Oprócz Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego istnieje jeszcze inny projekt pozwalający mieszkańcom partycypować w wydawaniu publicznych pieniędzy. Tym razem jest skierowany do młodszych Wrocławian. To Młodzieżowy Budżet Obywatelski Wrocławia.

Młodzieżowy Budżet Obywatelski Wrocławia

Młodzieżowy Budżet Obywatelski Wrocławia to konkurs skierowany do młodzieży do 21 roku życia mieszkającej lub uczącej się we Wrocławiu. Jego inicjatorami są Instytut Edukacji Społecznej oraz Urząd Miasta Wrocławia. W konkursie mogą wziąć udział minimum 3 osobowe grupy młodzieży.

W ramach konkursu można starać się o dofinansowanie przygotowanego projektu do wysokości 1000 złotych. Jak podkreślają organizatorzy to nie pieniądze są tutaj najważniejsze. Ideą jest zbudowanie społecznej odpowiedzialności za swoje miasto wśród młodszych wrocławian. Patrząc na wyceny projektów z Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego pozostaje tylko pytanie, jakie projekty można zrealizować w tak niewielkiej kwocie.

Konkurs wystartował 15 lutego. Jak do tej pory kapituła konkursowa spotkała się dwukrotnie. Złożono 7 różnych projektów, z których aż 6 uzyskało dofinansowanie. To znacznie większy odsetek niż w przypadku standardowego WBO. Ale też ilość zgłoszonych projektów jest drastycznie mniejsza. Wpływa na to fakt, że MBOW nie jest tak rozreklamowany jak jego oficjalny odpowiednik.

Operatorem projektu jest Instytut Edukacji Społecznej. To do niego należy zgłaszać wszystkie wnioski. Instytut znajduje się przy ulicy Rychtalskiej 8. Konsultanci i koordynatorzy są dostępni w poniedziałki i środy od 16.30 do 19. Projekty można jednak skłądać też w innych godzinach. Najlepiej po umówieniu się telefonicznym. Więcej informacji o projekcie można znaleźć tutaj http://mlodziezowybudzet.ies.org.pl
Instytut Edukacji Społecznej
Rychtalska 8, I piętro
50-304 Wrocław

tel: +48 793 613 937
e-mail: mlodziezowybudzet@ies.org.pl