Spółka Wrocławskie Inwestycje, działając na podstawie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej, ponownie rozstrzygnęła przetarg na budowę Alei Stabłowickiej. Oferta wybrana jako najkorzystniejsza opiewa na ponad 181 mln złotych.

Przypomnijmy, pierwszy przetarg na wykonawcę Alei Stabłowickiej, która ma połączyć obwodnicę Leśnicy z nową osią ulicy Kosmonautów, spółka Wrocławskie Inwestycje ogłosiła pod koniec grudnia 2019 roku. Ostatecznie ten przetarg na budowę Alei Stabłowickiej został jednak unieważniony. Taki wyrok wydała Krajowa Izba Odwoławcza, która uwzględniła odwołania złożone przez konsorcjum Berger Bau i spółkę Skanska.

Pod koniec sierpnia ubiegłego roku Wrocławskie Inwestycje ogłosiły kolejne postępowanie na budowę Osi Zachodniej w ciągu drogi krajowej nr 94. Do przetargu stanęło ośmiu zainteresowanych, a w połowie grudnia jako najkorzystniejszą wybrano ofertę spółki Pro-Tra Building z ceną 184 129 374,19 zł brutto. Jednak 18 lutego Wrocławskie Inwestycje poinformowały o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty, ponownej ocenie oraz ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej dla tego zadania.

To efekt wyroku Krajowej Izby Odwoławczej, która uwzględniła odwołanie od wyników postępowania. Po ponownej ocenie ofert, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta konsorcjum w składzie Bickhardt Bau Polska, Bickhardt Bau AG, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych KBI, Zakład Sieci i Zasilania oraz Instal Lech. Łączna cena tej oferty to 181 486 361,56 zł brutto, w tym za zakres Gminy Wrocław – 167 125 945,72 zł brutto oraz za zakres MPWiK S.A. – 14 360 415,84 zł brutto.

fot. WI

Dodajmy, że całe zamówienie składa się z trzech części: budowy odcinka Alei Stabłowickiej, łączącego węzeł na skrzyżowaniu alei Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i ulicy Zbigniewa Brzezińskiego z ulicą Kosmonautów (o długości 2 km), rozbudowy ul. Kosmonautów na odcinku od rejonu skrzyżowania z ul. Jeżowską do połączenia z istniejącym dwujezdniowym przekrojem tej ulicy, w rejonie skrzyżowania z aleją Architektów (długość 2,2 km) oraz budowy odcinka drogi gminnej 2KDL i pętli autobusowej po południowej stronie ulicy Kosmonautów.

Projekt drogi już jest

O planach budowy Alei Stabłowickiej informowaliśmy już w 2017 roku, gdy spółka Wrocławskie Inwestycje rozstrzygnęła przetarg na opracowanie kompletniej dokumentacji projektowej dla tej inwestycji.

– Aleja Stabłowicka będzie, podobnie jak obwodnica Leśnicy, jednojezdniowa. Natomiast ulica Kosmonautów – od włączenia Alei Stabłowickiej w stronę miasta – zostanie rozbudowana do dwóch jezdni – zapowiadał Wojciech Kaim, kierownik projektu z Wrocławskich Inwestycji.

W ramach budowy Alei Stabłowickiej powstanie m.in. wiadukt nad nowym przebiegiem ulicy Jerzmanowskiej i torami kolejowymi.

– Skorzystają nie tylko kierowcy, ale także piesi, rowerzyści i pasażerowie MPK. W sumie wybudowanych zostanie 4,2 kilometra nowych dróg, 5675 m ścieżek rowerowych, 5875 m chodników, 1050 m ciągów pieszo-rowerowych. Nad torami kolejowymi w ciągu Alei Stabłowickiej powstanie 143-metrowy wiadukt – wyliczał magistrat.

Z kolei na przebudowywanym odcinku ulicy Kosmonautów powstanie 2,2 km zielonego torowiska tramwajowego.

– Przygotujemy nowe przystanki tramwajowe i autobusowe. Zgodnie z decyzją środowiskową postawimy ekrany akustyczne. Zadbamy o wody opadowe oraz zieleń – zaznaczali urzędnicy.