Przebudowa ulicy Pomorskiej, projekty budowy linii tramwajowej na Swojczyce i przebudowy skrzyżowania ulicy Dubois z Drobnera czy nowe drogi rowerowe wzdłuż ulicy Legnickiej, Suchej czy Racławickiej – to tylko cześć przedsięwzięć, na które przetargi zostaną ogłoszone w tym roku.

Spółka Wrocławskie Inwestycje opublikowała plan postępowań przetargowych na 2021 rok. Sprawdziliśmy, co na najbliższy rok planują urzędnicy.

Nowe linie tramwajowe i przebudowy ulic

W planie WI są kolejne przetargi w ramach budowy nowych linii tramwajowych we Wrocławiu – część dotyczy już rozpoczętych inwestycji, jak następne etapy TAT na Nowy Dwór i trasy na Popowice, a część zapowiadanych przedsięwzięć.

Najwięcej środków, bo 80 mln złotych ma pochłonąć końcowy etap trasy autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór, czyli przebudowa ulicy Rogowskiej, wraz z budową torowiska i pętli tramwajowo-autobusowej. Przetarg na to zadanie zostanie ogłoszony jeszcze w tym kwartale. Również w I kwartale powinien zostać ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla trasy tramwajowej na Swojczyce (szacowana wartość zamówienia to 2 mln zł).

Na trzeci kwartał 2021 roku planowany jest przetarg na poprawę stanu nawierzchni ulicy Pomorskiej (obejmie on przebudowę odcinka ulicy wraz z torowiskiem) o szacowanej wartości 8 mln złotych. Miasto zleci też opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej – zapowiadanej od wielu lat – przebudowy skrzyżowania ulicy Dubois i Drobnera (przetarg w pierwszym kwartale 2021 roku, szacunkowa wartość to 1,2 mln zł).

Przybędzie tras rowerowych

Będą też nowe trasy rowerowej: w planie przetargów jest m.in. budowa ścieżki rowerowej po północnej oraz południowej stronie ul. Suchej (przetarg w I kwartale, orientacyjna wartość 900 tys. zł), budowa ścieżki rowerowej po północnej stronie ul. Legnickiej na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Rybackiej (I kwartał, 1 mln zł), a także drogi rowerowe na ul. Sądowej – etap I (I kwartał, 2 mln zł), Dubois (II kwartał, 500 tys. zł) oraz na ulicy Racławickiej i alei Piastów (I kwartał, 1,5 mln zł)

W planach są także przetargi na budowę brakujących odcinków trasy pieszo-rowerowej od Żabiej Ścieżki do Krzywej Grobli (II kwartał, 500 tys. zł), a także na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu ul. Zabrodzkiej na odcinku od granicy Wrocławia do ul. Kwiatkowskiego (II kwartał, 300 tys. zł). Wrocławskie Inwestycje będą także szukać wykonawców na szereg zadań związanych z realizacją projektów wybranych w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.