GDDKiA podpisała umowę na przebudowę i dostosowanie ponad 16 kilometrów drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady. To fragment trasy z Berlina do Wrocławia, obecnie nazywanej “patatajką” lub “najdłuższymi schodami Europy”. W 2023 roku kierowcy pojadą już nową jezdnią A18.

W grudniu ubiegłego roku, z siedmiu ofert, które wpłynęły na przebudowę obecnej DK18, od okolic węzła Iłowa do granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad za najkorzystniejszą uznała tę złożoną przez firmę Budimex. Opiewający na ponad 175,1 mln zł kontrakt z wykonawcą właśnie został podpisany.

– Południowa jezdnia drogi krajowej nr 18 bywa złośliwie nazywana „najdłuższymi schodami Europy”. Rzeczywiście jej stan był przez wiele lat zawstydzający. Na szczęście ten czas przechodzi do historii. Dzięki podpisywanej dzisiaj umowie jesteśmy pewni, że południowa część województwa lubuskiego zyskuje bezpieczną i komfortową drogę w parametrach autostradowych – podkreśla wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Jak przypominają drogowcy, to już trzecia podpisana umowa na dostosowanie DK18 do standardów autostrady.

Dla kierowców oznacza to, że w 2023 roku będą oni mogli bez przeszkód jeździć autostradą A18, która po stronie polskiej łączy się z A4, a na granicy państwa z niemiecką autostradą A15. Po zakończeniu zadania do sieci autostrad w Polsce dołączy ponad 70 km odcinek nowej, wybudowanej według najwyższych standardów bezpieczeństwa, dwujezdniowej autostrady A18 – zapowiada Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Co powstanie w ramach zamówienia?

GDDKiA zapowiada, że wykonawca będzie miał za zadanie przebudować południową jezdnię drogi krajowej nr 18 oraz jej otoczenie.

Prace na jezdni południowej będą polegać głownie na wymianie zdegradowanej nawierzchni i dostosowanie nośności drogi do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś przy uwzględnieniu prognozowanego natężenia ruchu właściwego dla autostrady. W zakres inwestycji wchodzi również budowa dróg dojazdowych, przebudowa węzła Iłowa oraz budowa urządzeń infrastruktury technicznej i związanej z ochroną środowiska (np. przejścia dla zwierząt). Zadanie będzie realizowane w formule Buduj – informują drogowcy.

Czas przewidziany na realizację robót wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wynosi 25 miesięcy od momentu podpisania umowy. Do czasu przewidzianego na roboty nie wlicza się okresów zimowych, trwających od 16 grudnia do 15 marca, liczonych jako trzy miesiące. Zakończenie robót planowane jest w 2023 roku.

fot. GDDKiA

A18 w kierunku zachodniej Europy

Celem całego przedsięwzięcia jest dostosowanie drogi krajowej nr 18 do standardów autostrady na odcinku Olszyna – Golnice o długości ponad 70 km. Przypomnijmy, starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin – Wrocław. W listopadzie 2004 r. rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w 2006 roku.

Cała przebudowa podzielona jest na cztery odcinki realizacyjne:

  • od granicy państwa do km 11,86 (ponad dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) – w realizacji, a zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 r.
  • od km 11,86 (ponad dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa) – w realizacji, a zakończenie robót planowane jest w II połowie 2022 r.
  • od km 33,76 (blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa) – granica woj. lubuskiego i dolnośląskiego – podpisana umowa
  • granica woj. lubuskiego i dolnośląskiego – węzeł Golnice (ponad 21 km) – wybrano najkorzystniejszą ofertę, planowane podpisanie umowy w I kw. 2021 r.

Jak informuje GDDKiA, pierwsze dwa zadania są już w realizacji.

Podpisana umowa dotyczy trzeciego etapu budowy A18. Wraz z podpisaniem umowy na ostatni, czwarty odcinek prace na całej długości DK18 będą prowadzone jednocześnie – zapowiadają drogowcy.

Kalendarium inwestycji

  • 14 listopada 2019 r. – podpisano umowę na przebudowę drugiego odcinka jezdni południowej A18 od km 11,86 (ponad dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa)
  • 24 kwietnia 2020 r. – podpisano umowę na przebudowę odcinka jezdni południowej A18, zaczynającego się od granicy państwa i kończącego się blisko dwa kilometry za węzłem Żary Zachód
  • 10 grudnia 2020 r. – nastąpił wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę odcinka jezdni południowej A18, zaczynającego się blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa, a kończącego się na granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego
  • 23 grudnia 2020 r. – nastąpił wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę odcinka jezdni południowej A18, od granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego do węzła Golnice.
  • 21 stycznia 2021 r. – podpisano umowę na przebudowę odcinka jezdni południowej A18, zaczynającego się blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa, a kończącego się na granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego

Foto główne: GDDKiA