Nowe trasy tramwajowe, drogi i mosty we Wrocławiu, rewitalizacja linii kolejowych i budowa obwodnic na Dolnym Śląsku, a także nowe przystanki i stacje kolejowe w regionie. Sprawdzamy, jakie inwestycje transportowe planują na 2021 rok samorządy miasta i województwa, a także kolejarze.

W budżecie Wrocławia na 2021 rok na wydatki związane z transportem i łącznością zarezerwowano niespełna 1,3 mld złotych. Gros tych pieniędzy magistrat wyda na inwestycje infrastrukturalne, które mają usprawnić poruszanie się po naszym mieście i zachęcić wrocławian do przesiadki z aut do komunikacji zbiorowej, albo na rower.

Uciążliwości społeczne i ekologiczne spowodowane przez transport samochodowy są najbardziej dotkliwymi czynnikami obniżającymi jakość środowiska miejskiego. Kształtowanie zrównoważonej mobilności wymaga przede wszystkim priorytetu dla rozwoju transportu niesamochodowego. Dostaliśmy też dla takich działań delegację w ramach Panelu Obywatelskiego. Zagrożenie koronawirusem nie może zepchnąć na dalszy plan dążenia do ograniczenia emisji dwutlenku węgla, dlatego kontynuowany jest proces zachęcania mieszkańców do poruszania się po mieście środkami transportu innymi niż własne auta, tym samym do kształtowania zrównoważonej mobilności – tłumaczy Patryk Załęczny z biura prasowego wrocławskiego magistratu.

Linia tramwajowa na Popowice mat. inwestora

Tramwajem na Popowice, a na Wielką Wyspę nową aleją

Jak podkreślają urzędnicy, powstająca linia tramwajowa wzdłuż ulicy Popowickiej, Starogroblowej i Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły) czy wydzielona trasa tramwajowo-autobusowa z Nowego Dworu do centrum Wrocławia umożliwią wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego. 

Jeśli chodzi o tę drugą inwestycję, to po zakończeniu budowy wiaduktu na ulicy Smoleckiej, od maja 2021 roku planowane jest uruchomienie linii tramwajowej po nowej trasie Legnicka – Śrubowa – Dworzec Świebodzki. Z kolei w ramach II etapu miasto planuje do końca 2021 roku wybudować wydzieloną trasę do obwodnicy śródmiejskiej. 

Systematyczny zakup nowoczesnego taboru dla MPK, „torywolucja”, praca Oficerów: Pieszego i Rowerowego, którzy poprzez swoją działalność koordynują projekty związane z ruchem pieszym i rowerowym, a także współpraca z organizacjami rowerowymi czy projekty piesze i rowerowe zgłaszane do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, świadczą o konsekwentnej realizacji przyjętego kierunku oraz o jednoczesnej potrzebie i chęci mieszkańców do wpływania i współtworzenia miasta z przyjaznym transportem – zapewnia Patryk Załęczny.

W 2021 roku miasto będzie kontynuować duże inwestycje: oprócz wspomnianej już budowy trasy tramwajowej na Popowice oraz TAT, to także budowa Alei Stabłowickiej od Osi Inkubacji do ul. Kosmonautów wraz z przebudową tej ulicy na odcinku od ul. Fieldorfa do Nowych Żernik, przebudowa mostów Pomorskich, rozbudowa ul. Osobowickiej czy przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342. Rozpoczną się również roboty związane z budową Alei Wielkiej Wyspy, która połączy ul. Krakowską z ul. Mickiewicza oraz nowych mostów Chrobrego.

Pod wspomnianym już hasłem „torywolucji” kryją się prace bieżące i modernizacyjne związane z poprawą stanu technicznego torowisk. Wśród zadań zaplanowanych na 2021 rok jest m.in. wymiana rozjazdów: w węźle ul. Piotra Skargi – ul. Teatralna, na skrzyżowaniu alei Hallera z ul. Powstańców Śląskich i ul. Grabiszyńską, na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Krupniczą, na pl. Dominikańskim czy na pl. Jana Pawła II. Naprawiony ma zostać przejazd przez torowisko na pl. Strzegomskim, remont czeka też torowisko na ul. Śrubowej.

Przy czym zadania muszą być skoordynowane ze sobą i może się zdarzyć, że zadanie, z uwagi na brak możliwości koordynacji, przejdzie na kolejny rok – zaznacza Patryk Załęczny.

W inwestycyjnych planach miasta jest także realizacja programu pieszego i rowerowego, czyli nowe trasy rowerowe, ciągi piesze, chodniki oraz infrastruktura towarzysząca.

