W Galerii FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu rusza zbiorowa wystawa Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. W tegorocznej edycji, zatytułowanej „Czas próby”, bierze udział 51 artystów. Mierzą się oni z tematem trwającej pandemii.

Jak pisze Joanna Mielech:

“Czas próby to nie eksperyment, który można powtórzyć lub zmienić w nim zakończenie. Czas próby jest rzeczywistością, którą musimy przyjąć i zmierzyć się z nią indywidualnie. Jako ludzkość poddani zostaliśmy egzaminowi z człowieczeństwa, testowi na wytrwałość i postawieni przed koniecznością wyborów, które będą miały wpływ na nasze życie i na przyszłość. Trwająca już drugi rok pandemia jest okresem trudnych doświadczeń, z towarzyszącymi im refleksjami na temat życia, śmierci, przypadku czy fatum. (…)Pandemia okazała się czasem doświadczania nie tyle zła, co zmierzenia się z oczekiwaniem na niewiadome, a bezpośrednie zagrożenie wynikać może dla nas z tego, co najważniejsze w strukturze społeczeństwa, czyli ze spotkania z drugim człowiekiem. Już dawno w historii nie byliśmy tak bardzo skazani na przymus samoizolacji i samotnych zmagań ze zwątpieniem czy refleksją na temat choroby, życia i śmierci. Strach przed konfrontacją z drugim człowiekiem, konieczność nauki bycia ze sobą samym, poznania, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, to nowe wyzwania dla każdego z nas.”

Wojciech Miatkowski – Kowidła

„Czas próby”

Galeria FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu

pl. bpa Nankiera 8

01.10-31.10

wt-niedz. 10.00-18.00

Organizatorzy

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Galeria FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu

Bilety

normalny – 10 zł
ulgowy* – 5 zł
grupowy – 7 zł od osoby (grupa od 8 osób)
grupowy ulgowy* – 3,50 zł od osoby (grupa od 8 osób)
rodzinny – 15 zł ( 1 osoba dorosła +do pięciu dzieci)
oprowadzania grup (od 8 osób) z kuratorem galerii*:
— j. polski: 20 zł
— j. angielski: 30 zł

*Bilet ulgowy przysługuje: emerytom, rencistom, uczniom, studentom

Wstęp bezpłatny przysługuje: dzieciom do lat 7, studentom kierunków artystycznych i pokrewnych, dziennikarzom, osobom powyżej 70. roku życia, Zasłużonym Działaczom Kultury, Zasłużonym Kulturze Gloria Artis lub adekwatnie odznaczonym, pracownikom galerii i muzeów na podstawie legitymacji pracowniczych, przewodnikom miejskim w trakcie oprowadzania.

*Oprowadzania grup (od 8 osób) z kuratorem galerii odbywają się po uprzednim umówieniu telefonicznym.

We wtorki wstęp bezpłatny.

Zdjęcie główne: Aneta Więcek-Zabłotna Stan zawieszenia