Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ponownie szuka firmy, która przeprowadzi remont fragmentu alei Hallera. Pierwszy przetarg na to zadanie został unieważniony.

W połowie września ZDiUM ogłosił przetarg na remont nawierzchni bitumicznej jezdni alei gen. Józefa Hallera. W piątek 8 października postępowanie zostało jednak unieważnione, bo nie złożono w nim żadnej oferty. Tego samego dnia rozpisano ponowny przetarg na to zadanie.

Do remontu pójdzie odcinek od skrzyżowania z ulicą Mielecką do skrzyżowania z ulicą Chabrową (strona prawa – kierunek FAT). Na początku września tę inwestycję zapowiadał prezydent Jacek Sutryk.

Przygotowujemy się do remontu fragmentu al. Hallera. To jedna z najbardziej obciążonych ruchem wrocławskich ulic, ponieważ przebiega nią krajowa piątka. Z tego powodu jej jezdnie są spękane, odkształcone, nie brakuje kolein i wykruszeń. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta na bieżąco uzupełnia ubytki, jednak ulica wymaga większych prac. I takie prace właśnie planujemy – wyjaśniał Sutryk.

Prezydent tłumaczył też, jakie dokładnie roboty zostaną zlecone.

Przede wszystkim zerwanie nawierzchni na całej szerokości jezdni – wykonawca usunie 8-centymetrową warstwę starego asfaltu. Następnie wyreguluje włazy kanałowe, wpusty uliczne i skrzynki zaworów. W razie potrzeby wymieni bądź wyreguluje wpusty deszczowe oraz krawężniki. Na koniec ułoży nowe warstwy nawierzchni bitumicznej, wzmocnione siatką. Nie zmienią się geometria ulicy ani organizacja ruchu, ale znacząco poprawi się wygląd ulicy, a przede wszystkim komfort wszystkich jej użytkowników – podkreślał Jacek Sutryk.

Kolejny odcinek opcjonalnie

Jak czytamy w dokumentacji przetargowej, w tym zamówieniu ma zastosowanie prawo opcji, które obejmuje wykonanie remontu na odcinku od początku skrzyżowania skanalizowanego na wysokości ul. Inżynierskiej do ulicy Grabiszyńskiej (strona prawa – kierunek FAT).

Warunkiem realizacji zamówienia opcjonalnego będzie posiadanie przez zamawiającego środków finansowych na ten cel w budżecie gminy – informują urzędnicy.

Zgodnie z informacjami ZDiUM, roboty realizowane będą w ciągu ulicy o wysokim natężeniu ruchu, a prace należy realizować etapami umożliwiającymi utrzymanie ruchu pieszego i samochodowego. Całe zamówienie należy zrealizować w ciągu 6 tygodni o daty zawarcia umowy.