Wszystkie te zadania mają na celu zapewnienie ciągłości i spójności powiązań pieszych i rowerowych, powiązania w centrum i powiązania osiedli z centrum oraz komfort przemieszczania się pieszych i rowerzystów – podkreśla Patryk Załęczny.

Rozbudowany zostanie także system węzłów przesiadkowych i parkingów typu Park&Ride, umożliwiających komfortowe przesiadki z transportu indywidualnego na transport zbiorowy: kolejowy i tramwajowy. 

Węzły przesiadkowe wytypowane do budowy w ramach projektu zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie stacji i przystanków kolejowych (m.in. Wrocław − Osobowice, rozbudowa Wrocław – Psie Pole) oraz pętli i przystanków tramwajowych na terenie Wrocławia (m.in. pętla Klecina, skrzyżowanie ulic: Kamiennogórska/Kosmonautów, rozbudowa ul. Kosmonautów − gen. Fieldorfa) – wylicza Załęczny.

Aleja Wielkiej Wyspy mat. inwestora

Dolny Śląsk konsekwentnie stawia na kolej 

Sporo pieniędzy, bo przeszło 723 mln złotych, na projekty drogowe i kolejowe wyda w 2021 roku także zarząd województwa dolnośląskiego. To o blisko 52 mln więcej niż w roku 2020.

Jak wyjaśniają przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, przebudowa oraz remonty dróg i mostów pochłoną około 378 milionów złotych, a na dotowanie i organizowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich zarezerwowano ponad 153,4 miliony złotych. W dalszym ciągu rozwijana będzie również oferta kolejowa w naszym regionie. Stanie się tak za sprawą zakupów taborowych dokonanych przez regionalnego przewoźnika oraz przejmowania następnych nieczynnych linii kolejowych od PKP.

Mimo trwającej pandemii, nie zamierzamy zaniedbać rozwoju Dolnego Śląska. Dlatego w przyszłym roku będziemy kontynuować chociażby proces przejmowania linii kolejowych – to jedno z naszych priorytetowych zadań. Rok 2021 upłynie nam pod znakiem organizowania środków finansowych na rewitalizację pozostałych linii. Poszczególne projekty zgłosiliśmy do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Krajowego Planu Odbudowy. W przyszłym roku czeka nas również opracowanie analiz studyjnych dla pięciu dolnośląskich inwestycji, które przeszły już do drugiego etapu programu Kolej Plus. Czeka nas też dużo pracy nad dokumentacją dla projektów, które chcielibyśmy realizować w ramach nowej perspektywy unijnej do roku 2027. Zamierzamy m.in. ruszyć z pracami nad studium wykonalności Kolei Aglomeracyjnej Zagłębia Miedziowego. Jak widać, tylko przy samej infrastrukturze mamy mnóstwo do zrobienia. Walczymy z kryzysem, ale też szykujemy się do tego, co będzie po jego zakończeniu – podkreśla Tymoteusz Myrda, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Patryk Wild, przewodniczący Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki w sejmiku Dolnego Śląska, zaznacza, że rok 2021 zapowiada się jako kolejny dobry rok dla dolnośląskiego transportu, zwłaszcza tej jego części, za którą odpowiada samorząd województwa.

Przede wszystkim rozpoczniemy rewitalizację kolejnych nieczynnych linii kolejowych oraz opracowywanie dokumentacji dla odbudowy linii z rozebraną nawierzchnią, które przejął samorząd województwa. W tej pierwszej grupie będą m.in. linie do Chocianowa wraz z odcinkiem Chojnów-Rokitki oraz linia z Wrocławia do Niemczy i Piławy Górnej. Rozpoczniemy także pierwszy etap rewitalizacji linii do Mirska i Świeradowa Zdroju. W tej drugiej grupie wystartujemy z dokumentacjami dla odbudowy nawierzchni linii do Góry Śląskiej czy Parku Narodowego Gór Stołowych oraz fragmentów linii do Lwówka Śląskiego. Jeśli chodzi o drogi, ruszą prace budowlane na kolejnym etapie obwodnicy Dzierżoniowa i mamy nadzieję, że również na południowym odcinku Wschodniej Obwodnicy Wrocławia oraz obwodnicy Góry Śląskiej – wylicza Patryk Wild.

Radny sejmiku przypomina, że w 2021 roku pojawią się w Aglomeracji Wrocławskiej także nowe pociągi spalinowo-elektryczne zwane hybrydami. 

