Trwa rewitalizacja Młyna Maria. Zabytkowy obiekt ma odzyskać swój dawny blask, zmieni się również najbliższe otoczenie kompleksu budynków.

W pierwszej połowie stycznia – jako pierwsi – pokazaliśmy wam, jak będzie wyglądał zabytkowy Młyn Maria po rewitalizacji. Dziś mamy dla was więcej wizualizacji, przedstawiających kompleks już po gruntownym remoncie.

Łącznie, w miejsce starych maszyn młyńskich, silosów i magazynów powstanie 121 lokali mieszkalnych o powierzchni od 25 do 130 metrów kwadratowych oraz 14 usługowych, usytuowanych na parterze.

Zmieni się też najbliższe otoczenie zabytku. Mieszkańcy Młyna Maria będą mieli bezpośredni dostęp do nabrzeży Odry, odremontowanych bulwarów i terenów zieleni. Od zachodniej strony kompleksu powstanie taras o kaskadowym układzie.

Jak zmieni się Młyn Maria?

Przypomnijmy, warszawska firma RealCo Property Investment and Development kupiła obiekt w marcu 2016 roku. Teraz, w ramach prawomocnego pozwolenia na budowę i zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rewitalizuje Młyn Maria oraz przekształca kompleks zabytkowych budynków, nadając im nowe funkcje: mieszkalną i usługową.

Jak podkreślają przedstawiciele inwestora, wyjściowym założeniem do projektu było zachowanie i wyeksponowanie walorów historycznych i kulturowych budowli.

– Na inwestycję Młyn Maria składają się zarówno budynki, jak również nabrzeża i kanały, które są świadkiem kilkusetletniej tradycji przemysłu zbożowego na wyspach odrzańskich. Stąd przykładamy dużo uwagi do ich renowacji. Kompleks Młyn Maria był w przeszłości wielokrotnie przebudowywany, dlatego obecna renowacja będzie naturalną, kolejną odsłoną tych obiektów – pamiątką z naszych czasów – wyjaśnia Piotr Jaśkowski, członek zarządu RealCo.

Inwestor zapowiada, że zabytkowe budynki zostaną przystosowane do nowych funkcji zgodnie z aktualnymi standardami i przepisami, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych, w odniesieniu do konstrukcji, instalacji oraz zaprojektowania odpowiednich wind lub okien.