Czasami przyglądam się osobom czekającym na przejściu dla pieszych. Zazwyczaj, zwłaszcza w centrum miasta większość osób stoi z telefonami komórkowymi. Część z nich słucha muzyki, część smsuje, oczywiście niektórzy rozmawiają. Można mieć wrażenie, że komórki zawładnęły nami. Jak to zjawisko przedstawia się w statystykach?

Według raportu Mobirank – 30 % Polaków korzystało jedynie z podstawowych funkcji smartfonów (dzwonienie i sms’owanie) w 2017 r. Drugą grupę stanowili użytkownicy wykonujący czynności podstawowe, rozszerzone o przeglądanie internetu, robienie zdjęć i nagrywanie wideo – 49%. W 2017 – 21% Polaków używała smartfonów do funkcji podstawowych oraz multimedialno-internetowych.

Z raportu Mobirank wynika, że jedynie 29% Polaków wykorzystuje smartfony do korzystania z mediów społecznościowych i komunikatorów. Natomiast w 2017 r. zakupy przez telefon robiło 17% posiadaczy tego urządzenia.

Smartfony na Dolnym Śląsku

W minionym roku 93,4% mieszkańców woj. dolnośląskiego w wieku 16–74 lata korzystało z telefonu komórkowego. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny we Wrocławiu 18% Dolnoślązaków korzysta z więcej niż jednego telefonu komórkowego, a jedynie 7% mieszkańców nie korzysta z tego urządzenia.

W 2018 r. ok. 3/4 mieszkańców Dolnego Śląska w wieku 16–74 lata korzystało tylko z jednego telefonu komórkowego.

W minionym roku najpopularniejszym operatorem komórkowym był Plus – korzystało z niego 30% Dolnoślązaków. Blisko 30% osób w wieku 16–74 lata korzystało z usług tego operatora. Natomiast z usług Play korzystało 27,4% mieszkańców województwa, z Orange (w tym njumobile) 21,2%, a z T-mobile (w tym Heyah) – 13,7%.

Według danych GUS jedynie 4% mieszkańców Dolnego Śląska wyłącza telefon komórkowy w nocy. Najwięcej osób w regionie Warszawskim stołecznym rezygnuje z włączonych telefonów -10,2%,  na ostatniej pozycji znalazło się woj. podkarpackie (1,3%).

Internet w komórce

Przyzwyczailiśmy się że telefon jest naszym łącznikiem z Internetem. W naszym województwie, w 2018 r. 61,9% osób w wieku 16–74 lata korzystało z Internetu używając smartfony w celach prywatnych (wobec 80,3% w regionie Warszawskim stołecznym), natomiast 14,6% osób – nie korzystało w ogóle.

Fot. K. Grabowska z Pixabay

Jak podaje GUS w minionym roku 43,0% osób w wieku 16–74 lata posiadało oprogramowanie lub usługę zabezpieczającą podczas korzystania z Internetu przy użyciu smartfonów w celach prywatnych, podczas gdy prawie 9% osób nie posiadało specjalnego oprogramowania zabezpieczającego.

Co ciekawe jedynie 4,2% mieszkańców woj. dolnośląskiego w wieku 16–74 lata utraciło informacje, dokumenty, zdjęcia lub inne dane ze swojego smartfona z powodu wirusa lub innego złośliwego programu. Natomiast w 2018 r. ponad połowa badanych osób (54,8%) nie zgłosiła problemu z utratą informacji.

W 2017 r. na 100 zbadanych dolnośląskich gospodarstw domowych 95 posiadało telefon komórkowy, w tym 61– korzystało ze smartfonów. Natomiast telefony stacjonarne wykorzystywane były przez 26,8% gospodarstw domowych.

W 2017 r. wśród gospodarstw domowych emerytów i rencistów 88,6% korzystało z telefonów komórkowych, w tym 30,4% z telefonów typu smartfon. Dla porównania w gospodarstwach domowych pracujących na własny rachunek odsetki kształtowały się na poziomie odpowiednio 97,3% i 84,4% – podaje GUS.

Fot. 1 Pixabay