Czy po piętnastu gminach w naszej aglomeracji będzie można jeździć komunikacją publiczną na jednym, wspólnym bilecie? Przeanalizuje to firma wybrana przez wrocławski magistrat. Preferowanym przez urzędników wariantem jest wykorzystanie systemu Urbancard.

Wrocławski magistrat ogłosił przetarg na opracowanie dokumentu „Analiza funkcjonalno-finansowa opracowania i wdrożenia koncepcji wspólnego systemu biletowego we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym”.

Celem dokumentu jest przeprowadzenie analizy funkcjonalno-finansowej systemów biletowych w obszarze publicznego transportu zbiorowego na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz ze wskazaniem możliwych i optymalnych wariantów wdrażania i funkcjonowania wspólnego systemu z uwzględnieniem wykorzystania jednego nośnika biletu – tłumaczą urzędnicy.

15 gmin i jeden bilet

Opracowanie eksperckie ma objąć 15 jednostek samorządu terytorialnego z obszaru ZIT WrOF: Gminę Wrocław, Miasto i Gminę Jelcz-Laskowice, Miasto i Gminę Kąty Wrocławskie, Gminę Siechnice, Gminę Trzebnica, Miasto i Gminę Sobótka, Gminę Miasto Oleśnica, Gminę Długołęka, Gminę Czernica, Gminę Żórawina, Gminę Kobierzyce, Gminę Miękinia, Gminę Wisznia Mała, Gminę Oleśnica oraz Gminę Oborniki Śląskie.

Jednym z głównych problemów integracji ośrodków wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego jest trudność w łatwym i płynnym poruszaniu się mieszkańców pomiędzy ośrodkami gminnymi oraz miastem centralnym. Mnogość dostępnych form transportu publicznego na terenie ZIT WrOF (komunikacja miejska, podmiejska, międzymiastowa, kolejowa) i związana z tym różnorodność oferty biletowej poszczególnych organizatorów i operatorów, w sposób znaczący ogranicza atrakcyjność i dostępność komunikacji publicznej – czytamy w dokumentacji przetargowej.

Dodatkowo, jak tłumaczą urzędnicy, funkcjonujące we WrOF różne modele organizacji transportu publicznego utrudniają integrację transportową gmin.

W przypadku, gdy na terenie gmin wchodzących w skład ZIT WrOF funkcjonują własne systemy transportowe (np. komunikacja gminna) lub systemy transportowe wykraczające poza teren danej gminy lub poza teren ZIT WrOF (np. komunikacja powiatowa), wykonawca powinien uwzględnić ten fakt w prowadzonej przez siebie analizie i zbadać możliwość objęcia systemem wspólnego biletu również te systemy – zaznacza magistrat.

Jako główny wariant należy przyjąć wykorzystanie systemu Wrocławska Karta Miejska URBANCARD.

Elementem opracowania winien być także dokument zawierający wstępną koncepcję wdrożenia i funkcjonowania systemu planowania podróży z funkcjonalnością sprzedaży biletów na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Celem wskazanych działań jest poprawa atrakcyjności oferty publicznego transportu zbiorowego, co przyczyni się do zwiększenia jego udziału w podróżach – tłumaczą urzędnicy.

Na przygotowanie analizy wyłoniona w przetargu firma będzie miała czas do 15 grudnia 2020 roku.