“Spis lokatorów” to zbiór opowiadań autorstwa związanych z Wrocławiem literatów, który w połowie grudnia ukazał się nakładem Wydawnictwa Warstwy. Opowiadania z pogranicza wielu gatunków i stylistyk oscylują wokół tematu domostwa: jako przestrzeni miłości i przyjaźni, często skomplikowanych relacji sąsiedzkich, tajemnic z przeszłości i zbrodni, a także – co aktualne zwłaszcza ostatnio – miejsca pracy. Mecenasem wydania jest wrocławski oddział Polskiego Związku Firm Deweloperskich, który świętuje swój 10. jubileusz. A my mamy dla Was trzy egzemplarze tej książki do wygrania w konkursie!

Wrocławski oddział Polskiego Związku Firm Deweloperskich istnieje od dekady. Założony z inicjatywy kilku firm, obecnie zrzesza niemal 30 podmiotów, współpracuje z partnerami reprezentującymi rozmaite środowiska, dba o zacieśnianie relacji z miastem i stale podkreśla ideę, według której działa: Budujemy Wrocław – razem!

Ten element wspólnoty chcieliśmy podkreślić  w kontekście jubileuszu, który przypadł na rok trudny, pełen wyzwań, wymagający nieszablonowych rozwiązań. Z okrągłą rocznicą zazwyczaj są kojarzone albumy ilustrujące dorobek firmy czy organizacji, odrzuciliśmy jednak ten koncept. To nie nasze dokonania są najistotniejsze, a wszystko, co sprawia, że oddajemy ludziom przestrzeń, którą można nazwać domem – mówi Tomasz Stoga, Prezes PZFD Wrocław.

Tak zrodził się koncept na współpracę z wydawnictwem i podarowanie wrocławianom wyjątkowego upominku: zbioru opowiadań o Wrocławiu  zredagowanego przez związanych z tym miastem twórców. Wśród autorek i autorów „Spisu lokatorów” są, między innymi, Agnieszka Wolny-Hamkało, Nadia Szagdaj, tegoroczny laureat Nagrody Wielkiego Kalibru Jędrzej Pasierski, Andrzej Ziemiański czy jeden z Kreatywnych Wrocławia 2020 – Filip Zawada. 

Idea jest taka, by każdy, kto zakupi mieszkanie od dewelopera zrzeszonego w PZFD Wrocław, otrzymał wraz z kompletem kluczy tę książkę. By była ona pierwszą rzeczą, jaka będzie kojarzyła się ze słowem dom.

Wartość dodana mecenatu

To nie pierwsza inicjatywa, w której PZFD Wrocław współpracuje z Wrocławskim Domem Literatury czy z innymi instytucjami kultury. O mariażu biznesu i sztuki podczas debaty poprzedzającej premierę „Spisu lokatorów” z Dyrektorem WDL, Irkiem Grinem, rozmawiała Prezes Honorowa PZFD Wrocław, jedna z inicjatorek powstania tej organizacji, Dorota Jarodzka-Śródka:

Ta książka, proces jej tworzenia, sam fakt, że zwróciliśmy się do Wrocławskiego Domu Literatury z  takim pomysłem, jest w moim odczuciu dobrym przykładem kontynuacji współpracy, jaką deweloperzy z literatami prowadzili w ramach Europejskiej Stolicy Kultury. Wówczas, w roku 2016, na ogrodzeniach naszych inwestycji na terenie całego Wrocławia pojawiały się cytaty wybranych autorów, teraz – zapraszamy literaturę do domów.

Jarodzka-Śródka podkreśla, że jako architekt była mecenasem wielu inicjatyw, w których wprowadzano sztukę do przestrzeni miejskiej, jednak w przypadku „Spisu lokatorów” dostrzega jeszcze jeden ciekawy aspekt.

Dla nas, jako dla ludzi, którzy zajmują się budowaniem mieszkań, a co za tym idzie – analizowaniem jak ludzie chcą mieszkać, jak się zmieniają trendy – zapoznanie się z dziewięcioma utworami literackimi dziesięciu różnych artystów, w których to zamieszkiwanie jest motywem przewodnim, to jak przeprowadzenie wyjątkowego badania w grupie osób wysoce kreatywnych. To dla nasz wszystkich bardzo ciekawa przygoda – dodaje. 

