Trwa budowa ponad 14-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S3 od węzła Polkowice Północ do węzła Lubin Północ. Od listopada 2020 r. kierowcy korzystają już z jednej jezdni trasy głównej na odcinku 6 km pomiędzy Polkowicami i Lubinem. – Pozostała część trasy zostanie oddana do ruchu w tym roku – zapowiada GDDKiA.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w okresie zimowym, który zgodnie z warunkami kontraktu potrwa do 15 marca, wykonawca realizował prace ziemne, roboty konstrukcyjne oraz wykończeniowe.

Za sprawą warunków atmosferycznych prowadzono je w ograniczonym zakresie. Obecnie trwa rozbiórka nawierzchni bitumicznej na drodze objazdowej, po której odbywał się ruch w obu kierunkach do momentu przełożenia go na trasę główną S3. Trwa skarpowanie i humusowanie nasypów, wykopów oraz rowów. Trwają prace przy makroniwelacji terenów płaskich i ich porządkowaniu oraz humusowaniu. Wykonywane są uzupełnienia pasa rozdziału na S3 oraz poboczy, a także montaż przepustów w rowach pod zjazdami – wylicza GDDKiA.

W najbliższym czasie prace powinny rozpocząć się w pełnym zakresie robót.

Na obiektach mostowych prowadzone są prace dodatkowe, polegające na naprawie elementów wadliwie wykonanych przez poprzedniego wykonawcę. W zakresie prac branżowych budowana jest część kanału technologicznego, prowadzone są wykopy przy zbiorniku wód opadowych na węźle Polkowice Północ, a także trwa budowa zbiorników retencyjnych w obrębie S3. W połowie marca wykonawca planuje powrócić do wykonywania robót z zakresu elektrycznego, zaś pod koniec kwietnia chce zakończyć zagospodarowanie ściółki leśnej i humusu pozostawionego na terenie budowy przez poprzedniego wykonawcę. Zamierza też rozpocząć nasadzenia zieleni – zapowiadają drogowcy.

Czytaj także: Budują drogę ekspresową do czeskiej granicy. Jak idą prace? [VIDEO]

Konieczna była zmiana wykonawcy

GDDKiA przypomina, że odcinek drogi ekspresowej S3 od węzła Polkowice Północ do węzła Lubin Północ realizowany był wcześniej przez konsorcjum firm Salini i Pribex.

Mimo wielokrotnych wezwań tego wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy, GDDKiA została zmuszona do odstąpienia od niej z przyczyn leżących wyłącznie po stronie wykonawcy. Zgodnie z nową umową obecny wykonawca, Mota-Engil Central Europe, ma dokończyć roboty, uzyskać pozwolenie na użytkowanie i wykonać niezbędną dokumentację powykonawczą – tłumaczą przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Jak wyjaśniają, obecny wykonawca napotkał przeszkody, które zidentyfikowane zostały dopiero w trakcie budowy.

Poprzedni wykonawca, pomimo wielu pisemnych deklaracji nie wywiązał się ze zobowiązań, m.in. nie usunął znacznej ilości materiałów i odpadów zgromadzonych na placu budowy. W czasie prowadzenia prac ujawniły się również wady ukryte w wykonaniu elementów mostowych, które muszą zostać naprawione. W konsekwencji wymieniane są m.in. urządzenia dylatacyjne na kilku obiektach inżynierskich. Droga ekspresowa S3 pomiędzy Polkowicami a Lubinem ma szczególne położenie, ponieważ znajduje się na terenie wpływu eksploatacji górniczej i dlatego wykonywane prace muszą przebiegać z zachowaniem najwyższych reżimów technologicznych – tłumaczą.

Jedna jezdnia już oddana do ruchu

GDDKiA informuje, że pomimo nieprzewidzianych robót, 20 listopada 2020 roku przekazany do ruchu został ponad 6-kilometrowy fragment jednej jezdni drogi pomiędzy węzłami Polkowice Południe i Lubin Północ.

W pełnym zakresie udostępniony został węzeł Polkowice Południe (relacja z Polkowic na Lubin i z Lubina na Polkowice). Na węźle Lubin Północ dostępne są wszystkie łącznice, za wyjątkiem relacji zjazdowej z DK3 na S3 w kierunku Legnicy, dla której obowiązuje objazd przez DK3 do węzła Lubin Południe – tłumaczą drogowcy.

Dodają, że umowne zakończenie prac planowane było w II kwartale bieżącego roku Jednak z uwagi na nieprzewidziane prace poprawkowe termin został aneksowany i oddanie trasy do użytku nastąpi w IV kwartale 2021 roku.