Wszystko, co dzieje się we Wrocławiu, dzieje się na osiedlach. W poniedziałek, 13 września, lokalni aktywiści spotkają się w Centrum na Przedmieściu, aby porozmawiać o funkcjonowaniu tych małych społeczności.

O to, jak skutecznie zmieniać swoje najbliższe otoczenie, robić osiedla bardziej bezpiecznymi, przyjaznymi i zielonymi, organizatorzy spytają działaczy, działaczki, radnych i radne osiedlowe minionej kadencji z całego Wrocławia. Debata „Halo, tu osiedla. Zmieniaj Wrocław lokalnie” rozpocznie się w poniedziałek 13 września o 18:00 w Centrum na Przedmieściu.

Odbędą się dwie dyskusje: pierwsza dotyczyć będzie roli rad osiedli w kształtowaniu przestrzeni miejskiej, druga – ostatniej reformy ustroju samorządowych jednostek pomocniczych. Pierwszy panel poprowadzi działaczka społeczna Adrianna Klimaszewska, drugi – dziennikarz Piotr Kaszuwara.

O rolę rad osiedli i wpływ lokalnych działań na kształtowanie przestrzeni miasta, a także o ostatnie zmiany Statutu wrocławskich osiedli spytamy:

  • Dobrosławę Binkowską, Przewodniczącą Zarządu Osiedla Oporów, Prezeskę Zarządu Stowarzyszenia Osiedla dla Wrocławia,
  • Małgorzatę Burnecką, Wiceprezeskę Stowarzyszenia Bezpartyjny Wrocław,
  • Monikę Glińską, Prezeskę Stowarzyszenia Zmieniaj Zakrzów, radną Osiedla Psie Pole-Zawidawie w kadencji 2017-2021,
  • Dariusza Hajduka, założyciela Społecznego Komitetu Zielone Kuźniki,
  • Joannę Klimę, Prezeskę Stowarzyszenia Serce Szczepina, radną Osiedla Szczepin kadencji 2017-2021,
  • Michała Kwiatkowskiego, Przewodniczącego Zarządu Osiedla Powstańców Śląskich, Prezesa Zarządu Wrocławskiego Forum Osiedlowego,
  • Tomasza Myszko-Wolskiego, Prezesa Stowarzyszenia Przyjazny Tarnogaj, radnego Osiedla Tarnogaj kadencji 2017-2021,
  • Jolantę Niezgodzką, Przewodniczącą Zarządu Osiedla Stare Miasto, radną miejską,
  • Roberta Suligowskiego, Współprzewodniczącego wrocławskiego koła Partii Zieloni,
  • Pawła Wiklińskiego, Przewodniczącego Zarządu Osiedla Ołbin

Wybory do rad osiedli odbędą się 17 października.

Radni mają duży wpływ na rozwój osiedli – twierdzi Jolanta Niezgodzka. – Mogą zabiegać o poprawę bezpieczeństwa, więcej parków i skwerów oraz nowe miejsca rekreacji, np: w ramach Funduszu Osiedlowego. To ważne, aby wybrać osoby aktywne, znające dobrze osiedlowe uwarunkowania i świadome lokalnych problemów. Głos każdego mieszkańca ma znaczenie i jest potrzebny.

Wagę nadchodzących wyborów podkreśla także Paweł Wikliński:

– Moje osiedle Ołbin to wspaniałe miejsce do życie, które naruszył trochę ząb czasu. Naszą rolą, mieszkańców jest przywrócić pełne piękno tego miejsca. Nikt za nas tego nie zrobi i jest to w naszym zasięgu. Dlatego zachęcam każdego, kto chce zmieniać na lepsze swoje najbliższe otoczenie, aby brać sprawy w swoje ręce i wziąć udział w wyborach do rad osiedli.

Dr Małgorzata Burnecka podkreśla, że należy oswajać mieszkańców z radami osiedli – podstawową formą samorządności w mieście.

Rady osiedla to najniższy poziom samorządności, pierwszy głos społeczności lokalnych. Od siły tego głosu w dużej mierze zależy siła sąsiedzkich więzi, a także stopień zaangażowania mieszkańców w troskę o swoje najbliższe otoczenie. Dlatego uważam, że kluczowa jest rozmowa o tym, jak wzmocnić lokalne wspólnoty poprzez sprawnie działające rady osiedli oraz jak oswajać samych wrocławian z tym poziomem samorządności.

Tomasz Myszko-Wolski zachęca, aby mimo trudności wziąć sprawy swojego osiedla we własne ręce:

To jak wygląda przestrzeń wokół na prawdę w dużej mierze zależy od nas samych. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, muszą ustawowo być konsultowane z mieszkańcami. Mamy Wrocławski Budżet Obywatelski, pojawił się Fundusz Osiedlowy. Musimy, my mieszkańcy, po prostu interesować się miastem. Nie tylko czekać aż ktoś coś za nas zrobi. Naprawdę sprawczość jest w naszych rekach. To jednak kosztuje sporo czasu. Częstym argumentem jaki słyszę „ja nie mam na to czasu”. Ale nikt go nie ma. Ci co to robią, robią to jakimś kosztem. Na ogół kosztem życia prywatnego, wieczoru ze znajomymi albo dziećmi. Tylko nie wszyscy są gotowi ten koszt ponieść.

Do udziału w debacie zachęca Michał Kwiatkowski:

– Z przyjemnością przyjąłem zaproszenie do udziału w debacie. Działalność społeczna to dla mnie nie tylko walka o sprawy własnego Osiedla, ale też obywatelski obowiązek dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z przedstawicielami innych jednostek pomocniczych gminy. Porozmawiamy szczerze o wyzwaniach, które przed nami stawia co dzień coraz bardziej zagmatwana wrocławska rzeczywistość. Zapowiada się arcyciekawie – bądźcie i powiedzcie co myślicie o tym, co wokół! #OsiedlowaRodzina musi się trzymać razem!