Książka w każdym domu

W debacie na temat mecenatu kultury przewija się wątek dotyczący danych na temat czytelnictwa w Polsce. Dyrektor Wrocławskiego Domu Literatury nie ukrywa, że gest wrocławskiego środowiska deweloperskiego jest unikalny i całkiem możliwe, że książka, podarowana jako prezent, będzie pierwszą w danym gospodarstwie domowym.

Propagowanie czytelnictwa, zbudowanie pewnej społeczności wokół „Spisu lokatorów” to myśl, która przyświecała nam od początku realizacji tego projektu. Idea jest taka, by każdy, kto zakupi mieszkanie od dewelopera zrzeszonego w PZFD Wrocław, otrzymał tę książkę wraz z kompletem kluczy do nowego lokum. Mamy w planach na nadchodzący rok zbudowanie społeczności wokół tego projektu – potwierdza Tomasz Stoga

“Spis lokatorów” – konkurs

Mamy dla Was trzy egzemplarze “Spisu lokatorów”. Aby zdobyć jeden z nich, wystarczy wziąć udział w naszym konkursie i odpowiedzieć na pytanie konkursowe: Dlaczego Wrocław to miasto, w którym warto zamieszkać?

Odpowiedzi przesyłajcie na adres mailowy redakcja@wroclife.pl z dopiskiem w tytule maila: Spis lokatorów. Nie zapomnijcie podać także swojego imienia i nazwiska. Na Wasze odpowiedzi czekamy do poniedziałku 28 grudnia 2020 roku do godziny 12.

Spośród przesłanych odpowiedzi wybierzemy najciekawsze, a ich autorzy otrzymają od nas po jednym egzemplarzu książki. Ze zwycięzcami skontaktujemy się drogą mailową. Udział w konkursie i przesłanie swoich danych jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Wroclife sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kwidzyńskiej 6E, 51-416 Wrocław.

2. Uczestnictwo w konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. Konkurs trwa od 23 grudnia 2020 roku do 28 grudnia 2020 roku, do godziny 12.

3. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
– ukończyła 18 lat,
– zapoznała się z treścią regulaminu i akceptuje go w całości,
– nie jest pracownikiem ani współpracownikiem organizatora, nie należy do najbliższych członków jego rodziny ani nie jest osobą bezpośrednio uczestniczącą w organizacji i przygotowaniu konkursu,
– spełnia inne warunki określone w niniejszym regulaminie i bezpośrednio w treści ogłoszenia o konkursie.

4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wysłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe do 28 grudnia 2020 roku do godziny 12. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe.

5. W celu rozstrzygnięcia konkursu i przyznania nagród, organizator powoła komisję konkursową (jury), składającą się z 3 pracowników organizatora. Jury dokona weryfikacji prawidłowości zgłoszeń i wyboru trzech najlepszych odpowiedzi na pytanie konkursowe.

6. Ocena najlepszej odpowiedzi na pytanie konkursowe przez jury będzie przebiegać według następujących kryteriów: zgodność z regulaminem konkursu, pomysłowość, kreatywność, poprawność językowa i styl.

7. Jury w terminie do 30 grudnia 2020 roku, do godziny 12, wyłoni trzech zwycięzców konkursu. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

8. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu w terminie maksymalnie do 31 grudnia 2020 roku drogą elektroniczną (poczta e-mail). Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z uczestnikami, którzy zostaną nagrodzeni w konkursie.

9. Nagrodami w konkursie są trzy egzemplarze książki “Spis lokatorów”. Każdy zwycięzca konkursu otrzyma po jednym egzemplarzu.

10. Nagroda w konkursie nie podlega wymianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.

11. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie przez zwycięzcę konkursu adresu korespondencyjnego, pod który nagroda zostanie wysłana. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestników.

12. Wzięcie udziału w konkursie i przesłanie swoich danych osobowych jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz polityki prywatności i oznacza także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu w celu przeprowadzenia konkursu, rozstrzygnięcia konkursu oraz wręczenia nagrody w konkursie, zgodnie z przepisami RODO, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu wyłącznie z przyczyn istotnych, niezależnych od organizatora, wynikających z uzasadnionych obiektywnie okoliczności, jednakże na zasadach niepogorszających sytuacji prawnej i faktycznej uczestników.

mat. prasowe