Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu zaprasza w dniach 30 października – 27 listopada do Galerii FOTO-GEN na wystawę “Pomiędzy [w dobie Covid 19]”. Weźmie w niej udział pięciu twórców młodego i średniego pokolenia, realizujących swoje dokonania techniką fotografii dokumentalnej, inscenizowanej, ale również w wideo i fotoinstalacji.

Osią łączącą narrację wszystkich prac zaprezentowanych na wystawie jest fenomen wyodrębnienia lub wymuszonej alienacji, spowodowanej rygorami dyscypliny sanitarno-epidemiologicznej, ogłoszonymi w związku z pandemią.

Ten specyficzny stan zawężenia rzeczywistości z równoczesnym jego podziałem na to, co wewnętrzne i to, co zewnętrzne, mimo że zawsze był ludzkim doświadczeniem, to jednak do wiosny tego roku nie istniał jako dojmująca konieczność codziennej egzystencji. Ów stan to fenomen „pomiędzy”; pomiędzy światem, który bezpowrotnie przeminął, a światem zaledwie przewidywanym, z trudem wyobrażonym. Zjawisko to obrazują takie przedstawienia, jak na przykład sceny z katowickiej łazienki, mieszkania częstochowskiego nauczyciela plastyki czy ujęcia z ulicy w chasydzkiej dzielnicy w Buenos Aires – tłumaczą organizatorzy wystawy.

Autorzy: Tomasz Bajer, Angelika Dolińska, Dominik Gralak, Justyna Lach, Patrycja Stanaszek.

Kurator: Andrzej P. Bator

Organizatorzy: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Galeria FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Bilety: normalny: 4 zł, ulgowy*: 2 zł, we wtorki wstęp wolny

*Bilet ulgowy przysługuje: emerytom, rencistom, uczniom, studentom, grupom zorganizowanym (od 10 os.)

Galeria FOTO-GEN, pl. bpa Nankiera 8, Wrocław