W 2023 roku drogą ekspresową S3 dojedziemy do granicy z Czechami. Tam trasa docelowo połączy się z czeską autostradą D11, którą dotrzemy aż do Pragi.

W ubiegłym tygodniu w Lubawce doszło do spotkania polsko-czeskiego, którego tematem było połączenie drogi ekspresowej S3 i D11. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, GDDKiA, RSD (to odpowiednik polskiej GDDKiA), Ministerstwa Transportu z Czech oraz lokalni samorządowcy z Polski i Czech.

Tematyka spotkania dotyczyła postępów w budowie drogi S3 i D11. Uczestnicy spotkania wymieniali spostrzeżenia związane z realizacją obu dróg – informują przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa dolnośląskiego, który brał udział w spotkaniu, podkreśla, że droga S3/D11 to bardzo ważna inwestycja, która pozwoli na poprowadzenie przez nasz region ruchu tranzytowego z północy na południe Europy.

Dlatego wspólnie z czeskimi partnerami staramy się, by budowa po obu stronach granicy przebiegała w jak najbliższym siebie czasie – tłumaczy Myrda.

D11 do Pragi

O kontynuacji S3 za naszą południową granicą w ramach autostrady D11 mówi podpisane 11 lutego 2016 roku Memorandum o wzajemnych działaniach obu Państw Członkowskich UE.

W styczniu 2017 roku Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podpisało z czeskim Ministerstwem Transportu wspólne oświadczenie w sprawie kontynuacji budowy połączenie drogowego S3-D11. W lipcu 2017 roku podpisane zostało również oświadczenie w sprawie dalszego wzmacniania potencjału infrastruktury transportowej na pograniczu obu państw. 

Po stronie czeskiej gotowy jest odcinek Praga – Hradec Kralove i budowany jest kolejny odcinek, o długości 22 km, do Jaromierza. Obwodnica Jaromierza będzie połączona z drogą D11. Czesi czekają na decyzję lokalizacyjną dla etapu Jaromierz-Trutnov. Starają się doprowadzić do rozpoczęcia prac w 2023 r. i do ukończenia budowy odcinka przygranicznego najpóźniej do roku 2028 – wyjaśnia Tymoteusz Myrda.

Jak idzie budowa po polskiej stronie?

Przedstawiciele GDDKiA wyliczają, że na etapie realizacji pozostają trzy fragmenty drogi ekspresowej S3 na terenie Dolnego Śląska. To odcinek od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ o długości około 14 km (zakończenie robót przewidziane jest w II kwartale 2021 r.), a także podzielony na dwa odcinki fragment S3 od Bolkowa do granicy państwa.

W październiku 2018 roku podpisaliśmy umowy z wykonawcami dwóch ostatnich fragmentów trasy o łącznej długości 31,5 km na odcinku od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła) oraz od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa.​ Umowa realizowana jest w systemie projektuj i buduj. Wartość umowy na dwa odcinki to ponad 2,4 mld zł. Planowany termin zakończenia prac na obu odcinkach to II połowa 2023 roku – zapowiadają drogowcy.

Odcinek drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa o długości 15,3 km realizuje konsorcjum: Mosty Łódź i Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego z Torunia. Zakończenie realizacji tego odcinka przewidziane jest na drugą połowę 2021 roku.

Projekt obejmuje budowę drogi ekspresowej o przekroju 2×2 pasy ruchu oraz budowę węzłów drogowych: Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe i Lubawka. W ramach inwestycji powstanie także 12 obiektów inżynierskich w ciągu drogi S3, 5 wiaduktów nad drogą ekspresową, w ciągu dróg lokalnych oraz 16 przepustów dla celów ekologicznych (przejścia dla małych zwierząt i płazów).

fot. GDDKiA

Najdłuższy tunel drogowy w Polsce

Z kolei odcinek S3 od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości ok. 16,1 km, realizowany jest w systemie “projektuj i buduj” przez konsorcjum firm: PORR z Warszawy i PORR Bau z Wiednia. Koszt budowy tego odcinka to ponad 1,5 mld zł, a jego oddanie do ruchu przewidziane jest na II połowę 2023 roku.

Jak podkreślają drogowcy, niewątpliwe newralgicznym elementem tej inwestycji jest zaprojektowanie i wybudowanie dwóch tuneli drogowych dwukomorowych TS26 oraz TS32.

Tunel TS-26 będzie miał około 2300 m długości. Nawy główne tunelu, ze względu na duży przekrój poprzeczny, będą wykonywane metodą górniczą NATM, tj. Nową Austriacka Metoda Tunelowania. Będzie to najdłuższy tunel drogowy w Polsce drążony w skale, wykonywany tą metodą. Realizacja tuneli drogowych pozwoli na przeprowadzenie drogi ekspresowej S3 przez przeszkodę, którą stanowi masyw Gór Kaczawskich i Wałbrzyskich, pomiędzy obrębami miejscowości Sady Górne i Nowe Bogaczowice – tłumaczy GDDKiA.

fot. GDDKiA

Ze Szwecji do Grecji

Biegnąca wzdłuż zachodniej granicy prawie 500-kilometrowa trasa S3 to element Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego oraz europejskiego szlaku E65 o łącznej długości ok. 3950 km, łączącego szwedzkie Malmö z greckim miastem Chania na Krecie. Docelowo S3 na terenie Polski będzie miała długość 508,3 km i będzie przebiegać południkowo od Szczecina – Świnoujścia na północy, do południowej granicy Polski w Lubawce i połączy się z autostradami A6 koło Szczecina, A2 koło Świebodzina i A4 koło Legnicy. Na terenie Dolnego Śląska S3 będzie miała 135 km długości. 

Realizacja drogi ekspresowej S3 pomiędzy Legnicą a granicą państwa w Lubawce jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość całkowita projektu to 3,96 mld zł, z czego dofinansowanie wynosi 1,89 mld zł.

fot. GDDKiA