Koleje Dolnośląskie rozstrzygnęły przetarg na przygotowanie projektu hali serwisowej. Spółka złożyła też wniosek o dofinansowanie całego przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej.

Jak informują przedstawiciele Kolei Dolnośląskich, rozstrzygnięto ogłoszony na początku czerwca przetarg na projekt nowej hali serwisowej, będącej rozbudową zaplecza technicznego KD w Legnicy. Najkorzystniejszą, opiewającą na nieco ponad 1,1 miliona złotych, ofertę złożyła krakowska Pracownia Projektowa F-11. Zgodnie z zapowiedziami przewoźnika, wybrana pracownia będzie odpowiedzialna za przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wizualizacji 3D planowanej hali, opracowanie przedmiaru robót oraz pełnego kosztorysu inwestycji.

– Realizacja planów inwestycyjnych Kolei Dolnośląskich nabiera tempa. Rozbudowa zaplecza technicznego to obok planów zakupu taboru najważniejsza inwestycja, która znacznie przyspieszy rozwój naszej oferty. Jestem przekonany, że przy wsparciu środków europejskich będziemy mogli uruchomić nasz rozbudowany kompleks serwisowo-remontowy na przełomie 2022 i 2023 roku – podkreśla Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich.

Zakończenie prac projektowych powinno nastąpić do 31 marca 2021 roku. Z kolei rozpoczęcie budowy zaplecza jest planowane na trzeci kwartał 2021 roku.

Wniosek o 30 mln złotych dofinansowania

Koleje Dolnośląskie mają także szansę na pozyskanie ponad 30 mln złotych na rozbudowę swojego zaplecza technicznego. Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie tego projektu ze środków Unii Europejskiej.

Środki zewnętrzne na realizację projektu mają pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rozbudowa własnego zaplecza technicznego do obsługi i serwisowania taboru ma na celu podniesienie standardu obsługi pasażerów poprzez poprawę efektywnego wykorzystania i dostępności taboru – wyjaśniają przedstawiciele przewoźnika.

Inwestycja w bazę serwisową ma kosztować niemal 45 mln złotych, z czego prawie 14 mln złotych Koleje Dolnośląskie przeznaczą ze środków własnych. Budowa ma szansę na dofinansowanie kwotą niemal 31 mln złotych, co przy kwocie wydatków kwalifikowanych na poziomie blisko 36,5 mln złotych oznacza, że wsparcie ze środków wspólnotowych może wynieść aż 85%.

Jak zaznacza przewoźnik, inwestycja wpłynie pozytywnie na czas wykonywania przeglądów. Zostanie on znacznie skrócony w porównaniu do obecnie stosowanych procedur serwisowych, co przyczyni się do skrócenia czasu wyłączenia serwisowanego taboru z bieżącej eksploatacji, w przypadku gdy przeglądy są realizowane przez firmy zewnętrzne.

– Rozbudowując legnicką bazę serwisową chcemy w przyszłości samodzielnie wykonywać naprawy i przeglądy okresowe pociągów do poziomu P4. Dzięki temu zaoszczędzimy na serwisowaniu pojazdów kupionych kilka lat temu – zaznacza Damian Stawikowski.

Gotowa hala główna ma posiadać cztery tory serwisowe o długości 120 metrów, z których jeden będzie dedykowany na całoroczną, nowoczesną myjnię automatyczną. Koleje Dolnośląskie chcą wyposażyć się również w m.in. tokarkę podtorową, instalację do opróżniania nieczystości oraz nową stację paliw.

Plany rozbudowy zaplecza technicznego są związane z trwającymi inwestycjami taborowymi spółki. W czerwcu Koleje Dolnośląskie rozstrzygnęły przetarg na dostawę pięciu nowych pociągów elektrycznych, które wyprodukuje bydgoska PESA. Dodatkowo spółka jest w trakcie postępowań na zakup składów spalinowych oraz hybrydowych.