Centrum Innowacji Przejście zaprasza do udziału w projekcie „Bajki robotów. Kreatywnie”. Cykl bezpłatnych warsztatów multidyscyplinarnych rozpocznie się w najbliższą sobotę w nowej lokalizacji biblioteki przy pl. Teatralnym 5.

Wakacje już lada dzień, a okres ten zazwyczaj kojarzy się z podróżami do dalekich krajów. Jednak w dobie światowej pandemii takie skojarzenie przestało być oczywiste. W tym roku Centrum Innowacji Przejście – filia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu proponuje rodzicom oraz dzieciom, aby wynagrodzili sobie turystyczne zaległości futurologiczną przygodą. Z okazji stulecia urodzin Stanisława Lema bibliotekarze oraz specjaliści z różnorodnych dziedzin mają do zaoferowania bezpłatny bilet do przyszłości – tej bliskiej, a także tej odległej.

Autor „Solaris” potrafił z wirtuozerią żonglować wątkami oraz konceptami filozoficznymi, zestawiał ze sobą w nieoczekiwany sposób odległe idee; bez trudu potrafił pogodzić ze sobą formę ludowej przypowieści z refleksją o podróżach międzyplanetarnych. Przy tym wszystkim zachowywał, jako pisarz, umiejętność tworzenia wiarygodnych światów literackich, przekonywujących postaci oraz fabuł, które po prostu świetnie się czyta. W nawiązaniu do tej intelektualnej elastyczności jednego z patronów 2021 roku, Centrum Innowacji Przejście postawiło na ofertę edukacyjną inspirowaną „Bajkami robotów”.

Jest to szeroki wachlarz bezpłatnych zajęć, które czerpiąc z wielu dziedzin, rozwijają umiejętności zarówno techniczne jak i artystyczne. Podczas warsztatów roboty będą się między sobą ścigać, ścierać na arenie sumo, a nawet stawiać swego elektronicznego czoła niebezpiecznym smokom. Popłynie “robo-muzyka” stworzona przez dzieci pod okiem zawodowego kompozytora – Mateusza Ryczka. Drukarki 3D posłużą uczestnikom warsztatów do tworzenia makiety najprawdziwszego miasta robotów, a tablety do zaprojektowania ilustracji i wydania własnej książki elektronicznej. Pod okiem duetu twórców komiksów Woroniak – Rzodkiewicz powstaną opowiedziane obrazem historie przyszłości. W ruch pójdą nożyczki, ołówki, kredki, klej, ale także smartfony oraz laptopy. Dzięki pracy programistycznej, scenograficznej i inscenizacyjnej ożyje świat “elektrycerzy”, “maszyn myślących” i “cyberaków”.

– Żył raz pewien wielki konstruktor-wynalazca, który, nie ustając, wymyślał urządzenia niezwykłe i najdziwniejsze stwarzał aparaty. Zbudował był sobie maszynkę-okruszynkę, która pięknie śpiewała i nazwał ją ptaszydło.

fragment Bajki robotów – Stanisława Lema
materiały Centrum Innowacji Przejście

Bezpłatne warsztaty

Pandemia doprowadziła do wprowadzenie szeregu ograniczeń. Zamknięcie placówek edukacyjnych i oświatowych ograniczyło udział dzieci i młodzieży w zajęciach, które podnoszą poziom kompetencji artystycznych, kulturowych i twórczych. Przeniesienie aktywności do sieci spowodowało, że dla wielu z nich ten obszar aktywności stał się niedostępny z uwagi na ograniczenia technologiczne. Nie wszystkie dzieci mają dostęp do Internetu, wiele posiada zbyt słaby sprzęt lub nie umie poruszać się w świecie nowych technologii. Ograniczenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej szczególnie mocno dotknęło w czasie pandemii dzieci i młodzież ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to m.in. dzieci niewidzących i niedowidzących, oraz wykluczonych w wymiarze ekonomicznym, społecznym i kompetencyjnym.

Oferta przygotowana przez Centrum Innowacji Przejście w ramach projektu “Bajki robotów. Kreatywnie” skierowana jest do tych właśnie wykluczonych przez pandemię odbiorów. Zaproponowane narzędzia i metody pracy zostały tak dobrane, aby były one atrakcyjne, miały charakter edukacyjny i jednocześnie zapewniły równorzędny udział w działaniach zarówno dzieciom z niepełnosprawnościami, jak i tym szczególnie uzdolnionym. Ponadto zadania zostały zaplanowane w taki sposób, aby ich realizacja wymagała pracy grupowej, co buduje właściwe relacje pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne grupy wiekowe i społeczne.

Projekt „Bajki robotów. Kreatywnie” to cykl bezpłatnych, multidyscyplinarnych warsztatów edukacyjno-animacyjnych z zakresu planowania przestrzennego, edukacji filmowej, muzycznej, graficznej i cyfrowej. Warsztaty prowadzone będą przy użyciu nieszablonowych metod pracy i narzędzi technologicznych. Celem projektu jest stymulowanie poprzez zabawę kreatywności dzieci i młodzieży, rozwijanie ich indywidualnych zdolności i umiejętności, pogłębianie wiedzy i podnoszenie kompetencji tej grupy uczestników w różnych obszarach aktywności artystycznej. Działania przewidują, że w proces twórczy projektu włączeni zostaną zarówno dorośli, jak i seniorzy.

Centrum Innowacji Przejście zaplanowało ten cykl warsztatów na miesiące czerwiec, lipiec i sierpień 2021 roku. Szczegółowy program dostępny jest na stronie organizatora – Bajki Robotów. Kreatywnie.

Nowa lokalizacja

Od dnia 17 maja 2021 roku Centrum Innowacji Przejście ponownie zostało otwarte dla czytelników. W styczniu Rada Miejska jednogłośnie zdecydowała o zamiarze przeniesienia filii nr 13 – Centrum Innowacji Przejście wchodzącej w skład Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu. Obecna siedziba mieści się w budynku Mediateki na poziomie -1 przy pl. Teatralnym 5.

fot. Centrum Innowacji Przejście

Projekt “Bajki robotów. Kreatywnie” to pierwszy większy projekt, który pojawi się w programie edukacyjnym tej placówki. Dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Edukacja Kulturalna.

foto główne: Centrum Innowacji Przejście