Wrocławska Galeria FOTO-GEN aktualnie prezentuje dwie zagraniczne ekspozycje. To trzecia odsłona ogólnopolskiej ekspozycji fotografii artystycznej „Unobvious” w Fotografia Gallery w Tbilisi oraz wystawa fotografii dolnośląskiej w ramach pierwszej edycji Suwon International Arts Festival w Korei Południowej.

Galeria FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego to największa na Dolnym Śląsku i zarazem jedna z największych i najstarszych tego typu instytucji w Polsce, dedykowana fotografii i sztuce o prowieniencji fotomedialnej. Galeria usytuowana jest w centrum miasta między Rynkiem i Ostrowem Tumskim. Mieści się w zabytkowym Domu Panien Trzebnickich, zwanym również Domkiem Romańskim (pierwsze wzmianki o budynku mieszkalnym, w którym rezydowały trzebnickie cysterki, pochodzi z 1208 roku).

Działalność wystawiennicza Galerii FOTO-GEN nawiązuje do tradycji funkcjonujących wcześniej  w tym miejscu (od początku lat siedemdziesiątych): Wrocławskiej Galerii Fotografii, legendarnej Foto-Medium-Art i Dolnośląskiego Centrum Fotografii „Domek Romański”. Galeria prezentuje zarówno fotografię sensu stricte, jak i realizacje wpisujące się w fotomedialny nurt sztuki, czego wyrazem są wystawy prac cenionych przedstawicieli głównych kierunków fotografii artystycznej oraz eksperymentu fotomedialnego.

Eksponuje – zróżnicowane pod względem formalnym – interesujące prace młodych twórców, którzy wcześniej nie zaistnieli w przestrzeni wystawienniczej, jak i dokonania artystów, którzy na trwałe zapisali się na kartach historii sztuki fotografii. W strategii wystawienniczej Galerii FOTO-GEN jest uczestnictwo w przedsięwzięciach  artystycznych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym.

Grzegorz Przyborek, Gimnastyczki na łonie natury, z cyklu Hotel Europa 1994-1995

Eksportowe ekspozycje

Przykładem tego są przygotowane w ostatnich latach eksportowe prezentacje m.in. w Muzeum Fotografii w Görlitz, Otwartej Papierni w Jeleniej Górze, czy udział w międzynarodowych festiwalach fotografii, m.in. Suwon Photo International Festival, Fotofestiwalu w Łodzi, czy InterchanGE w Batumi. Aktualnie Galeria FOTO-GEN prezentuje dwie kolejne zagraniczne ekspozycje. Trzecią odsłonę ogólnopolskiej ekspozycji fotografii artystycznej pt. „Unobvious” w Fotografia Gallery w Tbilisi oraz wystawę fotografii dolnośląskiej w ramach pierwszej edycji Suwon International Arts Festival w Korei Południowej.

Na ekspozycji „Unobvious” w Tbilisi prezentowanych jest czternastu artystów wizualnych; zarówno nestorów polskiej sztuki fotomedialnej, którzy na trwałe zapisali się na kartach historii sztuki (m.in. Stefan Wojnecki, Grzegorz Przyborek, Jan Berdyszak), jak i twórców średniego i młodszego pokolenia, legitymujących się dorobkiem artystycznym o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. Wystawa koncentruje się na fenomenie wyobraźni, który jest przedmiotem refleksji niemalże od początków rozwoju myśli filozoficznej. Jak pisze Manfred Bator w tekście towarzyszącym wystawie:

(…) próbowano wyjaśnić, w jakim stopniu wyobraźnie stymuluje kreatywną aktywność człowieka. Niezależnie od licznych – powstałych na gruncie nauk humanistycznych definicji – wyobraźnię można określić jako zdolność podmiotu do przedstawienia sobie obrazów rzeczy, zjawisk, zdarzeń pod ich nieobecność oraz przedstawienie rzeczy, zjawisk zdarzeń niewystępujących w naszej rzeczywistości. Widoki świata, które w wyniku artystycznej wizji zostają przemienione w obrazy, nie podlegają rygorom realności (nawet jeśli są odwzorowaniem wyglądu przedmiotów). Ścisły związek wykreowanych przez artystów obrazów/obiektów/instalacji ze światem jest pozorny – jawią się one w postrzeganiu, dzieło zaś samo tworzy swoje znaczenia, reorganizując zwyczajowe relacje między przedmiotem artystycznym a jego interpretacją, odczytaniem przez odbiorcę. Wystawa Nieoczywistość prezentuje artystów, którzy w centrum swych rozważań nie umieszczają jedynie wytworów o określonych, zobiektywizowanych własnościach, a bogate, wielowątkowe narracje. Pozwala to odbiorcom prac na odczytywanie opisywanego świata zarówno z perspektywy twórcy, jak i własnej, będącej sumą jego wrażliwości estetycznej i ogólnych kompetencji kulturowych.

