Więcej pieniędzy i szersza tematyka – to najważniejsze zmiany, jakie przyniesie tegoroczna, trzecia już edycja budżetu obywatelskiego “Aktywny Dolny Śląsk”. Po raz pierwszy będzie można zgłaszać także projekty kulturalne, a pula wyniesie okrągły milion złotych.

– Dolnośląski budżet obywatelski cieszy się niesłabnącym powodzeniem. W tym roku, w pięciu subregionach, do rozdysponowania będzie kwota miliona złotych. Jednocześnie zmniejszamy wartość pojedynczego projektu do 20 tys. złotych, co będzie skutkować tym, że większa liczba projektów zostanie dofinansowana – tłumaczy Jerzy Michalak, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

Do tej pory w “Aktywnym Dolnym Śląsku” mogły brać udział tylko inicjatywy sportowo-turystyczne. W tym roku, po raz pierwszy, będzie można zgłaszać także projekty kulturalne.

– Zależy nam, żeby oprócz konkursów czy mikrowsparcia, włączyć kulturę także w budżet obywatelski. Żeby mieszkańcy Dolnego Śląska, w swoich małych ojczyznach, mogli składać projekty również w tej sferze. Żeby tego typu projekty były realizowane nie tylko w dużych miastach – Wrocławiu, Wałbrzychu czy Jeleniej Górze, ale również w małych miejscowościach i na wsiach. Chcemy, żeby dobre pomysły trafiały pod strzechy – podkreśla Dominik Kłosowski, wicedyrektor departamentu spraw społecznych w urzędzie marszałkowskim.

Jak wylicza Kłosowski, mogą to być np. przeglądy zespołów dziecięcych czy pokazy rękodzieła.

– Wiele stowarzyszeń od lat składa wnioski na swoje projekty do urzędu marszałkowskiego. Czasami zdarzają się jednak pojedyncze osoby czy niewielkie grupy, które nie mają swoich stowarzyszeń, a też chciałby coś ciekawego w kulturze zrealizować. Jesteśmy otwarci na wszystkie pomysły, które zgłoszą nam Dolnoślązacy – dodaje Dominik Kłosowski.

Dolnośląski budżet obywatelski rośnie

Z roku na roku budżet obywatelski Dolnego Śląska jest coraz większy. W pierwszej edycji było to 500 tys. złotych, w drugiej – 600 tys. złotych, a teraz już milion. Jak podkreśla Jerzy Michalak, pieniądze w ramach budżetu są jednak tylko środkiem prowadzącym do celu.

– Dla nas bardzo ważne jest podjęcie dialogu z mieszkańcami, szerokie konsultacje, rozmowy o tym, jakie pomysły są wartościowe. Mówimy o tych wszystkich drobnych inicjatywach, które dzięki “Aktywnemu Dolnemu Śląskowi” mogą być realizowane – jak zawody sportowe, projekcie filmowe czy turnieje poetyckie – wyjaśnia Michalak.

Na część sportowo-turystyczną urząd marszałkowski przeznaczy w 2018 roku 600 tys. złotych, a 400 tys. na projekty dedykowane kulturze.

– Dzięki temu podziałowi ani projekty kulturalne nie zdominują sportowych, ani sportowe kulturalnych – zaznacza Michalak.

Jak tłumaczą w urzędzie marszałkowskim, pieniądze mogą być przeznaczone na realizację inicjatyw przyczyniających się do rozwoju i popularyzacji dolnośląskiego sportu, turystyki i kultury, z wyłączeniem zadań dotychczas dofinansowanych z budżetu województwa oraz projektów infrastrukturalnych.

– Mogą to być np. imprezy turystyczne, kulturalne, lokalne zawody sportowe, zloty, rajdy, konferencje, seminaria dotyczące rozwoju turystyki, promocji regionu, promowania lokalnych produktów i atrakcji turystycznych oraz np. publikacje wydawnictw o charakterze turystycznym, takich jak przewodniki, foldery, katalogi czy informatory – wyliczają urzędnicy.

W lutym odbędą się konsultacje budżetu obywatelskiego – zaplanowano spotkania w pięciu miastach Dolnego Śląska, a także webinaria. Nabór wniosków ruszy 1 marca i potrwa do 18 III. Przez kolejne dwa tygodnie złożone projekty będą weryfikowane, a głosowanie zaplanowano w terminie od 2 do 15 kwietnia. W kwietniu poznamy też listę zwycięzców, a realizacja przedsięwzięć rozpocznie się od czerwca i potrwa do końca marca 2019 roku.