Samorząd Województwa Dolnośląskiego przejął sześć następnych linii kolejowych od PKP. Po rewitalizacji, wróci tam ruch pasażerski. Docelowo kolejowa mapa Dolnego Śląska zostanie rozszerzona o ponad 20 nowych tras o łącznej długości około 340 km.

Projekt przejmowania przez samorząd Dolnego Śląska nieużywanych linii kolejowych rozpoczął się w ubiegłym roku. Pierwsza linia Bielawa – Dzierżoniów, przejęta pod koniec 2018 roku, została już zrewitalizowana i w grudniu tego roku, w nowym rozkładzie jazdy, zostanie udostępniona pasażerom. Będzie to historyczny moment dla mieszkańców Bielawy, bo po prawie 40 latach znów będą mogli bezpośrednio dojechać koleją do stolicy Dolnego Śląska.

− To pierwsza linia, którą przywróciliśmy do życia, dzięki umowie koalicyjnej pomiędzy Bezpartyjnymi Samorządowcami oraz Prawem i Sprawiedliwością. W ciągu tego roku łącznie przejęliśmy już 6 odcinków i obecnie trwają przygotowania do ich inwentaryzacji. Docelowo rozszerzymy ofertę kolejową Dolnego Śląska. Takie są oczekiwania mieszkańców i my je spełnimy – zaznacza marszałek Cezary Przybylski.

https://www.facebook.com/PrzybylskiCezary/posts/1452563471557509?__xts__[0]=68.ARDsm0IvMBnQP3U6rQB076eJNsxk5nyuGddhGjOjBJFGHLoM3U8J4b8Df_2kySWB8kT8Ts9zHz3oTmuDn9aMsrizjaZrn8xZoU7F_ZmkDm9JbulYP71vX5Wwda-p7TJNm5lrp6ujJ3xY41aH5YjkKVKYo6CYv-xk7_1Dh5XfJ4E9DtVVS8Jm2otO-19DWon-AL2xIO5F6NGWPC68cA85srGJYxgd-xa61QX7j-G0fx7rRPUN3mB1QKpmQwGl6Mfk74LGwaIjjTmkvbsH7tt6wHClKjBjUTvFGD89n_AwlpUCEtltvCLF5ibnXtsO-ZH2VQ9M1ELYXO-ZqqZ–bCku55mJA&__tn__=-R

Łatwiejszy dostęp do atrakcji turystycznych

Jak podkreślają urzędnicy, przejęcie i uruchomienie kolejnych tras będzie miało ogromne znaczenie dla rozwoju turystyki w regionie. Połączenia kolejowe zyskają m.in. cztery dolnośląskie uzdrowiska (Świeradów Zdrój, Lądek Zdrój, Szczawno Zdrój, Przerzeczyn Zdrój), Karkonoski Park Narodowy oraz Park Narodowy  Gór Stołowych.

Łatwiejszy będzie również dojazd do niezwykłych zabytków, jakimi są pałace wpisane na listę pomników historii, czyli do 9 obiektów z Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej.

− W sumie będzie to około 340 km dróg kolejowych, które mogą wpisać się w system komunikacji na Dolnym Śląsku. Mieszkańcy zyskają nowe połączenia do pracy, szkoły czy do miejsc wypoczynku, a turyści łatwiejszy dojazd do wielu turystycznych atrakcji w naszym regionie – tłumaczy wicemarszałek Grzegorz Macko.

Nowo przejęte linie będą uzupełnieniem dla obecnie funkcjonującej sieci w ruchu regionalnym. To linie o charakterze lokalnym służące obsłudze wielu dolnośląskich miast, dziś zupełnie pozbawionych kolei. Korzystać z nich będą mogli przewoźnicy towarowi, zwłaszcza producenci kruszyw, ale również turyści. Ponad 225 tysięcy Dolnoślązaków zamieszkujących 4 powiaty: kamiennogórski, lwówecki, górowski i złotoryjski zyska łatwiejsze skomunikowanie ze stolicą Dolnego Śląska.

Pieniądze na projekty już są

– W Wieloletniej Prognozie Finansowej zagwarantowaliśmy środki finansowe na przygotowanie dokumentacji dla linii, które przejął samorząd. Dzięki rewitalizacji dwa duże, dziś wykluczone z ruchu kolejowego obszary, czyli Pogórze Kaczawskie i zachodnia część Kotliny Kłodzkiej, zyskają nowe połączenia – mówi Patryk Wild, radny województwa dolnośląskiego.

Według planów wszystkie trasy zostaną przekazane samorządowi województwa przez PKP do połowy 2020 roku. Pod zarządem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu (jednostki podległej samorządowi województwa) konsekwentnie będą rewitalizowane i uruchamiane. Stanowią bowiem istotny element sieci transportowej województwa dolnośląskiego zarówno w zakresie przewozów pasażerskich, jak i towarowych.

– Zgodnie z założeniami rządowego programu Kolej Plus poprzez przekazywanie samorządowi województwa odcinków linii kolejowych przeciwdziałamy wykluczeniu komunikacyjnemu wielu miejscowości. Na Dolnym Śląsku, dzięki współpracy z samorządem województwa udało się nam przekazać już około 93 km linii kolejowych, a w planach jest przekazanie kolejnych. Nasze wspólne działania idą w kierunku przywrócenia podróżnym kolei w wielu dolnośląskich miejscowościach, co z pewnością przyczyni się do rozwoju całego województwa – podkreśla Krzysztof Golubiewski, członek zarządu PKP S.A.