Miasto szykuje się do budowy nowej trasy rowerowej, która umożliwi przejazd w obie strony z placu Jana Pawła na ulicę Legnicką. Droga dla cyklistów zajmie część parkingu przy placu Solidarności.

W ubiegłym tygodniu spółka Wrocławskie Inwestycje rozstrzygnęła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej w ul. Legnickiej we Wrocławiu”. To element projektu „Rowerowy Wrocław”, który został wybrany do realizacji w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Koszt przygotowania dokumentacji wyniesie niespełna 85 tys. złotych.

Jak czytamy w opisie zamówienia, należy zaprojektować po północnej stronie ulicy Legnickiej drogę rowerową łączącą trasę rowerową z ulicy Legnickiej na wysokości wlotu z ulicą Rybacką, do wjazdu w tunel pod placem Jana Pawła II oraz rozwiązań umożliwiających wprowadzenie rowerzystów jadących od centrum przez plac Jana Pawła II na projektowaną drogę dla rowerów.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, pozyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji na realizację budowy dwukierunkowej drogi rowerowej o szerokości minimum 2,5 metra oraz pozostawienie chodnika o szerokości minimum 2,5 m (zalecane 3 m). Ze względu na brak szerokości istniejącego chodnika do wydzielenia drogi dla rowerów, istnieje konieczność zajęcia części parkingu oraz zmiany organizacji ruchu na jego obszarze. Przez ulicę Rybacką i Sokolniczą należy zaprojektować przejazd dla rowerzystów – wyliczają urzędnicy.

W ramach zadania projektant będzie musiał także przedstawić rozwiązania dotyczące włączenia w istniejącą drogę dla rowerów w ulicy Legnickiej ze skanalizowanego prawoskrętu z ulicy Rybackiej oraz uwzględnić możliwość jazdy pasem autobusowym na wprost z północnego wlotu w plac Jana Pawła II, dodając oznakowanie P-8 na pasie ruchu.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych i sprawowania nadzoru to 31 grudnia 2021 roku.