Faktem jest, że śmieci to problem, który dotyczy każdego z nas. Kilka dni temu obchodziliśmy dzień bez śmiecenia – czy to było w ogóle możliwe? Każdy z nas ma świadomość tego nieprzyjemnego problemu – zaśmiecania, niby się staramy ograniczać plastiki i segregować śmieci, ale tylko liczby pokazują skalę tego zjawiska.

Odpady komunalne

Przypomnijmy, że odpady komunalne to takie, które są związane z nieprzemysłową działalnością człowieka. Ten rodzaj odpadów (zwanych także bytowymi) występuje w postaci odpadów płynnych i stałych. Z roku na rok produkujemy ich coraz więcej. W 2017 roku w województwie dolnośląskim średnio jeden mieszkaniec wyprodukował 374 kg odpadów. Nastąpił wzrost o 81 kg od 2013 roku.

Źródło: wroclaw.stat.gov.pl

Nieczyste statystyki

Niestety mieszkańcy naszego województwa i  zachodniopomorskiego należą do czołówki najbardziej śmiecących w Polsce. Według danych GUS najmniej odpadów komunalnych na jednego mieszkańca w 2017 roku było w województwie świętokrzyskim (188 kg) i lubelskim (207 kg). Średnia dla Polski wynosi 307 kg na 1 mieszkańca.

Segregacja śmieci

Jeżeli chcielibyśmy przyjrzeć się odpadom komunalnym zebranym selektywnie na Dolnym Śląsku w 2017 roku, to prawie 30% stanowią odpady biodegradowalne, po 16% stanowi szkło i odpady zmieszane. W 2017 roku w województwie dolnośląskim zebrano selektywnie 234,9 tys. to odpadów komunalnych. Na jednego dolnoślązaka przypadały 84 kg wysegregowanych odpadów – podaje Urząd Statystyczny we Wrocławiu.

Źródło: wroclaw.stat.gov.pl

W 2016 roku w Polsce odzyskano o przekazano do ponownego wykorzystania jako surowiec wtórny 61,4 % odpadów komunalnych. Pod tym względem Polska jest bardzo zróżnicowana

Źródło: Opracowanie wskaźników w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na poziomie gmin (NTS 5) i Regionów Gospodarki OdpadamiKomunalnymi (RGOK)”, GUS

Większość regionów  w południowej Polsce odznacza się niskim wskaźnikiem recyclingu odpadów zebranych selektywnie. Natomiast bardzo wysokie wskaźniki odzysku odebranych/zebranych selektywnie odpadów komunalnych, wyraźnie przekraczające wartość 90%, odnotowano głównie w województwach zachodnich: dolnośląskim (regiony południowy, środkowowschodni, wschodni), lubuskim (centralny, północny) i wielkopolskim (siódmy) – wynika z „Opracowania wskaźników w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na poziomie gmin (NTS 5) i Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi (RGOK)”.

Ceny za wywóz śmieci w województwie dolnośląskim

Warto zwrócić uwagę, jak zmieniały się przeciętne miesięczne opłaty za wywóz śmieci na 1 osobę w gospodarstwie domowym. W 2010 roku średni miesięczny koszt wynosił 7,9 zł/ osobę, natomiast w 2017 roku 12,94 zł/ na osobę.

Źródło: wroclaw.stat.gov.pl

W marcu tego roku cena detaliczna wywozu śmieci segregowanych w budynkach wielorodzinnych w województwie dolnośląskim kształtowała się średnio na poziomie 12,83 zł, a niesegregowanych na poziomie 19,59 zł.