W galeriowcu przy ulicy Tramwajowej właśnie ruszył punkt informacji o historycznym osiedlu WuWA. Dostaniemy tam publikacje i mapki, obejrzymy multimedialne prezentacje i napijemy się dobrej kawy.

Położona na wrocławskiej Wielkiej Wyspie WuWA to jedno z sześciu eksperymentalnych osiedli modernistycznych, które powstały w ramach wystaw budowlanych organizowanych przez Werkbund, czyli niemiecki związek skupiający architektów, artystów i inżynierów budowlanych.

W piątek 8 lutego oficjalnie otwarto punkt informacji o tym wzorcowym osiedlu. InfoWuWA powstała w odrestaurowanym galeriowcu przy przystanku tramwajowym „Tramwajowa”.

Można tam m.in. otrzymać publikacje i mapki, obejrzeć prezentacje multimedialne, kupić książki i katalogi o architekturze modernizmu, zapoznać się z materiałami o pozostałych osiedlach Werkbundu, a także o związanych z nimi wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych.

– InfoWuWA jest jednym z działań miasta mających na celu upowszechnianie wiedzy o wartości modernistycznego osiedla WuWA. W tym celu parterowy pawilon przy galeriowcu poddany został gruntownemu remontowi, we wnętrzu zamontowano nowe wyposażenie, a na zadaszeniu pojawił się neon. Prowadzony tu będzie nie tylko punkt informacyjny, ale też WuWAcafé serwująca m.in. autorskie wypieki i napoje. Mieszkańcy zyskają więc kolejne atrakcyjne miejsce spotkań – tłumaczy Grażyna Adamczyk-Arns, prezes Wrocławskiej Rewitalizacji.

To właśnie spółka Wrocławska Rewitalizacja reprezentuje Wrocław w sieci współpracy z ośrodkami, w których znajdują się pozostałe osiedla Werkbundu (Stuttgart, Praga, Wiedeń, Brno i Zurych).

– Jednym z zadań partnerstwa jest przygotowanie wspólnego wniosku o przyznanie wszystkim osiedlom Znaku Dziedzictwa Europejskiego. Jest to wyróżnienie przyznawane obiektom dziedzictwa kulturowego, które odegrały szczególną rolę w kształtowaniu historii i kultury Europy lub rozwoju wartości stanowiących fundament integracji europejskiej – dodaje Adamczyk-Arns.

Historia osiedla WuWA

Po międzynarodowym sukcesie wystawy Werkbundu w Stuttgarcie również we Wrocławiu zorganizowano w roku 1929 dużą wystawę mieszkaniową, zatytułowaną „Mieszkanie i miejsce pracy“ („Wohnung und Werkraum-Ausstellung” – WuWA). Jej celem była prezentacja nowych, zgodnych z duchem czasu form zamieszkiwania i przestrzeni do pracy.

Przez trzy miesiące można było zwiedzać 32 budynki ze 132 w pełni urządzonymi mieszkaniami. Niektóre koncepcje miały silnie eksperymentalny i społeczno-utopijny charakter i stanowiły próbę reakcji na aktualne trendy społeczne, na przykład na zmienioną rolę kobiety w rodzinie i świecie zawodowym.

Element osiedla stanowiło więc przedszkole, a ponadto dom dla osób samotnych Hansa Scharouna i wysokościowiec Adolfa Radinga propagowały nowe formy wspólnotowego życia i mieszkania. Po zakończeniu wystawy osiedle przez dwa lata służyło do celów testowania, a zamieszkane było głównie przez artystów, architektów i pisarzy.

W czasie II wojny światowej miasto w ponad 80% uległo zniszczeniu, osiedle WuWA zachowało się jednak w niemal nienaruszonym stanie. Breslau stał się Wrocławiem, został włączony do terytorium Polski i zasiedlony przez nowych mieszkańców. Kręgi eksperckie bardzo szybko uświadomiły sobie, że osiedle WuWA stanowi niezwykłą wartość – w roku 1972 do rejestru zabytków wpisano dom dla osób samotnych projektu Hansa Scharouna, zaś w roku 1979 wszystkie pozostałe domy osiedla. W roku 2007 ochroną konserwatorską objęto cały zespół urbanistyczny. W roku 2006 na listę światowego dziedzictwa UNESCO wpisano sąsiadującą z osiedlem Halę Stulecia, zaś samo osiedle WuWA znalazło się w jej strefie buforowej.