Nauczanie zdalne niejednemu z rodziców dało mocno w kość. Co zrobić z dziećmi podczas ferii zimowych, które rozpoczynają się tuż po Nowym Roku? Przedstawiamy propozycje wrocławskich szkół, instytucji kultury czy placówek sportowych.

Od poniedziałku 28 grudnia do 17 stycznia włącznie wprowadzona zostaje narodowa kwarantanna. W tym czasie będzie obowiązywał zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 (wyjątkiem są półkolonie).

Wytyczne MEN

Z uwagi na pandemię koronawirusa w całej Polsce ferie zimowe odbędą się w tym samym terminie, tj. 4-17 stycznia 2021 r. Jednocześnie, ze względu na wprowadzoną w tym okresie kwarantannę narodową, nie będziemy mogli skorzystać z hoteli i pensjonatów w ramach wyjazdów rodzinnych. Tymczasem będzie można organizować wypoczynek w formie półkolonii dla uczniów szkół podstawowych z klas I-IV.

Półkolonie będą mogły być zorganizowane przez placówki oświatowe lub stowarzyszenia oraz inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza, dydaktyczna lub opiekuńcza.

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało szczegółowe wytyczne organizowania półkolonii. Ich celem jest minimalizowanie ryzyka zakażenia COVID-19 poprzez wprowadzanie jasnych dla rodziców oraz uczestników zajęć regulaminów, ograniczenie liczebności grupy do 12 osób. W materiale opracowanym przez MEN, MZ oraz GIS znalazły się wszystkie kwestie związane z wyżywieniem, higieną, transportem uczestników, realizacją programu, jak również kadrą półkolonii.

Półkolonie w szkołach

Do prowadzenia półkolonii we wrocławskich szkołach zgłosiło się 7 placówek: szkoły podstawowe nr 9, 14, 80, 84, 39, 103 oraz Zespół Placówek Oświatowych nr 3, który zorganizuje zajęcia dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

W ramach półkolonii dzieci będą miały zapewnioną opiekę wykwalifikowanej kadry. Planowane są m.in. zajęcia techniczne, plastyczne, zajęcia ruchowe, czy edukacyjne.

Jeśli sytuacja związana z COVID-19 ulegnie poprawie, a MEN, MZ i GIS pozwolą, to planowane są również wyjścia do kina, parku trampolin, czy muzeum.

fot. Nicolas Friedli z Pixabay

Na sportowo, kreatywnie i blisko przyrody

Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN przygotowało sportową ofertę zajęć dla dzieci w wieku 6-16 lat. W programie półkolonii znalazła się nauka gry w tenisa oraz jazdy na łyżwach. Planowane są również liczne zajęcia ruchowe. Koszt półkolonii wynosi 650 zł. Cena obejmuje zajęcia oraz posiłki. Zapisy prowadzone są telefonicznie: 71 367 60 07 lub mailowo: kortyspiska@spartan.pl.

Hydropolis już po raz trzeci organizuje półkolonie dla dzieci. W najbliższe ferie zimowe oferta kierowana jest do uczniów klas I-IV szkoły podstawowej.
Najbliższe ferie zimowe można spędzić jednocześnie w oceanicznych głębinach, na Malediwach, w Janowie na Podlasiu i wrocławskim parku” – tak centrum wiedzy o wodzie reklamuje 5-dniowy pobyt na swojej półkolonii, która odbędzie się w dwóch turnusach. Koszt uczestnictwa jednego dziecka to 450 zł za turnus. Zapisy wyłącznie drogą mailową: monika.domaradzka@mpwik.wroc.pl

W Krzywym Kominie zaplanowane są 2 różne tygodnie zabawy. Organizatorzy zapowiadają, że będzie kreatywnie i twórczo. Dzieci w wieku 6-13 lat będą pod okiem profesjonalistów majsterkować, projektować, eksperymentować i wspólnie gotować. Dzieci można zapisać na cały wybrany turnus lub na poszczególne warsztaty. Koszt jednego całego turnusu wynosi 590 zł. Szczegóły na stronie organizatora.

fot. Andrzej Rembowski z Pixabay

A może artystycznie?

Pracownia Artystyczno-Edukacyjna ODT Światowid zaprasza na tworzenie przedstawienia teatralnego od podstaw. Dzieci w wieku 7-10 lat będą musiały same przygotować scenariusz, ruch sceniczny, a nawet rekwizyty. Na koniec stworzone przez siebie przedstawienie pokażą online! Półkolonie odbędą się w dwóch turnusach: 4-8 stycznia oraz 11-15 stycznia. Koszt półkolonii to odpowiednio 360 lub 440 zł. Zapisy i szczegółowe informacje: Ośrodek Działań Twórczych Światowid tel. 71 348 30 10, wew. 37.

Wrocławski Klub Anima zaprasza zaś na warsztaty turystyczno – artystyczne zatytułowane „5 dni dookoła Świata”. Zajęcia prowadzone będą dla dzieci w wieku 6-11 lat. Koszt półkolonii 360 zł. Zapisy pod numerem telefonu 605 544 766.