We wtorek 7 kwietnia minął termin przesyłania opinii w sprawie planowanych przebiegów korytarzy autostrady A4 Wrocław – Krzyżowa i drogi ekspresowej S5 Sobótka – Bolków. Jakie warianty wchodzą w grę?

Trwa opracowanie Studium Korytarzowego wraz z Analizą Techniczno–Ekonomiczno–Logistyczną rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa, uwzględniając planowany przebieg dróg ekspresowych: S8 i S5.

Do tej pory odbyło się kilka spotkań informacyjnych, pozostałe spotkania zostały odwołane z powodu sytuacji związanej z koronawirusem w Polsce – wyjaśniają drogowcy.

Prezentacje ze wszystkich gmin umieszczone zostały na stronie internetowej i do wtorku 7 kwietnia każdy mieszkaniec mógł przedstawić swoją opinię na temat prezentowanych materiałów.

Głównym celem spotkań, na etapie Studium Korytarzowego, było przedstawienie projektowanych korytarzy przebiegu A4 Wrocław-Krzyżowa i S5 Sobótka-Bolków wraz z ich omówieniem. Zgodnie z zamierzeniami, efektem spotkań oraz opublikowanych prezentacji jest szczegółowa analiza opinii zgłoszonych przez mieszkańców, którzy zapoznali się z projektowanym przebiegiem korytarzy A4 i S5 – tłumaczy GDDKiA.

Jak wyjaśniają drogowcy, opracowanie to wskaże możliwości rozbudowy istniejącej autostrady A4 Wrocław-Krzyżowa, bądź budowy autostrady w nowym korytarzu oraz możliwe warianty przebiegu korytarza drogi ekspresowej S5.

Zgodnie z obecnie obowiązującym harmonogramem dokumentacja na etapie Studium Korytarzowego powinna się zakończyć w połowie 2020 roku. Na podstawie analizy GDDKiA podejmie decyzję odnośnie dalszych działań i zlecenia kolejnych stadiów dokumentacji – dodają.

fot. a4sk.pl

A4 i S5: możliwe korytarze i warianty

Wstępna koncepcja Studium Korytarzowego rozbudowy/budowy autostrady A4 Wrocław-Krzyżowa i drogi ekspresowej S5 Sobótka-Bolków określa lokalizacje możliwych korytarzy i uwzględnia wzajemne oddziaływanie dróg: A4, S5 i S8 Wrocław-Kłodzko.

A4: KORYTARZ 1 – WARIANT 1 (K1W1) ORAZ DROGA EKSPRESOWA S5 (S5W1, S5W2, S5W3)

A4: Korytarz 1 – Rozbudowa istniejącej autostrady A4 od węzła Wrocław Wschód (bez węzła) do w. Krzyżowa (bez węzła) w następujący sposób: budowa nowej jednej jezdni (3 pasy ruchu + pas awaryjny) równolegle do istniejących jezdni A4, następnie przełożenie ruchu na wybudowaną nową nitkę, rozbiórka starych jezdni i budowa w ich miejscu drugiej nowej nitki (3 pasy ruchu + pas awaryjny) – korytarz przedstawiono w jednym wariancie przebiegu;

S5: Wariant 1 – Budowa drogi ekspresowej na odc. Bolków-Jaworzyna Śląska-Kostomłoty-Wrocław

S5: Wariant 2 i 3 – Budowa drogi ekspresowej na odc. Bolków-Jaworzyna Śląska-Sobótka

A4: KORYTARZ 2 – WARIANT 1, 2 i 3 (K2W1, K2W2, K2W3), A4: KORYTARZ PÓŁNOCNY (KPW1, KPW2, KPW3) ORAZ DROGA EKSPRESOWA S5 (S5W1, S5W2, S5W3)

A4: Korytarz 2 – Budowa A4 o przekroju 2 x 3 pasy ruchu + pas awaryjny, w nowym korytarzu przebiegającym stroną południową od istniejącego węzła Wrocław Wschód do węzła z istniejącą A4 na wysokości m. Kostomłoty i następnie rozbudowa A4 po śladzie na odc. Kostomłoty– Krzyżowa (zgodnie z korytarzem 1)

A4: Korytarz Północny (PŁN) – Budowa A4 na odc. Kostomłoty-Legnica-w. Krzyżowa

S5: Wariant 1 – Budowa drogi ekspresowej na odc. Bolków-Jaworzyna Śląska-Kostomłoty-Wrocław

S5: Wariant 2 i 3 – Budowa drogi ekspresowej na odc. Bolków-Jaworzyna Śląska-Sobótka

A4: KORYTARZ 3 – WARIANT 1, 2 i 3 (K3W1, K3W2, K3W3) ORAZ DROGA EKSPRESOWA S5 (S5W1, S5W2, S5W3)

A4: Korytarz 3 – Budowa A4 o przekroju 2 x 3 pasy ruchu + pas awaryjny, w nowym korytarzu przebiegającym stroną południową od węzła Wrocław Wschód do węzła Krzyżowa (z węzłem)

S5: Wariant 1 – Budowa drogi ekspresowej na odc. Bolków-Jaworzyna Śląska-Kostomłoty-Wrocław

S5: Wariant 2 i 3 – Budowa drogi ekspresowej na odc. Bolków-Jaworzyna Śląska-Sobótka

Zbudują nową autostradą albo rozbudują istniejącą

O planowanej rozbudowie autostrady A4 z Wrocławia do Krzyżowej informowaliśmy już w styczniu 2019 roku. Ten dolnośląski odcinek A4 o długości około 105 km został wybudowany w latach 30. XX wieku, przez co jest najstarszym odcinkiem autostradowym w naszym kraju.

A4 od Wrocławia do Krzyżowej nie spełnia w pełnym zakresie warunków technicznych przewidzianych dla autostrad. Nie posiada pasa awaryjnego, który występuję jedynie na krótkich odcinkach, brakuje Miejsc Obsługi Podróżnych, geometria większości węzłów nie jest dostosowana do panujących standardów. Wzrastające z roku na rok natężenie ruchu, w newralgicznych momentach sięga ponad 100 tys. pojazdów na dobę. Wypadki, kolizje lub awarie tworzą wielokilometrowe zatory drogowe, które utrudniają kierowcom szybkie przemieszczanie się – tłumaczył Jan Krynicki, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dlatego, jak podkreślali przedstawiciele GDDKiA, rozbudowa A4 jest inwestycją priorytetową.

W tym celu w grudniu 2018 roku ogłoszony został przetarg na opracowanie studium korytarzowego wraz z analizą techniczno-ekonomiczno-logistyczną rozbudowy lub budowy autostrady A4 pomiędzy Wrocławiem i Krzyżową. Umowa z firmą projektową została podpisana w maju 2019 roku, a jej zadaniem jest analiza możliwych wariantów kompleksowych działań, mających na celu poprawę sytuacji w zakresie bezpieczeństwa, przepustowości i funkcjonalności dolnośląskiego odcinka autostrady A4 – wyjaśniał Jan Krynicki.

Projektanci w swoim opracowaniu uwzględniają również przebieg drogi ekspresowej S5 oraz drogi ekspresowej S8.

Podstawą do tego typu działań jest podpisane 25 września 2019 roku przez Prezesa Rady Ministrów rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, w którym został ujęty nowy fragment drogi ekspresowej S5 od Sobótki (okolice Wrocławia) do połączenia z drogą ekspresową S3 na południu województwa – zaznaczali drogowcy.

Przeczytaj także: Ekspresowo do Kłodzka i Wałbrzycha