Znika stara betonowa nawierzchnia na południowej jezdni obecnej drogi krajowej nr 18. Newralgiczny fragment trasy z Berlina do Wrocławia, nazywany “najdłuższymi schodami Europy”, zyska nową jezdnię i wreszcie zostanie dostosowany do parametrów autostrady.

Przypomnijmy, pod koniec kwietnia informowaliśmy, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na przebudowę jednego z odcinków jezdni południowej A18. Na początku czerwca donosiliśmy, że drogowcy ogłosili przetarg na kolejny, 16-kilometrowy odcinek, który zaczyna się 4 km przed węzłem Iłowa, a kończy na granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego.

Z kolei pod koniec czerwca do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej trafiła dokumentacja przetargowa na przebudowę ponad 21-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 18, która zostanie dostosowana do standardów sieci drogowej o parametrach autostradowych.

Wkrótce zniknie jezdnia będąca złośliwie nazywana „najdłuższymi schodami Europy” i zastąpi ją komfortowa i bezpieczna jezdnia – zapewniał w czerwcu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.  

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, pierwsze prace związane z przebudową i dostosowaniem prawie 22 kilometrów drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady ruszyły na początku kwietnia.

Jest to odcinek, który zaczyna się w okolicach węzła Żary Zachód w stronę Wrocławia, a kończy blisko 4 km przed węzłem Iłowa. Zakończenie robót planowane jest w II połowie 2022 roku. Zadaniem wykonawcy jest realizacja robót budowlanych na południowej jezdni obecnej DK18 wraz z budową węzła autostradowego Żary (przebudowa elementów istniejącego węzła typu półkoniczyna) oraz budową obiektów inżynierskich (trzy wiadukty, trzy przejścia dla zwierząt nad autostradą, most oraz przejście pod autostradą) – wyliczają drogowcy.

Nowa autostrada A18 w czterech odcinkach

O planach przebudowy drogi między Olszyną a Golnicami informowaliśmy już w sierpniu 2018 roku. Na tym odcinku ma powstać nowa, południowa jezdnia, dzięki czemu trasa stanie się pełnoprawną autostradą. Obecnie taki status ma jedynie 7-kilometrowy fragment między Golnicami a Krzyżową.

Jak tłumaczą przedstawiciele GDDKiA, głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu jazdy oraz dostosowanie drogi krajowej nr 18 (na odcinku Olszyna – Golnice o długości ponad 70 km) do standardów sieci drogowej o parametrach autostradowych. Inwestycja podzielona jest na następujące odcinki realizacyjne: 

 • od granicy państwa do km 11,86 (2 kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) – zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 r. 
 • od km 11,86 (kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (4 km przed węzłem Iłowa) – zakończenie robót planowane jest w II połowie 2022 r. 
 • od km 33,76 (4 km przed węzłem Iłowa) – granica województwa – trwa procedura przetargowa 
 • granica województwa – węzeł Golnice – trwa procedura przetargowa  

Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin – Wrocław. W listopadzie 2004 roku rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w roku 2006.  

fot. GDDKiA

Kalendarium inwestycji 

 • 1996 r. – powstała koncepcja programowa, 
 • 1998 r. – uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji drogi, 
 • 2006 r. – zlecono opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (decyzje środowiskowe) oraz dokumentacji technicznej (projekt budowlany, projekt wykonawczy), 
 • 18 października 2007 r. – złożono wnioski o wydanie decyzji środowiskowych w zakresie woj. lubuskiego oraz woj. dolnośląskiego, 
 • 8 września 2008 r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w granicach woj. lubuskiego, 
 • 29 września 2008 r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w granicach woj. dolnośląskiego, ale 15 października 2008 r. Oddział GDDKiA w Zielonej Górze złożył odwołanie od tej decyzji, 
 • 27 lutego 2009 r. – uzyskano decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uwzględniającą odwołanie GDDKiA i zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z 29 września 2008 r., 
 • 10 maja 2010 r. – w związku z wyznaczeniem nowych obszarów Natura 2000 złożono wniosek o nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dla obu województw), 
 • 29 lipca 2010 r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dla obu województw), 
 • 6 grudnia 2011 r. – wydana została decyzja ZRID, 
 • 14 listopada 2019 r. – podpisano umowę na przebudowę odcinka jezdni południowej A18 zaczynającego się ponad dwa kilometry za węzłem Żary Zachód i kończącego się blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa, 
 • 27 marca 2020 r. – rozstrzygnięto przetarg na przebudowę i dostosowanie drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady od granicy państwa do km 11,86 (dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia),  
 • 24 kwietnia 2020 r. – podpisano umowę na przebudowę odcinka jezdni południowej A18 zaczynającego się od granicy państwa i kończącego się blisko dwa kilometry za węzłem Żary Zachód, 
 • 11 czerwca 2020 r. – do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej trafiła dokumentacja przetargowa na przebudowę odcinka jezdni południowej A18 zaczynającego się blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa a kończącego się na granicy województwa lubuskiego i dolnośląskiego, 
 • 24 czerwca 2020 r. – do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej trafiła dokumentacja przetargowa na przebudowę odcinka jezdni południowej A18 zaczynającego się na granicy województwa lubuskiego i dolnośląskiego a kończącego się na węźle Golnice

Foto główne: GDDKiA