Dvj Tomasz Mniamos z cyklu Psychodynamiczne Fluktuacje Maki Sakata we fraktalu

W pierwszej edycji południowokoreańskiego festiwalu Suwon International Arts Festival, w trzech galeriach sztuki, publiczności prezentowane są realizacje 43 Artystów powstałe w medium fotografii, grafiki, video i performance. Hasłem przewodnim imprezy są dopływy rzeki. Jak zauważa kurator festiwalu, Jeauk Kang:

można powiedzieć, że rzeka, która zarówno przenika jak i wykracza poza ludzką cywilizację, jest bytem istotowo najbardziej zbliżonym do sztuki. Rzeka i woda to źródła wszelkiego życia. Sztuka zaś, stanowi źródło i wyraz jego sensu. Tak jak liczne dopływy zbiegają się i różnicują w rzeki, tak artyści tworzą dziś własną oryginalność w chronologii stworzenia. Na powstającym właśnie Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Suwon artyści chcą się na chwilę spotkać i popłynąć jak rzeka. Artyści, którzy nagle pojawiają się z różnymi ogonami i historiami, gromadzą się, aby komunikować się i ostatecznie błogosławić tych, którzy znajdują dzięki sztuce różne ścieżki.

Tymczasem w Galerii FOTO-GEN eksponowana jest aktualnie doroczna wystawa Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików pt. „Czas Próby”. 51 biorących w niej udział twórców podejmuje w swoich realizacjach temat pandemii Covid-19. Jak pisze Joanna Mielech w katalogu wystawy:

(…) „Czas próby” to ważna wystawa, która pokazuje różnorodność postaw i zagadnień formalnych wobec światowej pandemii. Każdy z autorów biorących udział w prezentacji podaje swoją interpretację pojęcia czasu próby. Wielka rozmaitość stanowisk i światopoglądów wynika ze spotkania ukształtowanych osobowości artystycznych, które wyznają pewne fotograficzne zasady i pozostają im wierne. Każdy artysta porusza inną kwestię problematyki wystawy, mimo że w dobie pandemii artystów łączy więcej niż w jakimkolwiek innym czasie. Czas próby jest testem naszej obecności, naszych charakterów, sprawdzianem, kim tak naprawdę jesteśmy. Czas próby tworzy przestrzeń, która otwiera nowe możliwości dla doświadczenia siebie. Postawienie pytania o naszą tożsamość i o istnienie jest ważnym krokiem w rozwoju naszej osobowości. Być może z dystansu za pewien czas zrozumiemy, że dla współczesnego człowieka czas pandemii był okresem największego rozwoju duchowego w ciągu ostatnich lat.

Andrzej P. Bator z cyklu Gratias ago

Unobvious

Fotografia Gallery, Tbilisi, Gruzja

25 września – 9 października 2021

Artyści: Karolina Aszyk, Andrzej P. Bator, Manfred Bator, Jan Berdyszak, Marcin Berdyszak, Andrzej Dudek-Dürer, Magda Hueckel, Prot Jarnuszkiewicz, Borys Makary, Grzegorz Przyborek, Agata Szuba, Zbigniew Treppa, Stefan Wojnecki, Igor Wójcik

Suwon International Arts Festival

Experimental Space UZ; Photospace UM; Suwonphoto gallery, Suwon, Korea Południowa

2-10 października 2021

Artyści: Kang Jea Uk, Hyuk Kwon, Kim Kyul Soo, Kim Sung Bae, Kim Jeong Dae, Kim Hee Gon, Nam Gi Sun, Park Byoung Uk, Park Jung Min, Park Jong Woo, Pang Hyo Sung, Bae Dal Lae + Choi Jae Hoon, Shim Hong Jae, Yuon Ki Baik, Oh Joum Kyun, Lee Gun Yong, Lee Myung Hwan, Lee Ji Song, Chung Yong Chang, Hong Chae Won, Chang Cheng, Huazhen Hu, Shen Xuezhe, Guarav Kay, Soumyabrata Roy, Supachai Satsara, Tsering Topgyal, Jannice Chung, Miłosz Flis, Dvj Tomasz Mniamos, Manfred Bator, Igor Wójcik, H.W. Fiona Cheng, Andrew Binkley, Ekaterina Danenova + Marina Rudenko, Evgeny Berezin, Anastasia Denisova + Maria Alina, Marina Fomenko, Alexandra Mitlyanskaya, Aazedine El Ouafi

„Czas próby” – zbiorowa wystawa Okręgu Dolnośląskiego ZPAF

Galeria FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu

1 – 30 października 2021

Artyści: Agnieszka Antosiewicz-Mas, Patrycja Basińska, Jaga Bjeńkova, Marek Bułaj, Czesław Chwiszczuk, Zdzisław Dados, Sławoj Dubiel, Andrzej Dudek-Dürer, Tomasz Fronckiewicz, Ewa Gnus, Barbara Górniak, Antoni Gruner, Waldemar Grzelak, Zenon Harasym, Mariusz Hertmann, Roman Hlawacz, Daria Ilow, Paweł Janczaruk, Tomasz Jodłowski, Piotr Komorowski, Grzegorz Kosmala, Krzysztof Kowalski, Piotr Kucia, Krzysztof Kuczyński, Stanisław Kulawiak, Jacek Lalak, Lila Len, Józef Ligęza, Halina Marduła, Ewa Martyniszyn, Wojciech Miatkowski, Stanisław Michalski, Tomasz Mielech, Janusz Moniatowicz, Janusz Musiał, Michał Pietrzak, Przemek Piwowar, Magda Podsiadły, Irena Polit, Wojciech Potocki, Tadeusz Piotr Prociak, Wacław Ropiecki, Andrzej Rutyna, Krzysztof Saj, Paweł Sokołowski, Maciej Stawiński, Maciej Stobierski, Rafał K. Warzecha, Marek Wesołowski, Aneta Więcek-Zabłotna, Jerzy Wojtowicz, Waldemar Zieliński

Zdjęcie główne: Agata Szuba z cyklu “Z katalogu czynności uroczystych”