Obsłużą one uruchamianą linię do Świdnicy przez Kobierzyce i Sobótkę oraz zastąpią spalinowe pociągi obsługujące linię do Trzebnicy, w których na części kursów przed wybuchem pandemii nie mieścili się już pasażerowie. Pojazdy te pojadą również remontowaną obecnie linią przez Swojczyce i Wojnów do Jelcza – dodaje Wild.

fot. PKP PLK

Nowe linie, przystanki i stacje

Za rozwój kolei na Dolnym Śląsku odpowiada jednak nie tylko samorząd województwa. Liczne inwestycje w tym zakresie prowadzi w naszym regionie także spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Jej przedstawiciele zapowiadają, że w 2021 roku kontynuowane będą prace przy rewitalizacji dwóch wspominanych przez Patryka Wilda linii: Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice i Wrocław – Sobótka – Świdnica. Dalej prowadzona będzie także przebudowa linii Świdnica – Jedlina Zdrój. 

Prace na linii z Jelcza do Wrocławia potrwają do połowy roku. Na linii tej pojawi się 5 nowych przystanków: Wrocław Popiele, Wrocław Strachocin, Wrocław Wojnów Wschodni, Nadolice Małe, Chrząstawa Mała. Wybudowana mijanka w Dobrzykowicach Wrocławskich zwiększy przepustowość tej jednotorowej linii. Prace przy rewitalizacji linii z Wrocławia przez Sobótkę do Świdnicy potrwają do końca 2021 roku – zapowiada Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP PLK. 

We Wrocławiu w połowie roku planowane jest oddanie nowego przystanku Wrocław Szczepin, wraz z rozbudowanym wiaduktem nad ul. Długą. Przystanek, położony na odcinku linii nr 143 pomiędzy stacjami Wrocław Nadodrze – Wrocław Mikołajów, umożliwi przesiadkę z pociągu do tramwaju, gdy zakończy się budowa linii tramwajowej na Popowice. Również do połowy roku przewidywane jest zakończenie przebudowy przystanku Wrocław Muchobór. Podróżni już korzystają z nowego peronu, budowane jest nowe przejście podziemne i przebudowywany sąsiedni przejazd kolejowy.

Na linii z Wrocławia w kierunku Strzelina i Kłodzka do połowy 2021 roku wybudowany zostanie nowy przystanek Iwiny, a w drugiej połowie 2021 roku zakończy się przebudowa peronu i przejścia pod torami na stacji Wrocław Brochów. Renowacji, z pełnym zachowaniem historycznego charakteru, zostanie poddana tam drewniana wiata peronowa. Do końca 2021 roku planowane jest zakończenie prac na stacji w Legnicy, gdzie przebudowane zostaną dwa główne perony, a dostęp do wszystkich czterech peronów ułatwią zamontowane windy. Zgodnie z historycznym wyglądem odnowiona zostanie również hala peronowa. Podróżni już korzystają natomiast z nowego przystanku Wałbrzych Centrum, którego budowa w pełni zakończy się w pierwszym kwartale 2021 roku.

Przystanek ten, położony między stacjami Wałbrzych Miasto i Wałbrzych Fabryczny, będzie stanowić część zintegrowanego centrum przesiadkowego i zwiększy możliwość dla wprowadzenia dogodnych połączeń aglomeracyjnych. Dwa długie, 300-metrowe perony umożliwią obsługę nie tylko pociągów lokalnych, ale też – w przyszłości – i dalekobieżnych. Dostęp do peronów, połączonych bezpiecznym przejściem pod torami, ułatwią dwie windy – zaznacza Mirosław Siemieniec.

Z przystanku w stację zmienia się z kolei Kłodzko Miasto. Jest już nowy peron, a zakończenie przebudowy planowane jest w pierwszym kwartale. 

Stacja z windami, lepszą informacją i nowym oznakowaniem ułatwi podróże. Po rozbudowie układu torowego, dotychczasowy przystanek będzie funkcjonować jako stacja, na której pociągi będą mogły kończyć i rozpoczynać swój bieg. Przebudowa usprawni ruch pociągów w kierunku Kudowy, Międzylesia, Wałbrzycha, Kamieńca Ząbkowickiego i Wrocławia – wyjaśnia Siemieniec.

W połowie roku planowane jest też zakończenie prac przy modernizacji stacji Ścinawka Średnia. Przebudowane tory stacyjne i wyremontowany wiadukt kolejowy usprawnią odprawianie ciężkich składów towarowych, wywożących kruszywo z pobliskich kopalń. Odnowiony zostanie też peron na tej stacji. Nowa, wyższa nawierzchnia ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów, a dojście do peronu zostanie dostosowane dla osób o ograniczonej mobilności.