Dawne baseny odkryte przy ulicy Racławickiej od lat popadają w ruinę. W ich miejscu ma powstać wielofunkcyjna hala sportowa. Właśnie ogłoszono powtórny przetarg na realizację tej inwestycji.

Pierwsze postępowanie na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Racławickiej 62 we Wrocławiu, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, magistrat ogłosił w październiku ubiegłego roku.

W przetargu wpłynęły cztery oferty, wahające się od 22,4 do 32,7 mln złotych brutto. Postępowanie zostało jednak unieważnione, bo wszystkie propozycje znacząco przewyższały kwotę, którą magistrat przeznaczył na to zadanie (15,4 mln zł).

Nowy przetarg, po korekcie, zostanie ogłoszony najpewniej tuż po świętach – jest już, de facto, gotowy. W nowych zapisach wykonawca nie będzie musiał wyposażyć obiektu w sprzęt sportowy dla czterech dyscyplin, czyli w ringi dla bokserów, pomosty dla ciężarowców, maty zapaśnicze itp. – tłumaczył nam w grudniu Wojciech Koerber z biura prasowego magistratu.

Właśnie ogłoszono kolejne postępowanie na realizację tego przedsięwzięcia. Zamówienie zostało podzielone na trzy etapy: I obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, II – roboty budowlano-montażowe i instalacyjne budowy wielofunkcyjnej hali sportowej, a III – zagospodarowanie terenu oraz dostawę sprzętu sportowego i wyposażenia pomieszczeń bufetu. Trzeci etap został objęty prawem opcji, czyli zamawiający będzie miał prawo rozszerzyć przedmiot zamówienia o tę część, o ile pozwolą na to środki finansowe.

Na realizację inwestycji wyłoniony wykonawca będzie miał 18 miesięcy od podpisania umowy. Termin składania ofert mija 28 stycznia.

fot. fotopolska.eu/Corvus monedula/CC-BY-SA3.0

Hala sportowa zamiast basenów

W miejscu popadających w ruinę, nieczynnych od lat basenów odkrytych ma powstać wielofunkcyjna hala sportowa z widownią na 400 miejsc o powierzchni użytkowej 3,5 tys. metrów kwadratowych i wysokości 6 metrów.

Hala sportowa ma być budynkiem wolnostojącym o dwóch kondygnacjach nadziemnych. W części parterowej hali należy przewidzieć powierzchnię dla dyscyplin sportowych: boks, judo, podnoszenie ciężarów, zapasy. Całą powierzchnię hali w części sportowej należy zaprojektować i wykonać jako wydzielone powierzchnie ze ściankami działowymi przesuwnymi pomiędzy powierzchniami przeznaczonymi dla poszczególnych dyscyplin sportowych. Rozwiązanie to umożliwi organizowanie zawodów przy mniejszej liczbie widzów w danej dyscyplinie, natomiast przy większej liczbie widzów ścianki działowe przesuwne zostaną zsunięte – czytamy w dokumentacji przetargowej.

W hali mają powstać także pomieszczenia do gry w tenisa stołowego, w bilarda, baro-kawiarnia, sauna i pomieszczenie odnowy biologicznej i fizjoterapii, pomieszczenia antydopingowe, siłownia, pięć pomieszczeń dla sportowców wraz z szatniami, cztery osobne pomieszczenia dla trenerów poszczególnych sekcji, a także pomieszczenia administracyjne, magazynowe i techniczne.

W dalszych planach także hotel i internat

Z kolei zagospodarowanie terenu ma objąć parking dla 63 pojazdów, w tym 2 dla autokarów, drogi dojazdowe do obiektu z chodnikami, oświetlenie parkingu, skwery na kwietniki z ławkami, oraz nasadzenia drzewostanu i zieleni.

W planie zagospodarowania terenu należy również przewidzieć miejsce do wybudowania dwóch obiektów: hotelu dla sportowców oraz internatu dla młodzieży, które będą realizowane na przedmiotowej działce w późniejszym terminie jako odrębne zadanie – tłumaczą urzędnicy.

W obu obiektach ma powstać po 55 miejsc noclegowych.

Czytaj także: Nowe baseny i kąpieliska we Wrocławiu. Gdzie powstaną?

fot. Neo[EZN]/fotopolska.eu, CC-BY-SA 3.0