Rewitalizacja linii kolejowych, ponowne uruchomienie ruchu na Dworcu Świebodzkim, budowa dróg ekspresowych S5 i S8 czy dokończenie obwodnicy śródmiejskiej Wrocławia – to niektóre ze strategicznych przedsięwzięć transportowych wpisanych do “Dolnośląskiego Ładu”.

Pod koniec ubiegłego tygodnia we Wrocławiu odbyły się pierwsze konsultacje tzw. Dolnośląskiego Ładu. Regionalny komponent ogólnopolskiego programu “Polski Ład” to dokument zawierający opis strategicznych przedsięwzięć z zakresu infrastruktury drogowej i kolejowej, sportu i turystyki, ekologii i zielonej energii, rewitalizacji zabytków, gospodarki i usług publicznych.

„Dolnośląski Ład” to kolejny etap naszej współpracy, mający na celu utrzymanie tempa rozwoju naszego regionu. Jesteśmy liderem nie tylko w Polsce, ale także w Unii Europejskiej – mówił Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego . 

Przedsięwzięcia wskazane w tym dokumencie mają pozwolić na pełniejsze osiągnięcie wizji rozwoju Dolnego Śląska określonego na rok 2030, który ma stać się regionem równomiernego rozwoju, regionem przyjaznym dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów, a także regionem nowoczesnym i konkurencyjnym w skali krajowej i europejskiej. 

Dokument konsumuje pewne założenia Polskiego Ładu, ale konsumuje także wieloletnią pracę dolnośląskich samorządów. Dzisiaj rozpoczęliśmy proces konsultacji. Zachęcamy wójtów, burmistrzów i prezydentów, aby składali kolejne wnioski. Zależy nam na harmonijnym i spójnym rozwoju regionu – tłumaczył Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Propozycje kolejnych strategicznych projektów zbierane będą do końca sierpnia bieżącego roku. Wypracowanie ostatecznej formy dokumentu zaplanowane jest na wrzesień. 

Łączymy Dolny Śląsk, czyli strategiczne przedsięwzięcia transportowe

Dotarliśmy do aktualnej wersji dokumentu i sprawdziliśmy, jakie inwestycje się tam znalazły. Na tapet bierzemy przedsięwzięcia drogowe i kolejowe, które figurują w części zatytułowanej “Łączymy Dolny Śląsk”.

Otwiera ją rewitalizacja i wznowienie ruchu pasażerskiego na liniach kolejowych. Jak czytamy w dokumencie, Dolny Śląsk historycznie posiada jedną z najgęstszych sieci kolejowych w Polsce, jednak lata zaniedbań doprowadziły do zamknięcia większości z nich.

Po wyremontowaniu linii kolejowej do Bielawy we współpracy z samorządem województwa przystępujemy do rewitalizacji kolejnych setek kilometrów linii kolejowych – w tym m.in: Wrocław – Sobótka – Świdnica – Jedlina Zdrój, Kłodzko – Lądek-Zdrój – Stronie Śląskie, Nowa Ruda – Radków, Wrocław – Kobierzyce – Łagiewniki – Niemcza – Piława Górna, Jelenia Góra–Mysłakowice–Kowary, Mysłakowice–Karpacz, Gryfów Śląski–Świeradów-Zdrój, Ścinawka Średnia–Radków – wyliczają autorzy programu.

Wśród przedsięwzięć kolejowych jest także realizacja programu budowy „szprych” CPK z uwzględnieniem potrzeb regionu.

Budowa szybkiej kolei łączącej Dolny Śląsk z CPK w przebiegu uwzględniającym położenie wrocławskiego lotniska wraz z budową dalszego etapu szprychy w kierunku granicy z Czechami przez Świdnicę i Wałbrzych to komunikacyjne wyzwanie – czytamy w dokumencie.

