Nowe stawki za wodę i ścieki są we Wrocławiu znacznie wyższe od dotychczasowych. Wodociągowcy podwyżkę argumentują wieloma inwestycjami, związanymi m.in. z rozbudową sieci kanalizacyjnej. Nie brakuje jednak głosów, że przyczyniła się do tego budowa Hydropolis.

Od marca we Wrocławiu obowiązują nowe stawki za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Ceny – w porównaniu do lat poprzednich – poszły w górę aż o 16 procent.

Za wodę i ścieki będziemy teraz płacić 10,79 złotych za każdy zużyty metr sześcienny. Oznacza to – zakładając, że miesięcznie każdy wrocławianin zużywa 3 metry sześcienne wody – że z portfela będzie nam ubywać każdego miesiąca o ponad 4 złote więcej niż do tej pory.

Podwyżka

Na tle innych dużych miast plasujemy się cenowo w połowie stawki. We Wrocławiu płacimy mniej niż mieszkańcy Katowic, Warszawy czy Poznania, ale więcej niż w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie czy Łodzi. Podobnie rzecz się ma, gdy spojrzymy na Dolny Śląsk. W stolicy regionu ceny są niższe niż w Wałbrzychu czy Jeleniej Górze, ale wyższe niż w Legnicy czy Kłodzku.

 

Inwestycje czy efekt Hydropolis?

Przedstawiciele MPWiK tak drastyczny skok cen argumentują brakiem podwyżki w zeszłym roku, a także licznymi inwestycjami – tylko w 2016 roku ma to być ponad 100 przedsięwzięć na łączną kwotę blisko 120 mln złotych.
W planach jest dokończenie trwających już prac związanych z siecią kanalizacyjną na osiedlach Kowale, Polanowice, Sołtysowice, Widawa, Lipa Piotrowska i Ratyń, budowa nowych sieci wodno-kanalizacyjnych i modernizacja istniejącej infrastruktury m.in. na ulicach Miłoszyckiej, Podwalu, Parafialnej, Pawiej i na osiedlu Nowe Żerniki, a także modernizacja technologii w zakładach produkcji wody.

Ceny wody we Wrocławiu

Informacje o podwyżce cen zbiegły się jednak w czasie w z oddaniem wybudowanego za blisko 60 mln złotych Hydropolis, czyli multimedialnego centrum wiedzy o wodzie. Wielu wrocławskich radnych zwraca uwagę, że budowa takich obiektów to nie jest statutowy cel MPWiK i to właśnie ta inwestycja przełożyła się na ujemny wynik finansowy spółki w 2015 roku. Pojawią się głosy, że gdyby nie Hydropolis, podwyżka, która dotknie każdego mieszkańca, nie byłaby potrzebna.

Setki milionów złotych na inwestycje

W styczniu – wraz z podwyżką cen wody – wrocławscy radni przyjęli także Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2016-2020. Zaplanowano w nim, że w ciągu najbliższych kilku lat nakłady inwestycyjne wyniosą dokładnie 356,2 mln złotych. Inwestycje mają być realizowane ze środków własnych MPWiK oraz z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Udział środków unijnych w całości nakładów wyniesie nieco ponad 21 procent.

Anna Nowak