Zachowanie i pielęgnacja istniejącej zieleni, modernizacja infrastruktury sportowej, a także rozwój funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych. To główne wątki, na których koncentrują się opinie wrocławian zgłoszone w trakcie konsultacji dotyczących kortów przy ulicy Pułtuskiej.

Przypomnijmy, jak informowaliśmy pod koniec maja, miasto wypowiedziało Krzyckiemu Klubowi Tenisowemu umowę dzierżawy kortów przy ulicy Pułtuskiej. Nowym operatorem obiektu została spółka Spartan. Zarząd osiedla Borek zaproponował z kolei, by ten teren scalić z Parkiem Południowym i tym samym przywrócić jego historyczną formę.

Magistrat zdecydował, że o to, jaka ma być przyszłość terenu zieleni z kortami pomiędzy ulicami Pułtuską, Ślężną a Sudecką, zapyta mieszkańców. Właśnie opublikowany został raport z konsultacji dotyczących przyszłości tego obszaru.

Uczestnicy i uczestniczki konsultacji wskazywali na znaczący walor przyrodniczy tego terenu. W wielu wypowiedziach pojawiły się postulaty zachowania i ochrony istniejącej zieleni. Zgłaszano także opinie dotyczące wykonania nowych nasadzeń. Podkreślano konieczność pielęgnacji zieleni i modernizacji alei przez profesjonalny podmiot, przy zastrzeżeniu, że takie prace powinny być objęte opieką konserwatorską – informują urzędnicy.

Wrocławianie chcą połączenia z parkiem Południowym

Jak tłumaczy magistrat, mieszkanki i mieszkańcy postulowali także nawiązanie do przeszłości terenu poprzez połączenie go z parkiem Południowym, co mogłoby być zrealizowane poprzez np. uspokojenie ruchu na ul. Sudeckiej, likwidację ogrodzenia lub zapewnienie większej liczby wejść, a także odtworzenie ścieżek zgodnych z historycznym założeniem dla tego obszaru.

Zieleń przy kortach powinna stać się, w opinii biorących udział w konsultacjach, ogólnodostępnym terenem zieleni, stanowiącym uzupełnienie istniejącego obok parku Południowego – dodają urzędnicy.

Jak wyjaśniają przedstawiciele ratusza, mieszkanki i mieszkańcy oraz osoby korzystające z kortów wskazali przede wszystkim na potrzebę pozostawienia obecnej liczby kortów tenisowych lub jej zwiększenie, a także modernizację kortów krytych.

Pojawiło się wiele opinii, w których zgłoszono konieczność budowy nowoczesnej hali z otwieranymi bokami w miejscu obecnych kortów krytych tzw. balonem, dzięki czemu gra będzie możliwa i komfortowa w różnych warunkach pogodowych (zarówno zimą czy w deszczu, jak i w upalne dni). Wiele osób postulowało także modernizację ogólnodostępnej ścianki do gry w tenisa lub budowę nowej – wyliczają urzędnicy.

Co dalej?

Jak podkreślają w magistracie, frekwencja w konsultacjach, liczba zgłoszonych opinii, a także szereg szczegółowych spraw, które zostały poruszone, wskazują, że teren ten jest ważnym miejscem uprawiania sportu w otoczeniu zieleni.

Zgodne jest to z już podjętymi działaniami. WCT Spartan, spółka miejska specjalizująca się w zarządzaniu kortami i obiektami sportowymi, przejęła 15 lipca korty od miasta, aby w sposób efektywniejszy nimi gospodarować. Zgodnie z ustaleniami podczas konsultacji, spółka w płynny sposób nie tylko kontynuuje funkcjonowanie kortów, lecz także ma za zadanie zaplanować ich rozwój – informują urzędnicy.

Wszystkie opinii zgłoszone podczas konsultacji możliwe do wdrożenia znajdą swoje odzwierciedlenie w projekcie zagospodarowania przestrzennego. Spartan w tym roku planuje zlecić przygotowanie takiego opracowania, a raport z konsultacji będzie jednym z ważniejszych wytycznych dla projektantów przy opracowaniu projektu.

Ostateczne decyzje dotyczące szczegółowych rozwiązań zagospodarowania terenu będą musiały uzyskać akceptację konserwatora zabytków. Wynika to z zabytkowego charakteru terenu. Ma on bowiem nie tylko walory przyrodnicze, lecz także historyczne, a nawet artystyczne, bo jest fragmentem parku zaprojektowanego przez człowieka jako kompozycja krajobrazowa. Te cechy nie tylko należy podtrzymać, ale również uwypuklić. Nad tym właśnie będzie miał pieczę konserwator zabytków – zapewniają urzędnicy.

Jak obecnie wyglądają korty przy Pułtuskiej?

Obiekt znajduje się na osiedlu Borek przy ul. Pułtuskiej 13. Należy do miasta, a do tej pory jego gospodarzem był Krzycki Klub Sportowy. Położony jest pośród terenów zieleni w południowej części Wrocławia, u zbiegu ulic Sudeckiej i Ślężnej. Cały teren jest silnie zadrzewiony. Jedyne obszary niepokryte zielenią niską i wysoką, to historyczny układ kortów tenisowych, parking, kryte balonem korty tenisowe i ukształtowane ścieżki.

Zlokalizowanych jest tam jedenaście kortów, w tym cztery kryte balonem pneumatycznym, a także wolnostojąca ścianka do gry w tenisa. W centralnej części znajduje się budynek klubowy z końca lat 70. XX w, pełniący funkcje usługowe i gastronomiczne (obecnie m.in. sklep sportowy i kawiarnia). Teren ogrodzony jest ze wszystkich stron oraz posiada główne wejście od ulicy Sudeckiej i furtki od ulic Pułtuskiej i Ślężnej.

Zdjęcie główne: Krzysztof Ziental