Kolejne strategiczne przedsięwzięcie to poprawa dostępności i rozwój wrocławskiej kolei aglomeracyjnej wraz z ponownym uruchomieniem ruchu na Dworcu Świebodzkim.

Wzrost znaczenia miejskiego i podmiejskiego transportu kolejowego przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego w aglomeracji wrocławskiej, co przyniesie pozytywne skutki zdrowotne, ekonomiczne i środowiskowe. Niezbędna w tym obszarze jest również modernizacja i rozbudowa Wrocławskiego Węzła Kolejowego, który będzie wymagać w najbliższych latach szeregu inwestycji, tak aby móc sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie zarówno zwiększenia liczby przewozów pasażerskich oraz dostępności do nich, jak i usprawnienia przewozów towarowych – tłumaczą autorzy programu.

Jak dodają, opracowywane obecnie “Wstępne studium wykonalności dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego oraz dla C-E59 Św. Katarzyna – Wrocław Muchobór/Kuźniki” szczegółowo określi kierunek i zakres niezbędnych zmian oraz nakładów.

Ostatnie z kolejowych zadań to budowa kolei aglomeracyjnej w Zagłębiu Miedziowym łączącej Legnicę, Lubin, Złotoryję, Polkowice i Głogów.

Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy to obszar istotnie zurbanizowany i uprzemysłowiony, a co za tym idzie, jest to obszar znacznego ruchu zarówno osobowego, jak i towarowego. Ponadto na terenie LGOM istniejącą infrastrukturę kolejową intensywnie wykorzystuje jedno z największych polskich przedsiębiorstw – KGHM Polska Miedź. Istniejąca infrastruktura drogowa wyczerpuje swoją przepustowość, a powstanie kolei aglomeracyjnej i – co za tym idzie – wysoka częstotliwość połączeń między ośrodkami miejskimi zapewniałaby szerszy dostęp do rynku pracy, edukacji, usług publicznych – czytamy w programie.

Nowe drogi na Dolnym Śląsku

W “Dolnośląskim Ładzie” znalazła się rozbudowa autostrady A4 na odcinku Legnica – Wrocław.

Rozbudowa autostrady A4 do trzech pasów ruchu w każdym kierunku na odcinku Legnica – Wrocław jest dziś priorytetem ze względu na bardzo wysokie natężenie ruchu i konieczność zapewnienia komfortu jazdy i jej bezpieczeństwa. Niezwykle ważnym dla kompletności i celowości tego zadania jest uwzględnienie południowego obejścia Wrocławia w nowym śladzie drogi szybkiego ruchu – tłumaczą autorzy dokumentu.

W planach jest także budowa drogi ekspresowej S8 z Wrocławia przez Ząbkowice Śląskich do Kłodzka oraz drogi ekspresowej S5 z Wrocławia przez Świdnicę i Wałbrzych do Bolkowa.

Wpisanie do rządowych planów budowy S8 i S5 oraz zapewnienie 7 miliardów złotych to realne gwarancje tych inwestycji i podstawa odpowiedniego skomunikowania południowej części województwa z Wrocławiem i resztą kraju. To istotna motoryczna siła rozwoju regionu sudeckiego. Docelowo planowane jest ukierunkowanie drogi S8 w stronę granicy w Boboszowie i dalej do Wiednia – czytamy w “Dolnośląskim Ładzie”.

Jak wyliczają autorzy dokumentu, na odcinku 50 km drogi S5 powstanie 7 węzłów. Całość w standardzie dwujezdniowym o dwóch pasach ruchu. Droga S8 również zostanie wykonana w standardzie dwujezdniowym o dwóch pasach ruchu, a na odcinku od Łagiewnik do Wrocławia – z zabezpieczeniem na trzeci pas. Łączna długość wyniesie ponad 80 kilometrów. Na tym odcinku powstanie 12 węzłów i 180 obiektów inżynieryjnych. Wbicie łopaty ma nastąpić w 2023 roku.

