Na Dolnym Śląsku powstają brakujące odcinki drogi ekspresowej S3. – Roboty postępują pomimo okresu zimowego – podkreślają drogowcy. Docelowo nową trasą dojedziemy aż do polsko-czeskiej granicy.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w 2021 roku drogowcy będą kontynuowali realizację prac na trzech dolnośląskich odcinkach drogi ekspresowej S3.

Roboty postępują pomimo okresu zimowego. Na północ od autostrady A4 trwa budowa ponad 14-kilometrowego odcinka S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ. Na południe od A4 trwają roboty na ponad 31-kilomterowym odcinku S3, który jest podzielony na dwa mniejsze odcinki realizacyjne, zadanie III od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra oraz zadanie IV od węzła Kamienna Góra do Lubawki (granica państwa) – wylicza GDDKiA.

S3 z Bolkowa do Kamiennej Góry

Droga ekspresowa S3 będzie drogą dwujezdniową, wyposażoną w dwa pasy ruchu i pas awaryjny.

W ramach zadania III od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ o długości ok. 16,1 km powstaną dwa dwunawowe tunele drogowe – tunel TS-26 o długości ok. 2300 m, pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice, oraz dwunawowy tunel drogowy TS-32 o długości ok. 320 m niedaleko miejscowości Gostków. Ponadto na tym odcinku zostanie wybudowanych 15 obiektów inżynierskich, 13 przejść zwierząt, 39 przepustów. Realizacja tego zadania zakłada także budowę dwóch miejsc obsługi podróżnych MOP Jaczków Lewy i MOP Jaczków Prawy, oba docelowo rodzaju II. Wybudowane będą także drogi dojazdowe, a istniejąca sieć dróg zostanie odpowiednio przebudowana – zapowiadają drogowcy.

GDDKiA informuje, że po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej od sierpnia 2020 r. wykonawca natychmiast przystąpił do robót budowlanych. Realizowano wycinkę drzew i karczowanie krzewów. Rozpoczęto odhumusowanie, budowę dróg technologicznych, usuwanie kolizji i budowę obiektów tymczasowych.

Rozpoczęły się również prace przy budowie tunelu drogowego TS26 oraz tunelu drogowego TS32. Do 14 stycznia br. wydrążono prawie 64 m nawy wschodniej oraz 26,5 m nawy zachodniej na portalu południowym. Natomiast na portalu północnym, trwają zaawansowane prace związane z torkretowaniem ściany portalowej oraz ścian bocznych. Wstępnie rozpoczęcie drążenia, przy odpowiednich warunkach, zakłada się jeszcze w I kwartale br. Ze względów technologicznych oraz panujących warunków geologiczno – inżynierskich, nie ma możliwości drążenia tunelu w obu nawach jednocześnie, na czterech wlotach – tłumaczą przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wartość tej inwestycji to ponad 1,5 mld złotych.

“Ekspresówką” aż do granicy

Z kolei, jak informuje GDDKiA, na odcinku od Kamiennej Góry do granicy państwa w Lubawce w pierwszych dniach stycznia pracowało 65 jednostek sprzętowych oraz 226 osób.

W ramach inwestycji o długości ok. 15,3 km wykonanych zostanie 17 obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą ekspresową S3 oraz 13 przepustów dla celów ekologicznych (przejścia dla małych zwierząt i płazów). Ponadto zostaną wybudowane trzy węzły drogowe, dwa Punkty Kontroli Granicznej, drogi dojazdowe i wewnętrzne, a istniejąca sieć dróg zostanie odpowiednio przebudowana – zapowiadają drogowcy.

Tłumaczą, że po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i przekazaniu placu budowy wykonawca natychmiast przystąpił do robót budowlanych.

Nastąpiła mobilizacja pracowników i sprzętu. Przystąpiono do rozpoznania saperskiego, wycinki drzew i karczowania krzewów. Rozpoczęto odhumusowanie, budowę dróg technologicznych, przejazdów przez tory kolejowe, roboty ziemne wraz z wymianą gruntów, usuwanie kolizji i budowę obiektów tymczasowych przez rzeki – wylicza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Przedstawiciele GDDKiA informują, że z ostatnich dniach wykonywane roboty drogowe dotyczyły wzmocnienia podłoża kolumnami FDC, wykopów i usuwania humusu.

W zakresie robót mostowych wykonywane są roboty palowe (CFA, Jet Grouting), wzmacnianie podłoża gruntowego za pomocą kolumn DSM oraz posadowieniem fundamentów obiektów pod stanowiska do nasuwania obiektów (pale prefabrykowane). Roboty branżowe prowadzone na budowie dotyczyły prac elektroenergetycznych, które związane są z budową zasilania przy obiektach inżynierskich. Trwają przebudowy kolizji, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – tłumaczą.

Wartość tego kontraktu to niemal 880 mln złotych.