Resort infrastruktury zatwierdził programy inwestycji dla prac przygotowawczych do budowy nowego odcinka drogi ekspresowej S5, który połączy S7 z autostradą A1. Docelowo, za ponad 10 lat, tą “ekspresówką” dojedziemy z Dolnego Śląska do Ostródy.

Przypomnijmy, o tym, że droga ekspresowa S5 docelowo połączy Świdnicę na Dolnym Śląsku i Ostródę w województwie warmińsko-mazurskim informowaliśmy jesienią 2020 roku.

Z kolei pod koniec ubiegłego tygodnia Minister Infrastruktury zatwierdził programy inwestycji dla prac przygotowawczych do budowy nowego odcinka drogi ekspresowej S5, który połączy S7 z autostradą A1. Pierwszy program obejmuje odcinek Wirwajdy – granica województwa warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego, a drugi odcinek od granicy województw do autostrady A1 koło Grudziądza.

Jak tłumaczą przedstawiciele resortu infrastruktury, zatwierdzenie programów inwestycji pozwoli na ogłoszenie w połowie 2021 roku przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) z materiałami do decyzji środowiskowej dla całej, około 90-kilometrowej trasy.

Droga ekspresowa S5 na odcinku łączącym A1 z S7 będzie ważnym uzupełnieniem sieci drogowej w Polsce. Kierowcy zyskają wygodny i bezpieczny ciąg komunikacyjny, a region dzięki budowie nowej trasy zyska kolejny impuls rozwojowy – podkreśla wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Są preferowane korytarze

W ubiegłym roku zakończyły się prace nad Studium korytarzowym dla S5, które jest materiałem wyjściowym do wykonania kolejnego, bardziej szczegółowego opracowania, czyli STEŚ.

– Teraz uzyskaliśmy finansowanie dalszych prac przygotowawczych. Dzięki temu przejdziemy do opracowania możliwych wariantów przebiegu trasy w dwóch korytarzach. Propozycje projektantów przedstawimy lokalnym społecznościom i po wysłuchaniu ich głosów wskażemy wariant optymalny – podkreśla Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

Z czterech proponowanych korytarzy, po przedstawieniu ich przedstawicielom samorządu terytorialnego, do dalszych prac wskazano dwa o szerokości kilku kilometrów.

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego początkiem przyszłej trasy będzie budowany obecnie odcinek S5 Ornowo – Wirwajdy. Jeden z korytarzy biegnie w pobliżu Iławy, drugi w okolicy Lubawy. W województwie kujawsko-pomorskim na większości przebiegu korytarze pokrywają się, a planowana S5 może połączyć się z A1 na istniejącym węźle Grudziądz lub na południe od tego miasta. Projektanci pracując nad dokumentacją STEŚ zaproponują kilka możliwych wariantów przebiegu przyszłej S5. Docelowy przebieg trasy zostanie określony w  decyzji  środowiskowej, przed której wydaniem odbędą się spotkania informacyjne i konsultacje społeczne – zapowiada Ministerstwo Infrastruktury.

fot. GDDKiA

S5 do Ostródy pojedziemy za ponad 10 lat

Prace przygotowawcze zostały zaplanowane na lata 2021-2028, a ich orientacyjny koszt to około 33 mln zł. Wartość prac związanych z realizacją drogi ekspresowej S5 pomiędzy Ostródą i Grudziądzem jest szacowana na ponad 5 mld zł, a zakończenie budowy przewidziano na 2032 rok. 
 
W ramach inwestycji planowana jest budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej, dodatkowych jezdni równoległych, węzłów drogowych oraz obiektów inżynierskich. Powstaną także urządzenia ochrony środowiska, odwodnienie i oświetlenie drogi, elementy obsługi ruchu pieszego i rowerowego oraz urządzenia BRD i zarządzania ruchem. Prace przewidują również zagospodarowanie zieleni, przebudowę dróg innych kategorii i przebudowę infrastruktury kolidującej z inwestycją. W ramach zadania zbudowane zostaną także Obwody Utrzymania Drogi i Miejsca Obsługi Podróżnych, których liczba i lokalizacja zostanie ustalona po opracowaniu STEŚ – zapowiada resort infrastruktury.

Obecnie prowadzone są prace budowlane na odcinku drogi ekspresowej S5 Ornowo – Wirwajdy o długości 5 km. Kontrakt o wartości 204 mln zł realizuje firma Budimex. Będzie to droga o przekroju dwujezdniowym. W ramach zadania powstanie węzeł Ostróda Zachód, cztery wiadukty oraz dwa przejścia dla dużych zwierząt. Oddanie inwestycji do ruchu przewidziane jest w maju 2023 roku.

Foto główne: GDDKiA