Resort infrastruktury zapowiada budowę nowych ekranów akustycznych wzdłuż Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Zabezpieczenia przeciwhałasowe powstaną przy ulicy Melioranckiej i Żernickiej.

W środę 20 maja Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o zatwierdzenu do realizacji 9 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to niemal 500 mln zł.

Są one związane z rozbudową odcinków dróg i wzmocnieniem ich nawierzchni do przenoszenia obciążeń o nacisku 11,5 t/oś, poprawą odwodnienia, poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i sygnalizacji świetlnej, poprawę oświetlenia przejść dla pieszych oraz zabezpieczeniem przed nadmiernym hałasem komunikacyjnym – wylicza resort.

Zadania te będą realizowane w województwach: dolnośląskim, mazowieckim, lubuskim, zachodniopomorskim, świętokrzyskim, śląskim i warmińsko–mazurskim.

Jeśli chodzi o nasz region, w planach są dwie inwestycje. Pierwsze to budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż AOW A8 dla posesji przy ul. Melioranckiej 52 we Wrocławiu. Realizacja planowana jest w 2020 roku.

Zadanie obejmuje budowę ekranu akustycznego o długości 485 m i wysokości 7 m, w celu ograniczenia oddziaływania akustycznego autostrady A8 w rejonie posesji zlokalizowanych przy ul. Melioranckiej we Wrocławiu – wyjaśnia ministerstwo.

Drugie z zadań to budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż AOW A8 dla posesji przy ul. Żernickiej 152 i 154 we Wrocławiu, zaplanowana na lata 2020-2021.

Zadanie obejmuje budowę ekranu akustycznego o łącznej długości ok. 750 m i wysokości 6 m w celu ograniczenia oddziaływania akustycznego A8 w rejonie posesji zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Żernickiej – tłumaczy resort infrastruktury.