Są szanse, że poprawi się bezpieczeństwo na alei Jana III Sobieskiego. Główny Inspektorat Transportu Drogowego rozważa objęcie fragmentu trasy, gdzie notorycznie dochodzi do wypadków, odcinkowym pomiarem prędkości. A jeszcze w tym roku miasto zamontuje tam dodatkowe bariery energochłonne.

Pod koniec marca radny miejski Michał Kurczewski złożył do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego wniosek o objęcie odcinkowym pomiarem prędkości fragmentu alei Jana III Sobieskiego we Wrocławiu.

W związku z wieloma tragicznymi w skutkach wypadkami (ostatni śmiertelny w dniu 26.03.2020), do których dochodzi na alei Jana III Sobieskiego we Wrocławiu, zwracam się z wnioskiem o objęcie odcinka obu jezdni, od okolic mostów Bolesława Krzywoustego do okolic dworca PKP Wrocław Psie Pole, odcinkowym pomiarem prędkości – wyjaśniał Michał Kurczewski.

Jak tłumaczył radny, dopuszczalna na tym odcinku drogi prędkość – 70 km/h jest notorycznie przekraczana, często co najmniej dwukrotnie.

Na wspomnianym odcinku drogi występuje dość ostry łuk (okolice Hornet – Salon Opla, al. Sobieskiego 1). W momencie gorszych warunków pogodowych, przy znacznym przekroczeniu prędkości, wypadek jest praktycznie pewny. Jedynym skutecznym sposobem trwałego poskromienia niebezpiecznych zapędów niektórych kierowców jest wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości – podkreślał Michał Kurczewski.

GITD: bierzemy pod uwagę tę lokalizację

Radny otrzymał już odpowiedź od Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Czytamy w niej, że GITD jest obecnie w trakcie realizacji projektu “Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”, współfinansowanego ze środków UE. Jak tłumaczą przedstawiciele GITD, w ramach tego projektu Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie opracował analizę stanu bezpieczeństwa na drogach w Polsce.

W opracowaniu zostały wskazane miejsca na terenie całego kraju, które z uwagi na realne zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, niezbędne będzie w pierwszej kolejności objęcie automatyczną kontrolą ruchu drogowego – wyjaśniają.

GITD podkreśla, że w ramach tej analizy oceniania była także lokalizacja odcinkowego pomiaru prędkości od alei Jana III Sobieskiego przy stacji PKP Psie Pole do skrzyżowania ulicy Bolesława Krzywoustego z Kowalską.

Na obecnym etapie oceny materiału opracowanego przez Instytut Transportu Samochodowego nie można ostatecznie wskazać, czy przedmiotowa lokalizacja zostanie zakwalifikowana do realizacji w ramach projektu – zaznaczają przedstawiciele GITD.

Dodają, że niezależnie od tego, przekazane informacje o występujących zagrożeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego w tej lokalizacji zostały przesłane do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, do ewentualnego dalszego wykorzystania przy planowaniu przez policję działań kontrolnych.

Będą dodatkowe bariery

Radny Kurczewski, równocześnie z wnioskiem do GITD, złożył też we wrocławskim magistracie zapytanie w sprawie montażu barier energochłonnych na łuku alei Jana III Sobieskiego w pobliżu salonu samochodowego Opel Hornet.

Z uwagi na geometrię jezdni, bariery niezbędne są między jezdniami oraz wzdłuż chodnika/ścieżki rowerowej. Potrzebne jest także uzupełnienie barier miedzy wiaduktem (w pobliżu Opel Hornet), a mostami Bolesława Krzywoustego – bariery są tam tylko w po stronie jezdni w kierunku na Warszawę – argumentował rajca.

W odpowiedzi na jego zapytanie, Elżbieta Urbanek, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu, informuje, że w bieżącym roku planowane jest zamontowanie dodatkowych barier w pasie rozdziału jezdni na odcinku pomiędzy mostami Bolesława Krzywoustego a salonem samochodowym Opel.

Urząd Miejski Wrocławia wystąpi do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego z wnioskiem o objęcie odcinkowym pomiarem prędkości przedmiotowego fragmentu alei Jana III Sobieskiego – zapowiada Elżbieta Urbanek.

Urzędniczka dodaje, że ZDiUM wystąpił do spółki Tauron o stosowanie przy wymianie latarni w tym rejonie słupów o wyższym poziomie tzw. bezpieczeństwa biernego konstrukcji.

Foto główne: Kulexy, fotopolska.eu, Public Domain