Przy zbiegu ulicy Grochowej i Jemiołowej, gdzie stoi budynek po V LO, szykują się spore zmiany. – Planujemy przeznaczyć teren na obiecane mieszkańcom centrum aktywności lokalnej, targowisko, przestrzeń publiczną. Rozważamy także przeznaczenie fragmentu obszaru dla zabudowy mieszkaniowej – tłumaczą urzędnicy.

Od czasu, gdy we wrześniu 2017 roku uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego nr 5 przenieśli się do nowej siedziby przy ulicy Kuronia, dawny budynek szkoły przy zbiegu ulicy Grochowej i Jemiołowej stoi pusty.

Latem ubiegłego roku pojawiły się informacje, że miasto zamierza sprzedać teren prywatnemu deweloperowi, który miałby postawić tam mieszkania. Po sprzeciwie rady osiedla Gajowice i mieszkańców, magistrat zapewnił jednak, że nie ma planów pozbycia się budynku.

Urzędnicy podkreślali wówczas, że intencją jest stworzenie „masterplanu” dla terenu przy ul. Grochowej, który wytworzy wielofunkcyjną przestrzeń centrotwórczą dla mieszkańców osiedla, o którą tak zabiegają.

Już wtedy magistrat zapowiadał, że rozważone zostanie przystąpienie do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który zdefiniuje przedmiotową przestrzeń, nawiązując do założeń koncepcji.

– Z pewnością plan uwzględni funkcje społeczne, w tym targowisko oraz miejsce aktywności społecznej, a także infrastrukturę służącą realizacji potrzeb seniorów, z uwagi na wzrastające w tym zakresie potrzeby demograficzne – zapewniał Arkadiusz Filipowski, rzecznik prasowy magistratu.

Latem ruszy targowisko

Teraz miasto zabrało się za wprowadzanie tych zapowiedzi w życie.

– Budynek dawnego V LO uzyskał pozwolenie na rozbiórkę ze względu na zły stan techniczny obiektu – informuje Małgorzata Szafran z biura prasowego urzędu miejskiego.

Jak tłumaczy Szafran, obecne działania inwestycyjne prowadzone są przez Zarząd Zasobu Komunalnego (które przejęło nieruchomość w zarząd) i obejmują uruchomienie na dawnym boisku szkolnym miejsca do handlu “pod chmurką” w tygodniu (przy wykorzystaniu stoisk ruchomych – usuwanych na weekend) i aktywności lokalnej w soboty i niedziele.

Jeśli chodzi o realizację targowiska, ZZK rozstrzygnął już przetarg na wykonanie zagospodarowania części terenu przy ul. Grochowej 13 / Jemiołowej z przeznaczeniem na plac targowy „Bazarek” wraz z dwuletnią pielęgnacją zieleni. Jako zwycięską wybrano ofertę spółki TOM – Instal, opiewającą na nieco ponad 900 tys. złotych.

Prace projektowe i wykonawcze mają potrwać do maja. Następnie, na czerwiec i lipiec, Biuro Rozwoju Gospodarczego planuje przeprowadzenie konkursu, wyłonienie i podpisanie umowy z operatorem bazarku. Uruchomienie targowiska ma nastąpić w sierpniu, a spotkania osiedlowe czy festyny planowane są – jak informują urzędnicy – “w przyszłości”.

fot. Togamek [CC BY-SA 3.0]

Będzie nowy plan miejscowy

Na marcowej sesji Rady Miejskiej Wrocławia radni przyjęli uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Grochowej, Pereca, Jemiołowej i Żelaznej. Plan obecnie jest na wstępnym etapie.

– Aktualnie wykonywane są analizy, które pozwolą na wykreowanie odpowiednich rozwiązań. Niebawem pojawi się ogłoszenie o przystąpieniu, w którym zostanie wyznaczony termin składania wniosków do planu – zapowiada Małgorzata Szafran.

Jak tłumaczy magistrat, celem realizacji planu miejscowego jest wykreowanie lokalnej przestrzeni dla mieszkańców oraz targowiska, „uporządkowanie” wnętrza kwartału, wzbogacenie układów zieleni i zapewnienie powiązań pieszych.

– Planuje się przeznaczyć teren na obiecane mieszkańcom centrum aktywności lokalnej, targowisko, przestrzeń publiczną. Rozważa się także przeznaczenie fragmentu obszaru dla zabudowy mieszkaniowej. Szczegóły jednak będą dopracowywane – dodaje Małgorzata Szafran.

Urzędnicy zapewniają, że rozwiązania przyjęte w projekcie planu będą konsultowane z mieszkańcami.