Już w piątek 7 lutego piłkarze wrocławskiego Śląska wrócą do gry po zimowej przerwie. Na inaugurację rozgrywek PKO Ekstraklasy w 2020 roku podejmą na własnym stadionie Lechię Gdańsk. Zapowiada się emocjonujące widowisko!

Mamy do rozdania 10 voucherów na ten mecz, które można wymienić na bilet w sektorze rodzinnym. Aby zdobyć jeden z nich, wystarczy wziąć udział w naszym konkursie i odpowiedzieć na pytanie konkursowe: Który piłkarz wrocławskiego Śląska zrobił na Tobie największe wrażenie w rundzie jesiennej sezonu 2019/2020 i dlaczego?

Odpowiedzi, o długości nieprzekraczającej 1000 znaków ze spacjami, przesyłajcie na adres mailowy redakcja@wroclife.pl z dopiskiem w tytule maila: WKS. Nie zapomnijcie podać także swojego imienia i nazwiska. Na Wasze odpowiedzi czekamy do środy 5 lutego do godziny 12.

Spośród przesłanych odpowiedzi wybierzemy najlepsze, a ich autorzy otrzymają od nas po jednym voucherze na mecz. Ze zwycięzcami skontaktujemy się drogą mailową. Udział w konkursie i przesłanie swoich danych jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Wroclife sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kwidzyńskiej 6E, 51-416 Wrocław.

2. Uczestnictwo w konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. Konkurs trwa od 4 lutego 2020 roku do 5 lutego 2020 roku, do godziny 12.

3. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
– ukończyła 18 lat,
– zapoznała się z treścią regulaminu i akceptuje go w całości,
– nie jest pracownikiem ani współpracownikiem organizatora, nie należy do najbliższych członków jego rodziny ani nie jest osobą bezpośrednio uczestniczącą w organizacji i przygotowaniu konkursu,
– spełnia inne warunki określone w niniejszym regulaminie i bezpośrednio w treści ogłoszenia o konkursie.

4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wysłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe do 5 lutego 2020 roku do godziny 12. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe.

5. W celu rozstrzygnięcia konkursu i przyznania nagród, organizator powoła komisję konkursową (jury), składającą się z 2 pracowników organizatora. Jury dokona weryfikacji prawidłowości zgłoszeń i wyboru 10 najlepszych odpowiedzi na pytanie konkursowe.

6. Ocena najlepszej odpowiedzi na pytanie konkursowe przez jury będzie przebiegać według następujących kryteriów: zgodność z regulaminem konkursu, pomysłowość, kreatywność, poprawność językowa i styl.

7. Jury w terminie do 5 lutego 2020 roku, do godziny 16, wyłoni 10 zwycięzców konkursu. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

8. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu w terminie maksymalnie do 5 lutego 2020 roku do godziny 18 drogą elektroniczną (poczta e-mail). Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z uczestnikami, którzy zostaną nagrodzeni w konkursie.

9. Nagrodami w konkursie jest 10 voucherów na mecz Śląsk Wrocław – Lechia Gdańsk, który zostanie rozegrany w piątek 7 lutego o godzinie 20.30 na Stadionie Wrocław. Każdy zwycięzca konkursu otrzyma jeden voucher, który podlega wymianie na bilet w sektorze rodzinnym.

11. Voucher nie upoważnia do wejścia na mecz – należy go wymienić na bilet w kasach Klubu przy ul. Oporowskiej 62 lub ul. Królewieckiej przy Stadionie Wrocław lub w punktach sprzedaży oraz poprzez stronę www.bilety.slaskwroclaw.pl

12. Dokonując wymiany vouchera na bilet należy podać dane osobowe: imię, nazwisko i nr PESEL.

13. Voucher nie podlega wymianie w dniu meczu – jest ważny do 6 lutego 2020 roku.

14. Voucher jest jednorazowego użytku i w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest instrumentem płatniczym oraz nie podlega wymianie na środki pieniężne.

15. Posiadacz vouchera zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Ustawy o Organizacji Imprez Masowych oraz Regulaminu Sprzedaży Wrocławskiego Klubu Sportowego Śląsk Wrocław S.A.

16. Wzięcie udziału w konkursie i przesłanie swoich danych osobowych jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz polityki prywatności i oznacza także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu w celu przeprowadzenia konkursu, rozstrzygnięcia konkursu oraz wręczenia nagrody w konkursie, zgodnie z przepisami RODO, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

17. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu wyłącznie z przyczyn istotnych, niezależnych od organizatora, wynikających z uzasadnionych obiektywnie okoliczności, jednakże na
zasadach niepogorszających sytuacji prawnej i faktycznej uczestników.