Na patronów Festiwalu Tradycji Literackich wybierani są od 2017 roku pisarze, o których każdy słyszał, ale niewielu ich czyta poza tymi, którzy muszą: uczniami, studentami filologii i zawodowymi literaturoznawcami. Ruszają pierwsze wydarzenia, które w tym roku będą przybliżać twórczość Cypriana Kamila Norwida i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Na patronów Festiwalu Tradycji Literackich wybierani są od 2017 roku pisarze, o których każdy słyszał, ale niewielu ich czyta poza tymi, którzy muszą: uczniami, studentami filologii i zawodowymi literaturoznawcami. Są to patroni ulic i szkół, obecni w kanonie lektur obowiązkowych. Wieszcze: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński i ważni pisarze XX wieku: Tadeusz Różewicz, Zbigniew Herbert i Witold Gombrowicz. W 2019 między Krasińskim a Gombrowiczem znalazła się modernistyczna Gabriela Zapolska. W 2021 roku mija sto lat od urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i dwieście lat od urodzin Cypriana Kamila Norwida – patronów tegorocznej, piątej edycji Festiwalu Tradycji Literackich.

Pisarze znani, ale nie modni

Pierwszym istotnym założeniem festiwalu jest inspiracja twórczością pisarza znanego, ale nie modnego. Wyzwanie stanowi próba odczytania i promocji jego tekstów w taki sposób, aby wykazać ich aktualność. W tym celu testujemy różne języki. Tłumaczymy klasykę na polski język migowy lub polaroidową fotografię. Nie interesuje nas całość dorobku żadnego z bohaterów festiwalu, wybieramy fragmenty, niekoniecznie te znane, które działają jak hasła, na które potrzebny jest odzew uczestników wydarzeń. Przykład: hasło slamu zaczerpnięte z twórczości Herberta lub warsztaty poezji inspirowanej Norwidem i sklepowymi paragonami. 

Drugie założenie festiwalu związane jest z zestawianiem pisarzy w diady lub triady, co powoduje, że twórczość pierwszego oświetla pisarstwo drugiego. Ważne są wspólne im mianowniki, ale także to, co ich jaskrawo różni. Przykład: warsztaty aktorskie inspirowane świadectwami hipochondrii Krasińskiego, Zapolskiej i Gombrowicza. 

Zderzamy wybranych pisarzy ze sobą nawzajem i z twórcami współczesnymi, między innymi w ramach organizowanych dyskusji z laureatami nagrody im. Witolda Gombrowicza za najlepszy debiut lub drugą książkę. 

Trzecie założenie jest związane z miejscem realizacji projektu, czyli Zakładem Narodowym im. Ossolińskich, gromadzącym od dwóch stuleci różnego rodzaju pamiątki po słynnych pisarzach, w tym ich rękopisy. W związku z tym prezentacji twórczości towarzyszy często prezentacja materialnych świadectw ich życia, biografii i recepcji.

O programie

W tym roku w ramach piątej edycji festiwalu odbędą się tradycyjne już cykle warsztatów twórczych z udziałem wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, pacjentów Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, studentów aktorstwa na wrocławskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz dostępne dla wszystkich chętnych warsztaty pisania poezji z Adamem Kaczanowskim. Zapraszamy również na klasyczną, staromodną sesję naukową poświęconą twórczości Norwida i Baczyńskiego oraz spotkania z młodymi pisarzami i tłumaczami.

16 października 2021, godz. 16.00: Rozmowa z Aleksandrą Lipczak, laureatką Nagrody im. Witolda Gombrowicza

26 października 2021, godz. 14.00: Baczyński, Norwid i lekcje poezji online. Konferencja dla nauczycieli

Warsztaty arteterapeutyczne w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego

Warsztaty fotograficzne dla uczniów Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu

Więcej informacji na stronie internetowej: Muzeum Pana Tadeusza