Już w piątek 21 lutego piłkarze wrocławskiego Śląska podejmą na własnym stadionie drużynę Górnika Zabrze. Jeśli chcesz wybrać się na ten mecz, weź udział w naszym konkursie!

Mamy do rozdania 10 voucherów na mecz Śląsk-Górnik, które można wymienić na bilet w sektorze rodzinnym. Aby zdobyć jeden z nich, wystarczy wziąć udział w naszym konkursie i odpowiedzieć na pytanie konkursowe: Jakim wynikiem zakończył się mecz obu drużyn w poprzedniej rundzie, rozegrany we wrześniu 2019 roku w Zabrzu?

Odpowiedzi przesyłajcie do nas w wiadomości prywatnej na naszym fanpage’u na Facebooku: https://www.facebook.com/WroclifePL. Wygrywa 10 pierwszych, poprawnych odpowiedzi!

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją poniższego regulaminu.

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Wroclife sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kwidzyńskiej 6E, 51-416 Wrocław.

2. Uczestnictwo w konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. Konkurs trwa od 18 lutego 2020 roku do 19 lutego 2020 roku, do godziny 12.

3. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
– ukończyła 18 lat,
– zapoznała się z treścią regulaminu i akceptuje go w całości,
– nie jest pracownikiem ani współpracownikiem organizatora, nie należy do najbliższych członków jego rodziny ani nie jest osobą bezpośrednio uczestniczącą w organizacji i przygotowaniu konkursu,
– spełnia inne warunki określone w niniejszym regulaminie i bezpośrednio w treści ogłoszenia o konkursie.

4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wysłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe do 19 lutego 2020 roku do godziny 12. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe.

5. W celu rozstrzygnięcia konkursu i przyznania nagród, organizator powoła komisję konkursową (jury), składającą się z 2 pracowników organizatora. Jury dokona weryfikacji prawidłowości zgłoszeń i wyboru 10 najszybciej przesłanych, poprawnych odpowiedzi na pytanie konkursowe.

7. Jury w terminie do 19 lutego 2020 roku, do godziny 14, wyłoni 10 zwycięzców konkursu. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

8. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu w terminie maksymalnie do 19 lutego 2020 roku do godziny 16 poprzez wiadomość prywatną na Facebooku. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z uczestnikami, którzy zostaną nagrodzeni w konkursie.

9. Nagrodami w konkursie jest 10 voucherów na mecz Śląsk Wrocław – Górnik Zabrze, który zostanie rozegrany w piątek 21 lutego o godzinie 20.30 na Stadionie Wrocław. Każdy zwycięzca konkursu otrzyma jeden voucher, który podlega wymianie na bilet w sektorze rodzinnym.

11. Voucher nie upoważnia do wejścia na mecz – należy go wymienić na bilet w kasach Klubu przy ul. Oporowskiej 62 lub ul. Królewieckiej przy Stadionie Wrocław lub w punktach sprzedaży oraz poprzez stronę www.bilety.slaskwroclaw.pl

12. Dokonując wymiany vouchera na bilet należy podać dane osobowe: imię, nazwisko i nr PESEL.

13. Voucher nie podlega wymianie w dniu meczu – jest ważny do 20 lutego 2020 roku.

14. Voucher jest jednorazowego użytku i w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest instrumentem płatniczym oraz nie podlega wymianie na środki pieniężne.

15. Posiadacz vouchera zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Ustawy o Organizacji Imprez Masowych oraz Regulaminu Sprzedaży Wrocławskiego Klubu Sportowego Śląsk Wrocław S.A.

16. Wzięcie udziału w konkursie i przesłanie swoich danych osobowych jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz polityki prywatności i oznacza także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu w celu przeprowadzenia konkursu, rozstrzygnięcia konkursu oraz wręczenia nagrody w konkursie, zgodnie z przepisami RODO, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

17. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu wyłącznie z przyczyn istotnych, niezależnych od organizatora, wynikających z uzasadnionych obiektywnie okoliczności, jednakże na
zasadach niepogorszających sytuacji prawnej i faktycznej uczestników.