Magistrat planuje budowę Alei Śródmieścia Południowego, kiedyś określanej jako Śródmiejska Trasa Południowa, która ma połączyć m.in. ulicę Grabiszyńską z placem Strzegomskim. – To ulica planowana jako alternatywa dla dojazdów w rejonie Śródmieścia z ominięciem historycznego centrum – tłumaczą urzędnicy.

O to, jaka jest aktualna koncepcja połączenia drogowego ulicy Grabiszyńskiej z okolicami placu Strzegomskiego zapytał ostatnio prezydenta Wrocławia radny miejski Michał Kurczewski.

Jaki przebieg jest obecnie brany pod uwagę? W przeszłości planowano to zrobić przy pomocy tzw. Śródmiejskiej Trasy Południowej – przypomina Michał Kurczewski.

Pytanie radnego było związane z planowaną budową łącznika pieszo-rowerowego między ulicą Góralską i Tęczową, ujętego w opracowywanych Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego dla tych terenów. Na zapytanie odpowiedziała Elżbieta Urbanek, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu w magistracie.

Jak tłumaczy urzędniczka, w projekcie planu 635 wyznaczono teren komunikacyjny na przedłużeniu ul. Góralskiej, aż do styku z granicą terenów kolejowych obejmując działki gminne oraz część działki będącej w użytkowaniu wieczystym podmiotów prywatnych. Zaś w planie 716 wyznaczony zostanie teren celu publicznego na przedłużeniu ul. Tęczowej i obejmie on działki będące obecnie w użytkowaniu wieczystym PKP oraz spółki prywatnej.

Dzięki temu na tych terenach możliwa będzie realizacja celu publicznego w postaci ciągu pieszo-rowerowego. Dodatkowo rezerwa została wyznaczona tak, że umożliwia w razie potrzeby także zrealizowanie łącznika drogowego, na który w 2011 r. ZDIUM wykonał dokumentację projektową – wyjaśnia Elżbieta Urbanek.

Układ planów i powiązanie pieszo-rowerowe pokazuje poniższy szkic.

Aleja Śródmieścia Południowego ominie centrum

Elżbieta Urbanek podkreśla, że wspomniany łącznik rozpatrywany był wyłącznie jako rozwiązanie tymczasowe – do czasu realizacji elementu podstawowego w sieci drogowej, jakim jest Aleja Śródmieścia Południowego. Jej przebieg jest określony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, uchwalonym w styczniu 2018 roku.

Aleja Śródmieścia Południowego jest to ulica określana w poprzednim Studium jako Śródmiejska Trasa Południowa. Jej przebieg w obecnym Studium nie uległ zmianie i nadal jest to ulica planowana jako alternatywa dla dojazdów w rejonie Śródmieścia z ominięciem historycznego centrum. Planowana Aleja łączyć ma m.in. ulicę Grabiszyńską z placem Strzegomskim – wyjaśnia Elżbieta Urbanek.

Jak tłumaczy urzędniczka, projekt planu nr 635 wyznacza dla tej trasy odpowiedniej szerokości teren, który jest kontynuacją terenów wskazanych w obowiązujących już planach miejscowych po stronie południowej terenów kolejowych. Projekt planu nr 635 w wyznaczonym korytarzu celu publicznego przewiduje prowadzenie ulicy wraz z komunikacją zbiorową oraz obustronne ciągi piesze i rowerowe.

Dla uzyskania charakteru alejowego zostały przewidziane obustronne pasy zieleni o szerokości umożliwiającej posadzenie szpaleru drzew – dodaje Elżbieta Urbanek.

Zaznaczmy, że na razie budowa tej trasy nie jest ujęta w planach inwestycyjnych miasta. Trwają obecnie prace nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2020-2030 – niewykluczone, że znajdzie się w nim również Aleja Śródmieścia Południowego. Na poniższej mapie przebieg planowanej trasy zaznaczony został symbolem Z29.

Aleja Śródmieścia Południowego
Aleja Śródmieścia Południowego

Z Tęczowej na plac Strzegomski

O planach budowy Alei Śródmieścia Południowego informowaliśmy już wiosną 2018 roku, gdy prezentowaliśmy przygotowaną przez urzędników koncepcję Nowego Śródmieścia Świebodzkiego.

Aleja Śródmieścia Południowego połączy okolice ulicy Tęczowej i Szpitalnej z placem Strzegomskim, a ulica Noworobotnicza będzie biec wzdłuż planowanej trasy tramwaju na Nowy Dwór, od placu Orląt Lwowskich na zachód. W rejonie Alei Śródmieścia Południowego planujemy też nowy plac – tłumaczył nam Przemysław Matyja z Biura Rozwoju Wrocławia.

Jak wspomnieliśmy wyżej, Aleja Śródmieścia Południowego ma pokrywać się z planowanym wiele lat temu przebiegiem fragmentu Śródmiejskiej Trasy Południowej, czyli drogi, która wedle pierwotnej wizji urzędników miała prowadzić od placu Społecznego, m.in. przez ulicę Pułaskiego, Dyrekcyjną, Szczęśliwą i Szpitalną, aż do placu Strzegomskiego.

Urzędnicy, tworząc koncepcję, uwzględnili ewentualne przywrócenie ruchu pociągów na Dworzec Świebodzki. Planując Aleję Śródmieścia Południowego, na razie nie rozstrzygali, czy ma ona biec wiaduktem nad torami kolejowymi, czy też może to pociągi będą dojeżdżać do Świebodzkiego w zagłębieniu albo tunelem.