Z Katarzyną Szakowską, wolontariuszką dolnośląskiej Organizacji Pożytku Publicznego EKOSTRAŻ, rozmawiamy o działalności na rzecz zwierząt i przeprowadzonych interwencjach.

Czym zajmuje się EKOSTRAŻ?

Statutowym celem działania EKOSTRAŻY jest ochrona zwierząt, a w szczególności podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem interwencji na rzecz pomocy skrzywdzonym, bezdomnym i wolno bytującym zwierzętom domowym oraz zwierzętom dzikim, których wiek lub stan uniemożliwia samodzielne przetrwanie na wolności. 

Jak długo działacie?

W listopadzie obchodziliśmy okrągłą, dziesiątą rocznicę. 

EKOSTRAŻ działa w całej Polsce, czy tylko na Dolnym Śląsku?

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego działającą na terenie Dolnego Śląska, zdarza się jednak, że udzielamy wsparcia interwencjom prowadzonym przez organizacje z innych rejonów Polski.

Ile osób zaangażowanych jest w pracę dla EKOSTRAŻY?

Aktualnie mamy w swoich szeregach ponad 90 wolontariuszy, którzy zajmują się wszystkim, co związane jest z działaniem organizacji – od podejmowania interwencji, przez opiekę nad zwierzętami w lokalu, transport, a skończywszy na sprawach administracyjnych. 

Co jest największą trudnością w działalności na rzecz zwierząt?

Można długo wymieniać. Na pewno stosunkowo niewielka liczba osób, które czynnie włączają się w pomoc zwierzętom. Nieidealne przepisy prawa, brak stałego finansowania (utrzymujemy się z 1%, datków od sponsorów oraz własnych środków). Trudności są po to, żeby je pokonywać i tego się trzymamy. 

fot. envato.com

Prowadzicie m.in. program humanitarnej ochrony dolnośląskich jeży europejskich. Na czym on polega? 

Dzięki temu autorskiemu programowi udzielamy pomocy weterynaryjnej oraz opieki osobnikom rannym i osłabionym. Trafiają do nas jeże chore, poszkodowane w wyniku wypadków komunikacyjnych, skoszone przez kosiarki czy w końcu zbyt małe, aby przetrwać zimę na wolności (minimalna waga jeża, który może się bezpiecznie zahibernować, to 800g). Wszelkie naukowe opracowania pokazują, że jeże, nawet po długim pobycie pod opieką człowieka, z powodzeniem radzą sobie na wolności. Tam też trafiają po pobycie w naszej organizacji. Co roku mamy pod opieką ponad 300 osobników, jednorazowo do opieki jest zazwyczaj ok. 100.

Jak wiele interwencji przeprowadziła EKOSTRAŻ w 2019 roku?

W ostatnim roku przeprowadziliśmy ok. 1200 interwencji. 

Jak można wspomóc Waszą działalność?

Angażując się osobiście – będąc wolontariuszem lub domem tymczasowym. Przekazując nam 1%, włączając się lub organizując zbiórkę na rzecz naszych podopiecznych. 

Jakie plany macie na rok 2020?

Chcielibyśmy utrzymać liczbę podejmowanych interwencji oraz adopcji przynajmniej na poziomie ubiegłych lat. Chcielibyśmy, aby mieszkańcy naszego miasta mogli nas bliżej poznać. Mamy w planach kolejne dni otwarte, pikniki i inne eventy. W dalszym ciągu będziemy prowadzić warsztaty edukacyjne w placówkach oświatowych. 

Aktualna sytuacja związana z koronawirusem sprawia, że pod znakiem zapytania stoi większość działań promocyjnych planowanych na najbliższy okres. Interwencje będą prowadzone bez zmian. Wciąż mierzymy się z remontem budynku. Rozwijamy i rozbudowujemy azyl. Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy zwierzętom.