Ludność Polski zmniejsza się szósty rok z rzędu. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego z 30 czerwca w naszym kraju mieszkało ponad 38,4 miliona osób, w tym około 638 tys. we Wrocławiu. Choć w Polsce rodzi się coraz więcej dzieci, przyrost naturalny wciąż jest na minusie. W pierwszej połowie 2017 roku zmalała liczba małżeństw i wzrosła liczba rozwodów. Jak na tym tle wypada Wrocław – czwarte pod względem wielkości miasto w Polsce?

ile mieszkańców ma Wrocław 2017

Fot. Pixabay

Od stycznia do końca czerwca 2017 roku w Polsce przyszło na świat 200 tysięcy dzieci, czyli o ponad 14 tys. więcej niż w porównywalnym okresie rok wcześniej. Druga dobra wiadomość jest taka, że więcej osób przyjechało lub wróciło do Polski na pobyt stały niż opuściło kraj z takim zamiarem. Mimo tego w pierwszej połowie bieżącego roku ludność Polski skurczyła się o 11 tysięcy osób. Dlaczego?

– Spadek jest przede wszystkim wynikiem niekorzystnych tendencji w zakresie przyrostu naturalnego. Od 2013 roku obserwujemy ubytek liczby ludności, ponieważ przy nadal niskiej liczbie urodzeń, w niewielki, ale systematyczny sposób rośnie liczba zgonów – wyjaśniają autorzy najnowszego opracowania GUS.

Choć ujemny przyrost naturalny może niepokoić, trzeba podkreślić, że spadek liczby ludności mocno wyhamował i nie jest tak gwałtowny jak w ostatnich latach. Obrazowo mówiąc, w pierwszej połowie 2017 roku na każde 10 000 mieszkańców Polski ubyło 6 osób. Pod tym względem istnieje ogromna dysproporcja między miastami a wsiami, w których mieszka 40 proc. Polaków i w których przyrost naturalny jest dodatni.

Ile mieszkańców ma Wrocław?

Efekt starzenia się społeczeństwa widać na przykładzie Wrocławia. W pierwszej połowie 2016 roku po raz pierwszy od lat nasze miasto mogło się pochwalić dodatnim przyrostem naturalnym, co oznacza, że w tym okresie urodziło się o 350 więcej osób niż zmarło. Do końca czerwca obecnego roku przybyła nam podobna liczba małych mieszkańców Wrocławia co rok temu (około 3600 dzieci), ale liczba zgonów była już większa.

Ujemny przyrost naturalny nie dziwi, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że osoby starsze w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni od 65. roku życia, kobiety od 60. roku życia) stanowią prawie 1/4 mieszkańców Wrocławia. Jest ich o połowę więcej niż dzieci do 17 roku życia.

Najnowsze dane pozwalają nam również sprawdzić, gdzie mieszka najwięcej wrocławian. Urzędy posługują się do celów statystycznych dawnym podziałem miasta na dzielnice. Okazuje się, że najwięcej mieszkańców liczy Fabryczna (ponad 200 tys.), na drugim miejscu są Krzyki. Najmniej osób mieszka w obrębie Starego Miasta – niespełna 50 tys. wrocławian.

Ranking dzielnic we Wrocławiu – która wypadła najlepiej?

W Polsce coraz mniej małżeństw, ale we Wrocławiu ich przybywa

Blisko 71 tysięcy małżeństw zawarto w całej Polsce w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku, z czego 58 proc. par powiedziało sobie sakramentalne ,,tak” w kościele, zawierając związek wyznaniowy. Przed rokiem nowych małżeństw było ok. 2,3 tys. więcej. Ponadto, przez pierwsze półrocze 2017 roku rozpadło się ponad 34 tys. par małżeńskich. W konsekwencji na dwa śluby przypadał jeden rozwód. Było ich trzy razy więcej w miastach niż na wsi.

Ile małżeństw zawiera się we Wrocławiu? W pierwszym półroczu związek sformalizowało dokładnie 1254 par. Porównując analogiczne okresy z poprzednich lat liczba małżeństw rośnie każdego roku o kolejnych kilkadziesiąt. Dla porównania w pierwszej połowie 2013 roku zawarto 992 małżeństw. Autorzy raportów GUS podkreślają, że z liczbą nowych małżeństw ściśle wiąże się wzrost liczby urodzeń, a ten związek można zaobserwować w perspektywie 2-3 lat.

Imigracja napędza Wrocław

Drugim elementem, obok przyrostu naturalnego, wpływającym na ogólną liczbę mieszkańców jest migracja. Jest to szczególnie istotne w przypadku Wrocławia, którego szybko rozwijający się rynek pracy przyciąga osoby z kraju i zagranicy. Dowodzi tego chociażby badanie firmy Antal. Wrocław znalazł się na pierwszym miejscu wśród miast, do których najchętniej przeprowadziliby się pracownicy z innych rejonów Polski.

Dane urzędów stanu cywilnego pozwalają podać dokładne statystyki urodzeń, zgonów i zawieranych małżeństw. Oszacowanie liczby osób, które przyjeżdżają na stałe do miasta albo z niego wyjeżdżają jest znacznie trudniejsze. Oficjalnie tych pierwszych było w minionym półroczu więcej o 168. Rejestrowane saldo migracji obejmuje jednak tylko osoby zameldowane lub wymeldowane i w związku z tym niewielki wycinek rzeczywistego przyrostu ludności. Dokładniejszych danych niestety nie ma.

O skali imigracji zarobkowej do Wrocławia z zagranicy może świadczyć liczba oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Umożliwiają one co prawda zatrudnienie w krótkiej perspektywie czasu (nie dłużej przez 6 miesięcy przez okres roku) i dotyczą obywateli tylko sześciu krajów ze Wschodu, korzysta z nich jednak ogromna liczba zakładów i pracowników. Tylko w 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu zarejestrował 85 tys. takich oświadczeń, z których około 95% dotyczyło Ukraińców, a pozostałe – obywateli Rosji, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Armenii.

,,Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym” to podstawowe źródło danych o liczbie strukturze ludności polskiego społeczeństwa. Główny Urząd Statystyczny publikuje opracowanie  dwa razy w roku – według stanu na 30 czerwca i 31 grudnia.