Możliwość dojazdu z Wałbrzycha w około pół godziny do Wrocławia, a ze Świdnicy w jeszcze krótszym czasie będzie przełomem dla mieszkańców regionu, przez lata pozostającego w cieniu stolicy województwa. Budowa drogi S5 to kluczowy projekt dla Wałbrzycha, Świdnicy i okolicznych miejscowości, które od dawna potrzebują impulsu inwestycyjnego oraz dobrej komunikacji z Wrocławiem. Podobnie w przypadku S8 – jest to arteria życia wiodąca po historycznym odcinku szlaku bursztynowego. Budowa obu tych dróg jest kluczowym projektem z perspektywy rozwoju województwa na kolejne lata. Autostrada A4, droga ekspresowa S5 wraz z budowaną obecnie S3 i projektowaną S8 stworzą spójny układ komunikacyjny dróg szybkiego ruchu na Dolnym Śląsku – podkreślają twórcy programu.

Wśród innych inwestycji drogowych, zawartych w dokumencie, jest także budowa obwodnic miast dolnośląskich w ramach programów rządowych, dokończenie budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Bolków – Lubawka, podniesienie statusu drogi krajowej 94/36 do klasy drogi ekspresowej, modernizacja drogi krajowej nr 3 łączącej Jelenią Górę z drogą ekspresową S3 (Bolków), budowa drogowego łącznika z Wałbrzycha do drogi ekspresowej S3 czy modernizacja Trasy Podsudeckiej łączącej Jawor przez Strzegom, Świdnicę, Dzierżoniów, Ząbkowice Śląskie, Kamieniec Ząbkowicki z granicą województwa opolskiego.

W programie figuruje także sukcesywna budowa i remonty dróg gminnych oraz powiatowych z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, realizacja Cyklostrady Dolnośląskiej, w tym Sudeckiej Pętli, a także uruchomienie programu budowy chodników przy drogach gminnych i powiatowych.

Dokończenie obwodnicy śródmiejskiej Wrocławia i Aleja Wielkiej Wyspy

W “Dolnośląskim Ładzie” są też dwa przedsięwzięcia drogowe związane bezpośrednio z Wrocławiem. Pierwsze to optymalizacja tranzytu w stolicy Dolnego Śląska.

Kontynuacja budowy brakującej części obwodnicy śródmiejskiej Wrocławia jest bardzo mocno wyczekiwana przez mieszkańców stolicy Dolnego Śląska. W rankingach najbardziej niezbędnych inwestycji drogowych Wrocławia jej północny odcinek pojawia się na pierwszym miejscu. Powstanie odcinków Żmigrodzka – Kamieńskiego oraz Kamieńskiego – Bolesława Krzywoustego poprawi znacząco jakość życia mieszkańców Wrocławia i pozwoli w pełni wykorzystać potencjał wewnętrznej obwodnicy miasta. Niezbędne dla usprawnienia ruchu w stolicy regionu będzie także dokończenie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia – czytamy w dokumencie.

Drugie z przedsięwzięć to budowa Alei Wielkiej Wyspy – połączenie Obwodnicy Śródmiejskiej przez rzeki Odrę i Oławę z Wielką Wyspą.

Aleja Wielkiej Wyspy połączy południe Wrocławia z największym centrum kongresowo- wystawienniczym i rekreacyjnym Wrocławia – Halą Stulecia, ZOO, Stadionem Olimpijskim i Afrykarium. Inwestycja zapewni alternatywne, bezpieczne i komfortowe połączenie ze wschodnią częścią miasta i najważniejszymi atrakcjami turystycznymi. Wybudowany zostanie nowy korytarz o długości 3,4 km z dwiema przeprawami przez rzeki Odrę i Oławę dla komunikacji zbiorowej, pieszej i rowerowej. Koszt inwestycji to ok. 232 miliony złotych, termin realizacji – III kwartał 2023 – informują autorzy programu.