Centrum Historii Zajezdnia organizuje Obchody 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. Od stycznia do października odbędą się wydarzenia upamiętniające ważny również w historii Wrocławia rok 1980.

Mottem programu Obchodów 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” jest cytat z homilii Jana Pawła II wygłoszonej w 1987 roku w Gdańsku: „Solidarność — to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim”.

Organizatorzy chcą tym samym podkreślić, że zdarzenia z Sierpnia ’80 mogły odnieść sukces jedynie dzięki wspólnym działaniom, czemu dali przykład strajkujący 40 lat temu w zajezdni, którzy nie wysunęli własnych postulatów, a poparli te płynące z Wybrzeża.

W centrum obchodów będą uczestnicy strajku w zajezdni. Uruchamiamy specjalny program zbierania relacji i pamiątek z tego czasu. Dlatego zapraszamy wszystkich, którzy w jakiś sposób brali udział w strajku bądź wspierali strajkujących, by podzieli się z nami swoimi wspomnieniami – zaapelował dr Marek Mutor, dyrektor Centrum Historii Zajezdnia.

W programie Obchodów przewidziano m.in. wernisaż wystawy „Zajezdnia strajkuje”, koncert wROCK for Freedom, Bieg Solidarności czy konferencje, podczas których poruszana będzie tematyka przemian ustrojowych oraz społecznych tego okresu.

Źródło: Centrum Historii Zajezdnia

W komitecie organizacyjnym znajdują się przedstawiciele Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”Wojewody DolnośląskiegoMarszałka Województwa DolnośląskiegoMiasta WrocławInstytutu Pamięci Narodowej oraz Kurii Archidiecezjalnej Wrocław. Przewodniczącym komitetu jest Kazimierz Kimso, przewodniczący ZR Dolny Śląsk NSZZ Solidarność.

Fot. Centrum Historii Zajezdnia