Urzędnicy rozstrzygnęli przetarg na przebudowę ulicy Legnickiej od ulicy Rybackiej do placu Jana Pawła II. Powstanie tam nowa droga dla rowerów, a zwycięska oferta opiewa na nieco ponad milion złotych.

W marcu ubiegłego roku spółka Wrocławskie Inwestycje rozstrzygnęła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania “Budowa ścieżki rowerowej w ul. Legnickiej we Wrocławiu”. To element projektu “Rowerowy Wrocław”, który został wybrany do realizacji w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Koszt przygotowania dokumentacji wyniósł niespełna 85 tys. złotych.

Teraz, na bazie opracowanej dokumentacji projektowej, mają zostać przeprowadzone roboty budowlane. Wrocławskie Inwestycje na przełomie sierpnia i września ogłosiły przetarg na wykonawcę przebudowy ulicy Legnickiej od Rybackiej do placu Jana Pawła II w celu wydzielenia drogi dla rowerów. Do postępowania zgłosiło się trzech zainteresowanych, a jako najkorzystniejszą wybrano ofertę konsorcjum firm Elektrotim i Wrocławskie Kruszywa, opiewającą na 1 143 801,30 złotych.

Po północnej stronie powstanie 240-metrowa dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z istniejącą infrastrukturą. W ramach zadania nasadzimy krzewy i przygotowany zostanie teren pod kilkanaście drzew, które w tym miejscu planuje nasadzić Zarząd Zieleni Miejskiej – zapowiadają urzędnicy.

Zamówienie obejmuje m.in. wyznaczenie ścieżki rowerowej dwukierunkowej po stronie północnej ul. Legnickiej z wykorzystaniem istniejącego chodnika oraz części parkingu na pl. Solidarności i połączenie z istniejącą drogą rowerową w rejonie ul. Rybackiej oraz przejściem podziemnym pod pl. Jana Pawła II, wyznaczenie wyniesionego przejazdu oraz przejścia dla pieszych przez ul. Sokolniczą, wykonanie chodników w rejonie wyznaczonej drogi rowerowej czy przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Legnicka-Rybacka-Nabycińska.

Jak będzie przebiegać droga rowerowa?

Na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Rybackiej zaprojektowano ścieżkę rowerową dwukierunkową o szerokości 2,50 m. Ścieżkę połączono z przejazdem rowerowym przez ul. Legnicką w rejonie ul. Sokolniczej oraz z istniejącą drogą rowerową za ul. Rybacką. Od strony pl. Jana Pawła II przewidziano obniżenie krawężnika betonowego pozwalając na wjazd rowerzystom na obszar przystanku przy odpowiednim oznakowaniu pionowym tego rejonu. W obszarze przystanku wydzielono dodatkowe ciągi piesze przed i za wyznaczoną ścieżką rowerową o szerokości od 1,70 do 2,00 m (między wiatami a ścieżką oraz między ścieżką z istniejącym zieleńcem) – czytamy w dokumentacji projektowej.

W rejonie ulicy Sokolniczej przejazd rowerowy i przejście dla pieszych zaprojektowano na wyniesieniu.

Na dalszym odcinku w kierunku ul. Rybackiej zaprojektowano ścieżkę rowerową oraz chodnik o szerokościach 2,50 m oddzielony od jezdni pasem zieleni niskiej – okrywowej, których lokalizacja zmienia się w zależności od uwarunkowań terenowych związanych z istniejącą infrastrukturą podziemną oraz możliwościami wprowadzenia w obszarze z szpaleru drzew nawiązującego do koncepcji „Zielonych tętnic Wrocławia” oraz obecnych trendów kształtowania przestrzeni pasa drogowego – wyjaśniają projektanci.

Tłumaczą, że na placu Solidarności – w związku z poszerzeniem przestrzeni na projektowaną drogę rowerową, chodnik oraz pas zieleni – konieczne jest przeorganizowanie i ograniczenie istniejącego układu miejsc postojowych dla samochodów poprzez zmianę organizacji ruchu docelowego (malowanie).

W rejonie ul. Rybackiej zaprojektowano w nowej lokalizacji przejazd rowerowy oraz przejście dla pieszych będące kontynuacją dalszego odcinka chodnika i drogi rowerowej na ulicy Legnickiej. W rejonie tym konieczne jest usuniecie kolizji istniejącej latarni oświetlenia ulicznego z planowanym przebiegiem drogi rowerowej – dodają projektanci.

Zdjęcie główne: Columba livia, fotopolska.eu, CC BY-SA 4.0