Znamy firmy, które stanęły do przetargu na opracowanie studium korytarzowego wraz z analizą techniczno–ekonomiczno–logistyczną rozbudowy lub budowy autostrady A4 pomiędzy Wrocławiem i Krzyżową.

Do ogłoszonego w grudniu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przetargu stanęło 8 zainteresowanych. Oferty wahają się od ponad 1,7 mln do niespełna 12,3 mln złotych. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć niemal 4,6 mln złotych.

– Komisja przetargowa przystąpi teraz do weryfikacji ofert – informują drogowcy.

Jak tłumaczą przedstawiciele GDDKiA, zadaniem projektantów będzie przeanalizowanie możliwych wariantów kompleksowych działań, mających na celu poprawę sytuacji w zakresie bezpieczeństwa, przepustowości i funkcjonalności dolnośląskiego odcinka autostrady A4.

Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą to druga połowa kwietnia 2019 roku, przy założeniu, że nie będzie odwołań. Wykonawca na realizację dokumentacji będzie miał 270 dni.

Trzy warianty A4

Zgodnie z zapowiedziami GDDKiA, przeanalizowane zostaną minimum trzy warianty rozwiązań.

Wariant 1 to rozbudowa istniejącej autostrady A4 w następujący sposób: budowa jednej jezdni (3 pasy ruchu + pas awaryjny) równolegle do istniejącej A4, po wcześniejszej przebudowie węzłów i budowie nowych obiektów inżynierskich, następnie przełożenie ruchu na wybudowaną nitkę, rozbiórka starej nawierzchni i budowa drugiej nitki (3 pasy ruchu + pas awaryjny).

Wariant 2 to budowa A4 w nowym korytarzu, przebiegającym stroną południową od np. węzła Wrocław Wschód do węzła z istniejącą A4 np. na wysokości Legnicy (z uwzględnieniem budowanej S3) i rozbudowa A4 po śladzie na odc. Legnica – Krzyżowa (zgodnie z wariantem 1). Na istniejącym ciągu A4 (na długości odcinka, który byłby zastąpiony nowym przebiegiem) przeanalizowanie wyburzenia obiektów inżynierskich i budowa skrzyżowań jednopoziomowych.

Wariant 3 to z kolei budowa A4 w nowym korytarzu, przebiegającym stroną południową od np. węzła Wrocław Wschód do węzła Krzyżowa, a na istniejącym ciągu A4 przeanalizowanie wyburzenia obiektów inżynierskich i budowa skrzyżowań jednopoziomowych.

Historia autostrady A4

Autostrada A4 w województwie dolnośląskim to najstarszy odcinek autostradowy w Polsce. Wybudowany został w latach 30. XX wieku. 

– A4 na odcinku od Wrocławia do Krzyżowej nie spełnia w pełnym zakresie warunków technicznych przewidzianych dla autostrad. W szczególności nie posiada pasa awaryjnego (pas awaryjny występuje tylko na krótkich odcinkach), a geometria węzłów w wielu przypadkach nie jest dostosowana do standardów autostradowych. Ponadto na autostradzie brakuje Miejsc Obsługi Podróżnych – tłumaczą drogowcy.

Z roku na rok wzrasta natężenie ruchu, które momentami dochodzi do 100 tys. pojazdów na dobę. Podczas wypadków, kolizji lub awarii tworzą się wielokilometrowe zatory drogowe.

Jak zapewniają drogowcy, w ostatnich latach GDDKiA podejmowała szereg działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na dolnośląskim odcinku autostrady A4.

– Na odcinku od Przylesia (granica z województwem opolskim) do Wrocławia przeprowadzono prace remontowe na prawie 80 km odcinku A4. Natomiast na odcinku od Wrocławia do Krzyżowej, wyremontowanym w latach 2002-2007, na ponad 40 kilometrach autostrady wprowadzono znaki zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe. Obecnie trwa montaż ogrodzenia, którego celem będzie szczelne wygrodzenie autostrady. Do minimum ograniczy to zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt – wyliczają w GDDKiA.

Autostrada A4 prowadzi z zachodu na wschód Europy przez południową Polskę. Na terenie Polski przebiega od granicy z Niemcami w Jędrzychowicach k. Zgorzelca poprzez Legnicę, Wrocław, Opole, Gliwice, Katowice, Kraków, Tarnów, Dębicę, Rzeszów, Jarosław, Przemyśl, do przejścia granicznego na Ukrainę Korczowa-Krakowiec. Należy do III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego sieci TEN-T oraz jest częścią drogi międzynarodowej E40 o długości 8500 km (przebiega przez Belgię, Francję, Niemcy, Polskę, Ukrainę, Rosję i Kazachstan) i E462 na odcinku Mysłowice-Balice.