Niewielki budynek przy ulicy Legnickiej 36, w którym przez wiele lat mieściła się placówka banku, zostanie wyburzony. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę złożyła firma deweloperska, która zamierza wybudować tam mieszkania.

We wtorek 27 kwietnia firma Vantage Development złożyła wniosek o pozwolenie na rozbiórkę budynku biurowego przy ulicy Legnickiej 36, a także znajdującej się na terenie tej nieruchomości osłony śmietnikowej, palarni, murków oporowych klombu betonowego i schodów betonowych.

Chodzi o teren tuż przy placu Strzegomskim, graniczący z budynkiem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Stoi tam budynek biurowy z 1975 roku o powierzchni użytkowej około 3,5 tys. mkw., gdzie kiedyś swoją siedzibę miał Lukas Bank, a potem jego miejsce zajęła placówka Credit Agricole.

Jak juz informowaliśmy, Vantage Development kupiło tę nieruchomość od banku Credit Agricole w sierpniu 2020 roku. Z kolei na początku stycznia 2021 roku wrocławski magistrat wydał dwie decyzje o warunkach zabudowy dla terenu przy ulicy Legnickiej 36. Jedna dotyczy budowy budynku mieszkalnego z usługami oraz garażem, a druga – budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dopuszczeniem usług w parterze po rozbiórce istniejącego budynku.

Dodajmy, że teren, na którym znajduje się nieruchomość, nie jest objęty zapisami obowiązującego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z kolei zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, nieruchomość leży na terenie oznaczonym na rysunku symbolem MU – obszar mieszkaniowo-usługowy.

Czytaj także: Czy Solpol powinien zostać wyburzony? [SONDA]

Legnicka 36
Legnicka 36 fot. fotopolska.eu

Mógł tam powstać biurowiec

Do inwestycji w tym miejscu przymierzał się kilka lat temu inny deweloper, Bouygues Immobilier Polska. W kwietniu 2017 roku prezydent Wrocławia wydał na rzecz tej spółki decyzję o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia “Budowa zespołu budynków o funkcji biurowo-usługowo-hotelowej wraz z parkingiem podziemnym i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Braniborskiej/Legnickiej”.

Zgodnie z tym, co znalazło się wówczas w treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, inwestycja miała objąć także funkcję mieszkalną i być realizowana w dwóch etapach, a każdy z budynków stanowić miał jeden etap. Jako pierwszy planowano obiekt od strony placu Strzegomskiego, z kolei budynek B miał zaprojektowaną strefę wejściową od ulicy Braniborskiej i wewnętrznego dziedzińca. Projekt kompleksu składał się z pięciokondygnacyjnej bazy, wyznaczonej przeciętną wysokością okolicznej zabudowy ulicy Braniborskiej oraz dominanty o wysokości około 55 metrów, wyznaczonej wysokością zabudowy przy Legnickiej. 

Z kolei w lutym 2019 roku Wydział Architektury i Budownictwa wydał decyzję o warunkach zabudowy (nr 665/2019) przy ulicy Legnickiej (działki 15/10, 15/11, 2/7, 1/1, 15/7) dla inwestycji obejmującej budowę budynku biurowego z garażem podziemnym i niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscu istniejącego budynku – po jego rozbiórce. Jak pisano w dokumencie, maksymalna wysokość budynku to 34 metry, a szerokość elewacji to do 68 metrów od strony ulicy Legnickiej i Braniborskiej oraz do 49 metrów od strony placu Strzegomskiego. Ostatecznie firma Bouygues Immobilier Polska wycofała się jednak z planów inwestycji w tym miejscu.

foto główne: Columba livia, fotopolska.eu