Magistrat rozpoczyna przygotowania do kapitalnego remontu obu estakad w ciągu alei Jana III Sobieskiego. Najważniejszą zmianą ma być zwężenie jezdni oraz wyznaczenie na tych obiektach dróg dla pieszych i rowerzystów.

W piątek 28 maja Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu kapitalnego konstrukcji estakad w ciągu alei Jana III Sobieskiego wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych w rejonie obiektów.

Aleja Jana III Sobieskiego posiada parametry drogi klasy G. Z uwagi na to, że niedawno straciła rangę drogi krajowej można zastosować do niej parametry ulicy klasy Z. Obecnie w przekroju obu estakad funkcjonują jezdnie o szerokości 8,0 m. Parametr ten nie jest adekwatny do obecnej funkcji ciągu al. Jana III Sobieskiego oraz do już prowadzonych zmian na tej ulicy. Główna zmiana w nowym zagospodarowaniu remontowanych ustrojów nośnych obu estakad związana będzie więc z odmiennym podziałem dostępnej przestrzeni (przekroju poprzecznego) i wprowadzeniem rozwiązań pozwalających na docelowe wykorzystanie obu remontowanych estakad przez pieszych i rowerzystów, co wniesie istotną nową jakość w funkcjonowaniu przyległych terenów – czytamy w dokumentacji projektowej.

Sugerowany nowy podział szerokości poszczególnych stref użytkowania estakad wygląda tak:

Inwestycjach w dwóch etapach

Jak informuje ZDiUM, zmiana funkcjonalna wiązać się będzie z koniecznością dobudowania dodatkowych dojść i dojazdów.

Z uwagi na znaczne koszty realizację inwestycji planuje się wykonać w dwóch etapach, etap I – estakada
zachodnia (kierunek ruchu Wrocław) oraz etap II – estakada wschodnia (kierunek ruchu Warszawa). Dokumentacja projektowa powinna być wykonana oddzielnie dla obu etapów
– tłumaczą urzędnicy.

Dodają, że przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i opinii oraz decyzji administracyjnych wraz z pozwoleniem na budowę, umożliwiających przeprowadzenie robót budowlanych. Na realizację zamówienia wybrana w przetargu firma będzie miała 12 miesięcy od podpisania umowy.


O tej inwestycji informował także kilka dni temu prezydent Wrocławia.

Zakres prac remontowych obejmował będzie konstrukcję estakad: przęsła, podpory, przyczółki, izolację, odwodnienie, dylatację, balustrady, bariery energochłonne. W ramach planowanych prac na obydwu estakadach zostaną wyznaczone ciągi pieszo – rowerowe. Zadanie byłoby realizowane z podziałem na dwa niezależne etapy. Prace projektowe rozpoczęłyby się w drugiej połowie br. – zapowiadał Jacek Sutryk.

Czytaj także: Tunel samochodowy w centrum miasta idzie do remontu. Prace potrwają pół roku

Zdjęcie główne: Siloy, fotopolska.eu