20 września, czyli w najbliższy piątek rozpocznie się głosowanie w siódmej edycji

Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Pod głosowanie poddanych zostanie 235 projektów , w tym 144 projekty osiedlowe (o wartości do 750 tys. zł) oraz 91 projektów ponadosiedlowych (których maksymalna kwota może wynosić do 2 mln zł). Ich łączna wartość to 25 milionów złotych, przy czym 16 przeznaczonych zostanie na realizację projektów ponadosiedlowych a 9 na projekty osiedlowe. 

Większość ze zgłoszonych przez liderów pomysłów tradycyjnie dotyczy zieleni (95 projektów), komunikacji pieszej i/lub rowerowej (36 projektów), placów zabaw (18), dróg (16) i sportu (13). Są także projekty komunikacyjne, “podwórkowe” czy rewitalizacyjne oraz takie, które nie dają łatwo się sklasyfikować. 

Jak głosować?
Należy zaznaczyć 2 wybrane projekty (1 osiedlowy, 1 ponadosiedlowy), podać dane wraz z numerem telefonu i potwierdzić głos wpisując kod z otrzymanego SMSa. Można również oddać głos “papierowy”. 

W tym roku zmienia się liczba osób uprawnionych do głosowania, ponieważ tegoroczny WBO jest prowadzony w oparciu o nowe zapisy ustawy (do tej pory budżety obywatelskie w Polsce opierały się na przepisach prawa lokalnego). 

“Zmiana jest przede wszystkim taka, że głosować mogą wszyscy mieszkańcy Wrocławia bez względu na wiek. Ustawa wprowadziła także zasadę, że przy głosowaniu papierowym mieszkaniec musi okazać dowód tożsamości, aby otrzymać kartę do głosowania.” – tak nowe zasady głosowania opisywał Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. 

Głosować będzie można na kartach do głosowania oraz elektronicznie, za pośrednictwem strony internetowej. Głosowanie “papierowe” zorganizowane zostanie w Centrach Obsługi Klienta przy ul. G. Zapolskiej 4, W. Bogusławskiego 8,10, pl. Nowy Targ 1-8 i al. M. Kromera 44. W COM-ach będzie można zagłosować i wrzucić tam głos do ustawionej tam urny. “Obcokrajowcy, którzy nie mają numeru PESEL, aby wziąć udział w głosowaniu muszą wybrać się do Wydziału Partycypacji Społecznej i tam wypełnić kartę, posługując się numerem paszportu” – dodał Bartłomiej Świerczewski. 

Głosować można także elektronicznie. W tym celu, dla mieszkańców mających utrudniony dostęp do internetu, stworzono punkty głosowania elektronicznego. Zagłosować można w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej (przy Namysłowskiej, Krzywoustego, Sztabowej, na pl. Teatralnym, Dworcu Głównym i w Przejściu Świdnickim) prowadzonych przez miasto oraz w dodatkowych punktach przygotowanych lokalnie np. przez Rady Osiedli. W czasie głosowania monitorowane będą adresy IP z których oddawane będą głosy. Do procesu weryfikacji zastosowany zostanie system reCAPTCHA .

W sumie do WBO liderzy zgłosili 448 koncepcji, 161 nie przeszło weryfikacji, 38 wycofali liderzy a 14 projektów jest realizowanych poza WBO. 

Głosowanie zakończy się 7 października .