Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym to nadal ogromny problem na terenie Dolnego Śląska. Średnio co roku 218 osób ginie na wrocławskich i dolnośląskich drogach. Powstała mapa szczegółowo przedstawiająca wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym, które miały miejsce w latach 2016 – 2018.

W 2016 roku 226 osób zginęło na dolnośląskich drogach. Rok później liczba ta zmniejszyła się o 3 osoby (223). W 2018 w wypadkach śmierć poniosły 203 osoby.

Dane dotyczące wypadków śmiertelnych pozyskane z policyjnego Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji Drogowych (SEWIK) przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu pozostały podzielone na:

• zdarzenia z udziałem pieszych,
• zdarzenia z udziałem rowerzystów,
• zderzenie się pojazdów,
• najechanie na drzewo,
• najechanie na inną przeszkodę,
• inne.

W 2016 roku na Dolnym Śląsku w wyniku zderzenia pojazdów zginęło aż 85 osób. W 2017 roku liczba ta wzrosła do 91 osób, a w 2018 roku wyniosła 86. 63 osoby zginęły w zdarzeniach z udziałem pieszych w 2016 roku. W kolejnym roku liczba ta nieznacznie spadła i wyniosła 62 osoby, a w 2018 roku 44 osoby. Przez najechanie na drzewo śmierć w 2016 roku poniosło 28 osób, a rok później 32 osoby. Z kolei z danych za 2018 rok wynika, że liczba zabitych w ten sposób wyniosła 26 osób. W wyniku zdarzeń z udziałem rowerzystów w 2016 roku zginęło 13 osób, rok później 15, a dwa lata później 20. Najechanie na przeszkodę było powodem śmierci 10 osób w 2016 roku i takiej samej liczby osób rok później. W 2018 roku śmierć w ten sposób poniosło 7 osób. Z innych przyczyn w 2016 roku zginęło 27 osób, 13 w kolejnym roku i 20 w następnym.

Na temat każdego wypadku, można uzyskać bardzo szczegółowe informacje m.in. o liczbie poszkodowanych (zabitych oraz rannych), przyczynach wypadku, pojazdach, które uczestniczyły w wypadku, rodzaju i stanie nawierzchni oraz o warunkach, które panowały na drodze w momencie zdarzenia. 

Mapa dostępna jest na stronie Geoportalu Dolnego Śląska.

Nie ma jeszcze szczegółowych informacji na temat wypadków za rok 2019, jednak jak podaje sierż. szt. Przemysław Ratajczyk, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu:

W 2019 roku doszło do 487 wypadków z udziałem pieszych na terenie Dolnego Śląska, w wyniku których 52 osoby piesze poniosły śmierć. Dane za rok 2019 mogą ulec nieznacznym zmianom, gdyż za ofiarę wypadku uznaje się osobę zmarłą na miejscu wypadku lub w ciągu 30 dni od dnia wypadku na skutek doznanych obrażeń ciała.”

Mapa będzie systematycznie aktualizowana w kolejnych latach, a dane za rok 2019 mają pojawić się w pierwszym kwartale tego roku.