Znamy szczegóły koncepcji zagospodarowania terenu kortów tenisowych przy ulicy Pułtuskiej. W pierwszym etapie pięć kortów zostanie przykrytych lekką, drewnianą halą, a w drugim – w miejscu istniejącego budynku – powstanie nowy, dwukondygnacyjny obiekt kortowy z funkcją gastronomiczną.

Przypomnijmy, jak informowaliśmy w ubiegłym roku, miasto wypowiedziało Krzyckiemu Klubowi Tenisowemu umowę dzierżawy kortów przy ulicy Pułtuskiej. Nowym operatorem obiektu została spółka Spartan. Zarząd osiedla Borek zaproponował z kolei, by ten teren scalić z Parkiem Południowym i tym samym przywrócić jego historyczną formę.

Magistrat zdecydował, że o to, jaka ma być przyszłość terenu zieleni z kortami pomiędzy ulicami Pułtuską, Ślężną a Sudecką, zapyta mieszkańców. Na przełomie czerwca i lipca przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, a w lipcu poznaliśmy raport podsumowujący ten proces.

W wyniku konsultacji mieszkańcy wskazywali m.in. na zachowanie istniejącej zieleni na terenie kortów i posadzenie nowych drzew oraz krzewów, ale też na przykrycie dachem kilku kortów tenisowych (hala lub balon). Po przeanalizowaniu wniosków z konsultacji, czyli przede wszystkim dotyczących utrzymania sportowo-rekreacyjnej funkcji obiektu, kortów i zieleni wokół, powstała koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budowy zadaszonych kortów tenisowych i budynku kortowego – informują przedstawiciele WCT Spartan.

Jak tłumaczą, przedmiotem inwestycji będzie modernizacja i przebudowa istniejących terenów sportowo-rekreacyjnych, ale charakter miejsca pozostanie niezmieniony – będzie to przestrzeń do treningu i gry w tenisa oraz ogólnodostępny teren zieleni, stanowiący uzupełnienie istniejącego obok parku Południowego.

Najpierw hala, potem nowy budynek

Przedstawiciele Spartana wyliczają, że w ramach całej koncepcji planuje się modernizację istniejących kortów zewnętrznych wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz trybunami terenowymi, budowę pięciu kortów o nawierzchni twardej, przykrytych lekką halą łukową o konstrukcji drewnianej, rozbiórkę istniejącego budynku klubowego oraz budowę w jego miejsce nowego budynku kortowego z funkcją gastronomiczną i sanitarno-szatniową, przebudowę nawierzchni ciągów jezdnych i pieszych oraz placu parkingowego, a także zagospodarowanie terenów zielonych.

Biorąc pod uwagę wynik konsultacji i głosy mieszkańców rozpoczęliśmy prace nad wizualizacją i stworzyliśmy koncepcję rozwoju terenu kortów tenisowych przy ul. Pułtuskiej uwzględniając wszystkie możliwe do wdrożenia wnioski. W pierwszym etapie przykrytych zostanie pięć kortów tenisowych o nawierzchni twardej. Wybudowanie lekkiej hali o konstrukcji drewnianej w miejscu starego balonu umożliwi miłośnikom dyscypliny korzystanie z kortów również w okresie jesienno-zimowym. Dzięki temu obiekt stanie się całoroczny. Lekka drewniana konstrukcja hali będzie doskonale korespondowała z terenem, w którym będzie postawiona – mówi Dariusz Kowalczyk, prezes Wrocławskiego Centrum Treningowego Spartan, .

Postawienie hali tenisowej zaplanowane jest na sezon jesienno-zimowy 2022/2023.

Z kolei w ramach drugiego etapu, w miejscu istniejącego budynku, powstanie nowy, dwukondygnacyjny budynek kortowy (z funkcją gastronomiczną i sanitarno-szatniową). Znajdą się w nim m.in. strefa socjalno-szatniowa, siłownia, odnowa biologiczna, taras rekreacyjny i punkt gastronomiczny. Powierzchnia zabudowy to 455,50 metrów kwadratowych. Hala tenisowa połączona będzie łącznikiem z budynkiem kortowym.

Kompleks przy ul. Pułtuskiej, składający się z 11 kortów w pięknej okolicy parku Południowego, ma ogromny potencjał, by doskonale służyć mieszkańcom. Dlatego cieszymy się, że mogliśmy poszerzyć ofertę tenisowego Wrocławia o kolejne tereny, zwłaszcza tak atrakcyjnie. Mamy wydaną już decyzję o warunkach zabudowy w uzgodnieniu z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, na podstawie której zlecimy projekt. Zapewniam, że zachowamy w tym miejscu funkcje sportowo-rekreacyjne i nie jest planowana budowa hotelu oraz innych obiektów kubaturowych – dodaje Dariusz Kowalczyk.