Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprasza na wirtualną podróż końcowym odcinkiem drogi ekspresowej S3, który za dwa lata – już w “realu” – ułatwi dojazd do granicy z Czechami.

O tym, że trwają przygotowania do budowy drogi ekspresowej S3, którą dojedziemy do czeskiej, informowaliśmy na naszym portalu już kilkukrotnie. Teraz można zobaczyć, jak będzie wyglądać trasa od Kamiennej Góry do Lubawki.

Zapraszamy na wirtualny przelot nad odcinkiem drogi ekspresowej S3 Kamienna Góra – Lubawka (granica państwa), którego udostępnienie kierowcom planujemy na I połowę 2022 roku – wyjaśnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Drogą ekspresową do czeskiej granicy

Jak informują drogowcy, w grudniu 2019 r. do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu złożony został wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa.

Po otrzymaniu decyzji ZRID wykonawca będzie mógł przystąpić do robót budowlanych. Uzyskanie decyzji planowane jest jeszcze w tym półroczu – zapowiada GDDKiA.

Inwestycja obejmuje budowę drogi ekspresowej o długości 15,3 km, o przekroju 2×2 pasy ruchu oraz budowę węzłów drogowych: Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe i Lubawka.

W ramach inwestycji zrealizowane zostaną 24 obiekty mostowe i 13 przepustów ekologicznych, o łącznej długości 7,9 km i łącznej powierzchni obiektów 106 700 metrów kwadratowych – wyliczają drogowcy.

Podkreślają, że pięć obiektów na odcinku drogi ekspresowej S3 Kamienna Góra – Lubawka zostanie zrealizowanych z wykorzystaniem metody nasuwania podłużnego. Ich długość waha się od 435 do 590 metrów.

Łączna długość wiaduktów w ciągu tego odcinka drogi ekspresowej S3 wynosi ok. 3,7 km, co stanowi ok. 24% długości całego zadania – dodają przedstawiciele GDDKiA.

Zakończenie realizacji tego odcinka przewidziane jest w I połowie 2022 roku.